Viktig melding

Kokepåbudet fra 14.06.19 er opphevet. 

De nye vannprøvene fra Noresund og Norefjell påviser ingen bakterier. Kokepåbudet er derfor opphevet.

Oppdatert 15.06.19
 

  

Aktuelt