Viktig melding

Aktuelt

 • 19.02.2018

  Høring - forslag til veinavn

  Krødsherad kommune hadde høsten 2017 høring av veinavn (runde 1). I etterkant av dette er det...
 • 19.02.2018

  Ekstraordinær båndtvang

  Det er, på grunn av mye snø og vanskelige levekår for viltet, innført ekstraordinær båndtvang for...
 • 14.02.2018

  Kulturmidler 2018

  Lag og foreninger kan søke Krødsherad kommune om kulturmidler.Søknadsfristen for å søke er 07.04...