Kart over Krødsherad

Trenger du et kart til en søknad?

Det kan lages i vår Kartinnsynsløsning

Kartløsningen inneholder bl.a. grunnkart med eiendomsgrenser, plankart og plandokumenter, ledningskart og flybilder. Det er i tillegg knyttet en mengde dokumentasjon til diverse objekter i kartet. Ved hjelp av søkemuligheter som eiendom, stedsnavn, kan kartutsnitt hentes fram.

Brukerveiledning

Enkel brukerveiledning

Situasjonskart

Situasjonskart kan du selv skrive ut fra kartløsningen. Alternativt kan du få utlevert eller tilsendt situasjonskart ved å henvende deg til kommunen.

ISY Map

Krødsherad kommune har også en enklere kartløsning som egner seg bedre for mobil og nettbrett.  Det inneholder grunnkart, eiendomsgrenser, areal- og reguleringsplaner, samt funksjoner for tegning og måling. Løsningen inneholder også eiendomsinformasjon.

ISY map løsningen

Kontaktinfo

Anne Gro Haviken
Rådgiver Plan
E-post
Mobil 95 14 07 63
Lasse Olsen
Rådgiver byggesak
E-post
Mobil 99 40 00 74