Kart over Krødsherad

Trenger du et kart til en søknad?

Det kan lages i vår Kartinnsynsløsning

Kartløsningen inneholder bl.a. grunnkart med eiendomsgrenser, plankart og plandokumenter, ledningskart og flybilder. Det er i tillegg knyttet en mengde dokumentasjon til diverse objekter i kartet. Ved hjelp av søkemuligheter som eiendom, stedsnavn, kan kartutsnitt hentes fram.

Brukerveiledning

Enkel brukerveiledning

Situasjonskart

Situasjonskart kan du selv skrive ut fra kartløsningen. Alternativt kan du få utlevert eller tilsendt situasjonskart ved å henvende deg til kommunen.

GeoInnsyn

Krødsherad kommune har også en enklere kartløsning som egner seg bedre for mobil og nettbrett.  Det inneholder grunnkart, eiendomsgrenser, areal- og reguleringsplaner og flybilder, samt funksjoner for tegning og måling. Løsningen inneholder også eiendomsinformasjon.

GeoInnsyn løsningen finnes på - https://geoinnsyn.nois.no/krodsherad/

Kontaktinfo

Anne Gro Haviken
Rådgiver
E-post
Lasse Olsen
Fagansvarlig byggesak / byggesaksbehandler
E-post