Salgs - og skjenkebevilling

Alle som driver et serveringssted må ha serveringsbevilling, dersom du i tillegg serverer alkohol må du også ha skjenkebevilling.

Selger du alkohol må du ha salgsbevilling.

Huskeregel: Dersom du tar betalt for alkoholholdig drikk, må du alltid ha bevilling.

Man trenger ikke bevilling for private selskaper der man har med alkoholen selv, hvis den som leier ut lokalet ikke har noe med mat og drikke å gjøre. Man trenger for eksempel ikke søke bevilling hvis ansatte benytter arbeidsgivers lokaler til arrangementet.

I henhold til alkoholloven § 1-6. gis kommunal salg og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Fristen for å søke om bevilling for den nye periode er 2. april 2024.

Kontaktinfo

Cicilie Gammenthaler Bøsei
Politisk sekretær
E-post
Mobil 90 99 62 18