Kommunestyret 2019 - 2023

Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år.

Krødsherad kommunestyre består av 17 representanter. Kommunestyret består av følgende partier og fordeling av representanter for perioden 2019 - 2023:

Tverrpolitisk bygdeliste 7
Krødsherad Arbeiderparti 6
Krødsherad Høyre 4

       

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)