Kommunestyret 2023 - 2027

Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år.

Ordfører og varaordfører for perioden 2023-2027

Ordfører og varaordfører for perioden 2023-2027
Verv Navn Parti Telefon E-post
Ordfører Andreas Kagiavas Torp Krødsherad Høyre 47302022 Send e-post
Varaordfører Åse Marit Hovden Krødsherad Arbeiderparti 92238224 Send e-post

Representanter i Krødsherad kommunestyre

Krødsherad kommunestyre består av 17 representanter. Kommunestyret består av følgende partier og fordeling av representanter for perioden 2023 - 2027:

Krødsherad Høyre4
Krødsherad Arbeiderparti5
Bygdelista Framover8

       

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)