Helsestasjon

Helsestasjontjenesten er en lovpålagt tjeneste for alle barn og unge 0-20 år. Den skal være med å bidra til å forebygge sykdom og fremme god helse hos barn og unge.  Tjenesten er et gratis lavterskeltilbud, og en del av den kommunale helsetjenesten.  Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt.

Helsestasjonen tilbyr blant annet:

  • Hjemmebesøk til alle nyfødte
  • Ammeveiledning
  • Barselgruppe
  • Barselkafé annenhver uke på K4 huset
  • Oppfølging av barnets vekst og utvikling
  • Vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet - du kan lese mer på fhi.no 
  • Råd og veiledning etter behov innenfor temaer som f.eks ernæring, tannhelse, ulykkesforebygging, søvn m.m.
  • Legeundersøkelse av barnet ved 6 uker, 6 mnd, 1 år, 2 år og ved skolestart
  • Kartlegging av språkutvikling, syn og hørsel
  • Tverrfaglig samarbeid rundt barn og familier; vi samarbeider blant annet med PPT, barnehager og skoler, jordmor, tannhelsetjenesten, barneverntjenesten, fysioterapitjenesten, fastleger og sykehus.

 

Nyttige nettadresser:

http://www.helsestasjonstjenesten.no/

www.ammehjelpen.no

www.fhi.no

www.helsenorge.no

www.helsedirektoratet.no

www.foreldrehverdag.no

www.mine_vaksiner https://www.fhi.no/sv/vaksine/mine-vaksiner/

Kontaktinfo

Ellen Østbye Fremgaard
Leder for forebyggende helsearbeid / Ledende helsesykepleier
E-post
Mobil 92 87 70 09

Åpningstider

Mandag - fredag. Ring for avtale. 

Adresse

Norefjellporten

3536 Noresund