Helsestasjon

Åpningstider kommunale tjenester sommeren 2023

Helsestasjontjenesten er en lovpålagt tjeneste for alle barn og unge 0-20 år. Den skal være med å bidra til å forebygge sykdom og fremme god helse hos barn og unge.  Tjenesten er et gratis lavterskeltilbud, og en del av den kommunale helsetjenesten.  Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt.

Helsestasjonen tilbyr blant annet:

Nyttige nettadresser:

http://www.helsestasjonstjenesten.no/

www.ammehjelpen.no

www.fhi.no

www.helsenorge.no

www.helsedirektoratet.no

www.foreldrehverdag.no

www.mine_vaksiner https://www.fhi.no/sv/vaksine/mine-vaksiner/

Kontaktinfo

Ellen Østbye Fremgaard
Leder for forebyggende helsearbeid / Ledende helsesykepleier
E-post
Mobil 92 87 70 09

Åpningstider

Mandag - fredag. Ring for avtale. 

Adresse

Norefjellporten

3536 Noresund