Helsestasjon

Helsestasjontjenesten er en lovpålagt tjeneste for alle barn og unge 0-20 år. Den skal være med å bidra til å forebygge sykdom og fremme god helse hos barn og unge.  Tjenesten er et gratis lavterskeltilbud, og en del av den kommunale helsetjenesten.  Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt.

Helsestasjonen tilbyr blant annet:

Nyttige nettadresser:

http://www.helsestasjonstjenesten.no/

www.ammehjelpen.no

www.fhi.no

www.helsenorge.no

www.helsedirektoratet.no

www.foreldrehverdag.no

www.mine_vaksiner https://www.fhi.no/sv/vaksine/mine-vaksiner/

Kontaktinfo

Ellen Østbye Fremgaard
Ledende helsesykepleier
E-post
Mobil 928 77 009

Åpningstider

Tirsdag, onsdag og annenhver torsdag kl 08:30 - 15:00. Ring for avtale.

Adresse

Ringnesveien 10

3536 Noresund