Renovasjon i Krødsherad

Krødsherad kommune er medeier i Hallingdal Renovasjon Interkommunalt selskap. 

Selskapet har ansvar for innsamling, mottak og behandling av husholdningsavfall fra boliger og hytter/fritidsleiligheter.

Henvendelser og spørsmål vedrørende avfall og renovasjon kan rettes til Hallingdal Renovasjon IKS.

Spørsmål vedrørende abonnement og gebyr kan rettes til Krødsherad kommune.

Informasjon om levering av næringsavfall finner du her.

Lokal forskrift om avfallsbehandling.

Kontaktinfo

Heidi Thorsdalen Hartz
Teknisk saksbehandler
E-post
Telefon 906 33 869