Renovasjon i Krødsherad

Krødsherad kommune er medeier i Hallingdal Renovasjon Interkommunalt selskap. 

Selskapet har ansvar for innsamling, mottak og behandling av husholdningsavfall fra boliger og hytter/fritidsleiligheter.

Henvendelser og spørsmål vedrørende avfall og renovasjon kan rettes til Hallingdal Renovasjon IKS.

Spørsmål vedrørende abonnement og gebyrer kan rettes til Krødsherad kommune.

Se oversikt over gebyr på kommunens nettside

Se Informasjon om levering av næringsavfall på Hallingdal Renovasjon IKS sin nettside.

Se lokal forskrift om avfallsbehandling på lovdata.

Kontaktinfo

Krødsherad kommune
E-post
Telefon 32 15 00 00

Ringnesveien 10

3536 Noresund