Tilgjengelighetserklæringer for nettsted

Siden er under arbeid, nedenstående liste er ikke uttømmende.

Krødsherad kommunes nettside

Tilgjengelighetserklæring bokmål

Tilgjengelighetserklæring nynorsk

Leverandør av nettsted for Krødsherad kommune har testet og vurdert nettsiden etter krav for universell utforming på vegne av kommunen.

Statusrapport for nettsiden  (PDF, 18 MB)

Leverandør: Acos

Elements publikum

Tilgjengelighetserklæring

Elements publikum er en nettside under vårt hoveddomene der du finner møtekalender og møtedokumenter - Her finner du siden tilgjengelighetserklæringen er laget for

Leverandør: Sikri

 

Acos skjema

Tilgjengelighetserklæring for skjema

Vi har i hovedsak digitale skjemaer, enkelte er fortsatt i pdf format, det jobbes med å overføre disse til å bli digitale. 

Leverandør: Acos

Chatrobot, Kommune-Kari

Kommune-Kari er kommunens Chatrobot, denne finner du på nettsiden vår. 

Tilgjengelighetserklæring

Leverandør: Prokom

 

Krødsherad frivilligsentral

Tilgjengelighetserklæring 

Rapport utarbeidet av nettleverandør er benyttet til å produsere tilgjengelighetserklæring for nettstedet. 

Nettsiden Seopptilnorefjell

Tilgjengelighetserklæring bokmål

Tilgjengelighetserklæring nynorsk

Leverandør av nettsted for www.seopptilnorefjell.no har testet og vurdert nettsiden etter krav for universell utforming på vegne av kommunen.

Statusrapport for universell utforming seopptilnorefjell (PDF, 12 MB)

Leverandør: Acos