Tilgjengelighetserklæringer for nettsted

Siden er under arbeid, nedenstående liste er ikke uttømmende.

Krødsherad kommunes nettside

Tilgjengelighetserklæring er ikke klar. Vi venter på rapport fra nettstedsleverandør, estimert klar i uke 8. 

Leverandør: Acos

Elements publikum

Tilgjengelighetserklæring

Elements publikum er en nettside under vårt hoveddomene der du finner møtekalender og møtedokumenter - Her finner du siden tilgjengelighetserklæringen er laget for

Leverandør: Sikri

 

Acos skjema

Tilgjengelighetserklæring for skjema

Vi har i hovedsak digitale skjemaer, enkelte er fortsatt i pdf format, det jobbes med å overføre disse til å bli digitale. 

Leverandør: Acos