Barnehage

Viktig melding

Frist for å søke barnehageplass til hovedopptaket er 1.mars. Frist for å søke endring av barnehageplass er 15.februar. 

Her kan du søke ny barnehageplass, overflytting og endring av oppholdstid

Dersom du fyller ut papirbasert skjema kan du bruke e-dialog (sikker elektronisk forsendelse) når du skal sende inn barnehage søknad. Logg deg inn i e-dialog tjenesten - klikk her for å logge inn i e-dialog., last opp søknaden og send den elektronisk til oss.