Noresund barnehage

«Vennskap, læring, lek og latter blir til slutt en samling skatter»

NORESUND BARNEHAGE er et trygt og spennende sted med stort hjerterom.

«Våre gjester» - barn/foreldre skal merke at de møtes av et interessert, velmenende og godt «vertskap»

NORESUND BARNEHAGE er en kommunal barnehage som fra 01.11.19 kan tilby inntil 84 plasser. Da tas det nye tilbygget i bruk, og dette inneholder 5 rom med ulike funksjoner og muligheter til variert og kreativ lek i første etasje, og leserom/bibliotek og et stort aktivitetsrom m/ bla klatrevegg i andre etasje.

Plassene er fordelt på tre avdelinger: «Gamle Mester», «Kryllingen» og «Knerten».

NORESUND BARNEHAGE ligger sentralt mellom idrettsanlegget og Krøderfjorden, med kort vei til Kommuneadministrasjonen, Noresund skole, Noresund Sentrum og Kryllingheimen.

Visjon

" Vennskap, læring, lek og latter, blir til slutt en samling skatter! "

I Noresund barnehage ønsker vi at alle barna skal utvikle et:

Godt selvbilde

God selvstendighet

Gode sosiale egenskaper

Gjennom de erfaringene barna får i møtet med vennskap, læring, lek og

latter, utvikler de en selvoppfatning og en sosial identitet.

Ved dette mener vi at tiden i Noresund barnehage har gitt dem ei samling skatter.

Vi ønsker i samarbeid med foreldrene å legge til rette for en best mulig

utvikling for hvert enkelt barn. (Jfr. Lov om barnehager- §51)

FAU

Rolle:

Navn:

Telefon:

Leder/kasserer

Guro Wenner Bråten

404 80 217

Nestleder

Nina Hvidsten

901 67 745

Arrangementskomite

Hanna Pålrud 948 38 102

Arrangementskomite

Linn Merethe Andersen

452 15 651
Arrangementskomite Siv-Inger Bjøre Plassen

959 68 920

Arrangementskomite Ilze Jakovleva 405 72 631
SU

Leder

Guro Wenner Bråten 404 80 217

Foreldrerepresentant

Nestleder

Nina Hvidsten 901 67 745

Foreldrerepresentant

 

Øystein Olander 901 31 917

Personalrepresentant

 

Kristin E.Skinnes 411 04 804

Personalrepresentant

 

Bjørn Christian Varild

474 53 644

Eierrepresentant, politisk valgt

Sekretær

Kari Kjensmo

454 05 154

Styrer

Kontaktinfo

Kari Kjensmo
Styrer Noresund barnehage
E-post
Mobil 454 05 154
Avdeling Gamle mester
Mobil 932 00 782
Avdeling Kryllingen
Mobil 454 10 027
Avdeling Knerten
Mobil 454 05 514

Åpningstider

Mandag til fredag
06.45 til 16.45

Adresse

Brinken 9

3536 Noresund