Samarbeidsrutiner overgang barnehage - skole

Samarbeidsrutiner for overgang fra barnehage til skole er fastsatt i ledergruppa 29.11.23

Kari Kjensmo - Styrer Noresund barnehage

Ingunn Svartås - Styrer i Krøderen barnehage

Linda Aaskjær - konst. rektor Krødsherad skole

Line Nilsen - Avdelingsleder barneskole

Birte Elen Sætrang Kommunalsjef Livsløp

NB! Husk på de barna som ikke går i barnehagen. Helsestasjonen sitt ansvar å videreformidle informasjon.

Samarbeidsrutiner overgang barnehage – skole

i Krødsherad kommune

 

Tid:

Tiltak:

Deltakere:

Ansvarlig:

AugustInnhente skriftlig tillatelse fra foresatte på «Erklæring om samtykke» for videre samarbeid med skole og PPT. BarnehageStyrer og ped.leder

Oktober

(Hvis mulig, uke 41)

Samhandlingsmøte

 

På samme dag får 

avleverende barnehager tilbakemelding fra skolen om elever på 1. trinn med spesielle behov eller hvis noe uforutsett har dukket opp. Dette møtet gjennomføres før og etter samhandlingsmøtet der barnehagene får hver sin oppgitte tid. 

Viktig å melde fra på dette møtet hvis det er barn i årets førskolegruppe med store behov. 

Ped.leder for førskolegruppa, kontaktlærer for 

1. trinn og leder for SFO. 

Som møteleder deltar styrere og avdelingsleder barneskole/ rektor

 

Avd. leder barneskole/styrere
Januar - maiFørskolegruppene besøker hverandre. Barnehagene arrangerer hvert sitt treff.Førskolegruppa, ped.lederePed.ledere
FebruarKontakt mellom barnehage og skole der agendaen er hva barnehagen tenker vedr. tilpasninger omkring de ungene som skal begynne på skolen påfølgende skoleår.Styrer og avd.leder barneskoleAvd. leder barneskole
Mars/april

Førskolegruppa besøker 

1. trinn. Organisering avtales. 

Ped.leder for førskolegruppa og kontaktlærer 1. trinnPed.leder for førskolegruppa og kontaktlærer 1. trinn
April/mai

Førskolegruppa besøker SFO.

Informasjon sendes hjem med kopi til barnehage. Organisering avtales.

Førskolegruppa, personell fra barnehage og SFO

Daglig leder SFO

 

 

MaiOvergangsmøte med gjennomgang av barnegruppa som begynner i 1. trinn neste skoleår.Representanter fra barnehage og skole. Foreldre/ foresatte, PPT og helsesykepleier ved behov.Skole
MaiSamhandlingsmøte

Ped.leder for førskolegruppa, kontaktlærer for 1. trinn og leder for SFO

Som møteleder deltar styrere og avdelingsleder barneskole/ rektor

Avd. leder barneskole/ styrere
Mai/juniFørskolegruppa i barnehagen får besøk av sin kommende kontaktlærer. Førskolegruppa, ped.leder og kontaktlærer

Rektor/ kommende 

kontaktlærer 

1. trinn

Mai/juni

Førskolegruppa besøker skolen to dager á 2-3 skoletimer. 

Første dag med faddertrinn.

Andre dag er med kommende kontaktlærer. 

Kontaktlærer er ansvarlig for å planlegge besøket, samt gjøre nødvendige avtaler. 

Husk at 5-åringer som ikke går i barnehagen inviteres med følge av foresatte.

Førskolegruppa, 

ped.leder, kontaktlærer og eventuelle foreldre

Rektor/ kontaktlærer 

1. trinn

Juni

Foreldremøte for kommende 

1. trinn. Møtet inneholder generell informasjon om skolen og SFO, samt valg av klassekontakter

Foreldrene til 

førskolegruppa, kontaktlærer  

1. trinn og daglig leder SFO

Kontaktlærer

1. trinn

Kontaktinfo

Kari Kjensmo
Styrer Noresund barnehage
E-post
Mobil 45 40 51 54
Ingunn Svartås
Styrer Krøderen barnehage
E-post
Mobil 41 68 80 66
Linda Aaskjær
Konstituert rektor Krødsherad skole
E-post
Mobil 95 16 93 07
Line Nilsen
Leder SFO Krødsherad skole
E-post

SFO: tlf: 93201959

Birte Elen Sætrang
Kommunalsjef for Livsløp
E-post
Mobil 48 29 35 65