Ungdomsklubben

Ungdomsklubben er ett åpent fritidstilbud til ungdom fra 8.klasse og til fylte 18 år.

Vi ønsker å skape en spennende, trygg og utfordrende fritid for ungdom. Ungdomsklubben gir ungdom mulighet til å påvirke innholdet i dette tilbudet, og ikke minst til å ta i bruk initiativ og skaperlyst. Det å arbeide forebyggende er også en del av ungdomsklubbens formål. 

Aktivitetene varierer og innholdet skapes i samhandling med brukerne. Klubben har biljardbord, bordtennis, air hockey, musikkanlegg, storskjerm og egen kiosk. Du kan komme til klubben bare for å treffe venner eller lytte til musikk og se tv/film. 

Ungdomsklubben holder åpent annenhver fredag til og med juni 2019.

Åpningstider og priser finner du under. 

Ungdomsklubben

Oversikt over åpningstider og priser 2020

Ungdomsklubbens åpningstider er kl.18:00-22:00 annenhver fredag. Se også klubbens facebookside for oppdaterte tider.  

Måned Dato
Januar 24
Februar 14 & 21
Mars 06 & 20
April 03
   
   

 

 • Det er inngangsbillett på klubbkveldene på 20kr
 • Det er salg av mineralvann og pizza
 • Det kan måtte innkreves egenandel i forhold til enkelte turer/tilbud
Her finner du ungdomsklubben
 • Krødsherad ungdomsklubb har sine klubbkvelder i ungdomsklubblokalene ved Krøderen samfunnshus.
Hva kan du forvente av oss?
 • Det skal alltid være en ansvarlig voksen tilstede på klubbkveldene
 • Vi lytter til innspill fra barn/ungdom og foresatte med respekt
 • Alle tilbud er rusfrie og tobakksfrie
 • Kommunenes ansvar i forhold til ungdommene begrenser seg til ungdomsklubbens lokaler og plassen umiddelbart utenfor
Hva kan vi forvente av deg?
 • Du tar hensyn og viser respekt overfor alle som er i klubben
 • Du respekterer de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder
 • Du er rusfri/tobakksfri på alle arrangementer i klubbens regi
Ansvarlig for ungdomsklubben
 • Ungdomsklubbleder i samråd med Krødsherad kommune
Retningslinjer for klubbatferd
 • Du har rett til å be leder om råd og hjelp når du trenger det.
 • Du har rett til å komme med ideer og forslag til både leder og klubbstyre
 • Du har rett til å kritisere lederen på en saklig måte
 • Du har ikke lov til å innta alkohol, bruke tobakk (snus, e-sigarett) eller andre rusmidler
 • Du har ikke lov til å utøve vold eller mobbe andre
 • Du har ikke lov til å skade klubbens inventar, utstyr eller omgivelser
 • Du har ikke lov til å forsøple i eller rundt klubbens lokaler
Hva skjer hvis retningslinjene brytes?
 • Hvis noen bryter noen av de nevnte retningslinjene vil det bli ringt hjem til foreldrene med full forklaring om brudd på reglene og hva som er blitt gjort.
 • Det vil bli vurdert om foreldre må hente sin ungdom ut ifra hvilken regel som er brutt og hvor alvorlig det er.
 • Ved gjentagende brudd vil det bli utestengelse over flere klubbkvelder som blir tatt i bruk som straff for vedkommende

Kontaktinfo

Andreas Kagiavas Torp
Ungdomsklubbleder
E-post
Mobil 473 02 022

Åpningstider

Hold deg oppdatert på:
Klikk for stort bilde