Nav Midt-Buskerud

NAV Sigdal, NAV Krødsherad og NAV Modum er samlokalisert i NAV Midt-Buskerud. Vi har vårt hovedkontor i Åmot i Modum kommune.

Åpningstider drop-in

  • Krødsherad: mandag og torsdag 12-14 
  • Modum: mandag og torsdag: 12-14
  • Sigdal: mandag og torsdag 12-14

 

 Du velger selv hvilken lokasjon du ønsker å besøke. 

Åpent for planlagte møter: hver dag fra kl.08:00 -14.30. Møtested for planlagte møter, avtales med din veileder. Møter avholdes i hovedsak i våre lokaler i Modum eller Sigdal.

​Ved ønske om eller behov for å komme i kontakt med NAV, kan du:

  • chatte eller "skrive til oss" via nav.no
  • ringe NAVs kontaktsenter på 5555 3333. Hvis det gjelder områder som er NAV lokalt sitt ansvar og veiledningsområde, eller du har behov for å snakke med din veileder, legger kontaktsenteret igjen beskjed til oss (48 t. svarfrist), evt. setter deg direkte over.
  • hvis det gjelder akutt nødhjelp og / eller behov for akutt, midlertidig bolig, kan vi ringes på sosial vakttelefon på 412 92 339. Telefonen er åpen mandag – fredag kl.9-15.

Kontaktinfo

NAV Midt-Buskerud
Telefon 55 55 33 33

Lokalt kontor i Krødsherad har åpent for drop-in mandager og torsdager mellom kl. 12 og 14. I tillegg vil planlagte møter avholdes i lokalene ved behov.

Norefjellporten, Noresund.