Nav Midt-Buskerud

NAV Sigdal, NAV Krødsherad og NAV Modum er samlokalisert i NAV Midt-Buskerud. Vi har vårt hovedkontor i Åmot i Modum kommune.

Ekstra utbetaling til mottakere av sosialhjelp i desember

Stortinget vedtok den 15.12.22 at de som mottar sosialhjelp til dekking av livsoppholdsutgifter i desember skal få kr. 1000,- ekstra utbetalt til jul, og evt. kr. 1000,- til ektefelle og kr. 1000,- pr. barn i husstanden.

Dersom du, som følge av liten eller ingen annen inntekt, mottar sosialhjelp til dekking av ordinære livsoppholdsutgifter i desember, vil du få ekstra utbetaling til jul. Vi jobber med å identifisere alle som allerede har fått innvilget sosialhjelp i vedtak, og gjør om disse, slik at de er i tråd med føringene fra Stortinget. Du som har søkt om sosialhjelp til dekking av livsoppholdsutgifter i desember, og / eller allerede har fått vedtak om dette, trenger derfor ikke å søke på nytt om dette juletillegget.

Åpningstider drop-in

Modum: mandag og torsdag 12-14

Sigdal: mandag og torsdag 12-14

Krødsherad: midlertidig stengt for drop-in

 - Du velger selv hvilken lokasjon du ønsker å besøke. 

Åpent for planlagte møter: hver dag 8-14.30

Møtested for planlagte møter, avtales med din veileder. Møter avholdes i hovedsak i våre lokaler i Modum eller Sigdal.

Ved ønske om eller behov for å komme i kontakt med NAV, kan du:

  • chatte eller "skrive til oss" via www.nav.no
  • ringe NAVs kontaktsenter på 5555 3333. Hvis det gjelder områder som er NAV lokalt sitt ansvar og veiledningsområde, eller du har behov for å snakke med din veileder, legger kontaktsenteret igjen beskjed til oss (48 t. svarfrist), evt. setter deg direkte over.
  • hvis det gjelder akutt nødhjelp og / eller behov for akutt, midlertidig bolig, kan vi ringes på sosial vakttelefon på 412 92 339. Telefonen er åpen mandag – fredag 9-15.

 

Mer om NAV Midt-Buskerud finner du her

Kontaktinfo

NAV Midt-Buskerud
Telefon 55 55 33 33