Nav Midt-Buskerud

NAV Sigdal, NAV Krødsherad og NAV Modum har nå blitt til NAV Midt-Buskerud.

Vi har publikumsmottak i alle tre kommunene og fra 1 november gjelder følgende åpningstider:

Prestfoss: Mandag og torsdag fra 10-14

Åmot:        Tirsdag og torsdag fra 10-14

Noresund:  Her har vi foreløpig ikke åpent for publikum da vi ennå ikke har fått på plass egnede lokaler, men vi regner med å ha det på plass i løpet av kort tid.

Innbyggerne i de tre kommunene står fritt til å møte opp der de måtte ønske. 

Vi oppfordrer alle til å ta kontakt med oss på NAV.no.  Det er også fortsatt mulig å ringe kontaktsenteret i NAV 55 55 33 33 for spørsmål av generell karakter og om egen sak.