Individuell jobbstøtte til personer med utfordringer med psykisk helse og / eller rus

IPS (individuell jobbstøtte) er en oppfølging som kan være aktuell for personer som ønsker hjelp til å komme i / bli værende i utdanning eller jobb. For å være i målgruppen for IPS må du ha psykiske utfordringer og / eller utfordringer med rus, og motta behandling hos psykisk helse i kommunen eller på Modum bad. IPS ung er tilsvarende oppfølging for unge voksne i alderen 16 - 30 år. NAV Midt-Buskerud har et team bestående av jobbspesialister som samarbeider tett med psykisk helse kommunen, Modum bad og enkeltpersonene som får oppfølging. 

Jobbspesialist samarbeider med psykisk helse i kommunen, og henvendelser om deltakelse går gjennom psykisk helse i kommunen.

Ønsker du å vite mer om IPS kan du lese om det på nav.no

Dersom du lurer på om IPS kan være noe for deg, kan du ta kontakt med behandleren din, evt. NAV Midt-Buskerud ved å ringe 5555 3333.