Skole

Viktig melding

Innmelding i grunnskolen 

Foresatte til elever som skal starte i grunnskolen i Krødsherad må melde inn eleven ved å fylle ut alle felter på vedlagte skjema.  Skjemaet returneres til:

  • Send digitalt via eDialog – trykk her (sikker digital forsendelse – les mer her)
  • Send pr. post; Krødsherad kommune, Ringnesveien 10, 3536 Noresund

Her finner du skjema for innmelding i grunnskolen

Frist: Innen 1.mars. 

Skoleskyss

Opplæringsloven gir deg rett til skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1.trinn) eller 4 km (2. – 10. trinn).

Skolen eller kommunen melder inn elever som har rett til skoleskyss til Brakar AS. Det kan søkes om skoleskyss ved farlig skolevei eller ved spesielle behov. Vedlagte skjema kan benyttes. Søkes det om skoleskyss på bakgrunn av spesielle behov, skal dette dokumenteres med legeattest eller sakkyndig vurdering.

Her finner du skjema for søknad om skoleskyss

Her finner du oversikt over busstider

Kontaktinfo

Lars Erik Raaen
Rektor Krødsherad skole
E-post
Mobil 97 74 09 23