Skole

Viktig melding

Innmelding i grunnskolen 

Foresatte til elever som skal starte i grunnskolen i Krødsherad må melde inn eleven via skjema for innmelding i grunnskolen innen 1.mars hvert år. 

På kommunens nettside finner du skjema for innmelding i grunnskolen

Du kan også sende inn skjema på følgende måter:

Skoleskyss

Opplæringsloven gir deg rett til skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1.trinn) eller 4 km (2. – 10. trinn).

Skolen eller kommunen melder inn elever som har rett til skoleskyss til Brakar AS. Det kan søkes om skoleskyss ved farlig skolevei eller ved spesielle behov. Vedlagte skjema kan benyttes. Søkes det om skoleskyss på bakgrunn av spesielle behov, skal dette dokumenteres med legeattest eller sakkyndig vurdering.

På kommunens nettside finner du skjema for søknad om skoleskyss

På brakar.no finner du oversikt over busstider

Kontaktinfo

Kari Skjenald
Rektor Krødsherad skole
E-post
Mobil 97 72 15 15