Ung i Krødsherad

Krødsherad skole har i samarbeid med Forebyggende helse i Krødsherad utarbeidet et helhetlig tilbud til ungdomsskoleelevene som gjelder både på skolen og på fritida.

Ved å møte ungdommene med de samme voksenpersonene både på skole og på fritida håper vi å treffe mange og med dette styrke det rusforebyggende arbeidet i kommunen. Kommunen har søkt og fått prosjektmidler for skoleåret 2023/24. 

Om tilbudet:

Marte Ødegård Bråten, ansatt som ungdomsarbeider i 50 % stilling. Marte er utdannet sykepleier, men vil jobbe som ungdomsarbeider i skolen og på klubben. Med sin bakgrunn og sin erfaring vil hun styrke tilbudet til Krødsheradskolen.

Mandager

Hver mandag vil det være middagsklubb fra kl. 14.15 – 18.00. Der vil ungdommene møte Erik helsesykepleier, Geir miljøarbeider og Marte ungdomsarbeider. Det blir servert middag av kjøkkensjefen på Kryllingheimen, Henrik Kristiansen fra kl. 14.15-15.15. Helsesykepleier Erik har døren på kontoret oppe og er tilgjengelig for samtaler frem til kl. 17.00. De som ønsker, kan gjøre lekser eller bare «henge» før de skal videre på trening eller de reiser hjem. Her er det også lov og bare komme innom for å spise før man skal videre. Tilbudet er gratis. Hvis man trenger skyss hjem kan man benytte seg av rutebussen som går fra Coop kl.16.00 på begge sider av fjorden.

Tirsdager

Hver tirsdag er Marte på skolen og vil være tilgjengelig gjennom hele dagen. Hun kommer til å være med i timer og ute i friminuttene. I samarbeid med lærerne, elevveilederne, miljøarbeider og skolens ledelse vil hun inngå i å skape det trygge gode laget elevene våre trenger rundt seg.

Torsdager

Torsdager disker Marte og Geir opp med frokost i hallen på ungdomsskolen fra kl.08.00-08.30. Frokosten kommer direkte fra kjøkkenet til Kryllingheimen. Tilbudet er gratis.
I tillegg til dette er helsesykepleier Erik på skolen 4 dager i uka, og sykepleier/familieterapeut Jorun ca. 1 gang pr. uke.


Krødsherad skole har også miljøarbeider, Geir, tilgjengelig for elevene hver dag, deler av dagen.
Ungdomsklubben er åpen hver tirsdag fra kl.17.00 -21.00, leder for klubben er Cathrine Kronstad. Følg klubben på Facebook, søk opp «Krødsherad ungdomsklubb»
 

Med vennlig hilsen
Krødsherad skole og Forebyggende helse, Krødsherad kommune

 

Kontaktinfo

Erik Berg Raaen
Barnekoordinator/Konstituert helsesykepleier
E-post
Mobil 48 15 40 81
Marte Ødegård Bråten
Ungdomsarbeider
E-post
Mobil 48 26 82 29
Geir Olander
Miljøarbeider
E-post