Lege

Dersom du trenger legehjelp gjelder følgende: 

  • For øyeblikkelig hjelp ring alltid 113. 
  • På hverdager er besøks - og telefontid mellom 08.30 og 11:30 og fra 12:30 -15.00 
  • I helger og på hverdager mellom 15:00 og 08:30 må du kontakte legevakten. 

Du som pasient kan bestille time/resepter eller kontakte fastlegen (Kun fastlege Sasha er tilgjengelig for denne tjenesten) elektronisk via helsenorge.no.

Legekontoret bemannes av fastlegene Sasha Nedeljkovic og Casper Tidemandsen etter følgende plan:

Bemanning legekontoret
Fastlege Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Casper Tidemandsen X X X X
Sasha Nedeljkovic X X X

Legevakt

Åpningstid kl.15.00 - 08.30 hverdager og hele døgnet i helger og høytider.

Se informasjon om Krødsherad, Ringerike, Hole, Modum og Sigdal interkommunale legevakt på Ringerike kommune sin nettside.

Legevakten er en beredskapstjeneste for akutte skader eller sykdommer, bådepsykiske og fysiske.  Hvis du opplever dine plager og symptomer slik at du ikke kan vente til kontakt med din fastlege, skal du ta kontakt med legevakten.  Ved telefonhenvendelser møter du helsepersonell som kan gi enkle helseråd, og være med på å vurdere om ditt problem kan vente til fastlegens alminnelige åpningstid, eller om situasjonen krever vurdering av vakthavende legevakt.

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen er medisinsk faglig ansvarlig for kommunens helsetjeneste.

Kommuneoverlegen har ansvaret for å føre tilsyn med at kommunens helsetjeneste er tilfredsstillende i forhold til lover og forskrifter.  Kommuneoverlegen har videre ansvaret for oppfølging av faktorer som påvirker vår helsetilstand, herunder miljørettet helsevern.

Kommuneoverlegen er også smittevernlege i kommunen. Som en følge av det, er det kommuneoverlegen som mottar melding om smittsomme sykdommer, som gir råd og veiledning og som treffer de nødvendige avgjørelser for å hindre videre spredning.  Ved utenlandsreiser kan kommuneoverlegen gi råd og veiledning og nødvendige vaksiner.

Krødsherad har inngått en samarbeidsavtale med Modum (32 78 93 00) om Kommunelegetjenester. 

Det er Pål Steiran som er Kommuneoverlege.

Informasjon om kommuneoverlegen kan du se på Modum kommune sin nettside.

Kontaktinfo

Noresund legekontor
Telefon 32 15 09 00
Legevakt
Telefon 116 117

Åpningstider

Telefontid/besøkstid fra 08:30-11:30 og 12:30-15:00 

Adresse

Krøderfjordveien 1677

3536 Noresund

Norefjellporten