Kultur, idrett og fritid

Viktig melding

 

Digital post til kommunen

Følgende digitale løsninger kan benyttes når du skal sende brev til til oss:

Åpningstid Kommunehuset

Døra til kommunehuset er åpen fra 08.00-15.30 og servicetelefonen er åpen fra 08:15 - 15:15.

Fysiske møter med saksbehandlere skal være avtalt på forhånd. Dette for at saksbehandler får stilt forberedt til møte.

E-postadresse til kommunen er: post@krodsherad.kommune.no.

En oversikt over våre ansatte finner du her.

 

Fra og med 09.12.2021 og inntil videre vil følgende retningslinjer gjelde for kommunehuset:

  • Kommunehuset stenges for fysiske møter fra og med torsdag 9. desember.
  • Alle avtalte møter utsettes eller gjennomføres digitalt.
  • Framtidige møter må avklares med saksbehandler og avvikles digitalt.
  • Servicetelefonen vil være bemannet mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:00
  • Ring oss for å avtale utlevering av vannmåler.
  • Alle henvendelser til saksbehandler gjøres på telefon eller epost.
  • Her finner du oversikt med kontaktinformasjon over våre ansatte
  • Kommunes epostadresse er: post@krodsherad.kommune.no
  • Kommunens servicetelefon har nummer: 32 15 00 00.