Kultur, idrett og fritid

Viktig melding

Utsatt søknadsfrist for kulturmidler

Nå som vi ikke kan møtes og gjøre de aktivitetene vi elsker å drive med i fritiden, håper vi dere fortsatt har godt MOT og planlegger å komme sterkere tilbake når samfunnet normaliserer seg! Krødsherad kommune gir hvert år tilskudd til lag og foreninger, søknadsfristen og utbetaling av tilskudd er utsatt til høsten. Søknadsskjema og ny frist vil bli publisert på hjemmesida når det er klart. I mellomtiden oppfordrer vi til å spre alternative øvelser og tips deres medlemmer kan utøve nå!

Digital post til kommunen

I den situasjonen vi er i nå så har vi ett ønske og behov for at både innbyggere og andre aktører benytter våre elektroniske løsninger når det skal sendes brev til kommunen, så langt dette er mulig. 

Følgende digitale løsninger kan benyttes når du skal sende brev til til oss: