Kultur, idrett og fritid

Viktig melding

Utsatt søknadsfrist for kulturmidler

Krødsherad kommune gir hvert år tilskudd til lag og foreninger, søknadsfristen og utbetaling av tilskudd er utsatt med søknadsfrist den 18.09.2020. Søknadsskjema og retningslinjer for tiildeling finner du her.

Digital post til kommunen

I den situasjonen vi er i nå så har vi ett ønske og behov for at både innbyggere og andre aktører benytter våre elektroniske løsninger når det skal sendes brev til kommunen, så langt dette er mulig. 

Følgende digitale løsninger kan benyttes når du skal sende brev til til oss: