Søknad om spillemidler

Det fordeles hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Søknadsgruppene er ordinære anlegg, nærmiljøanlegg samt anlegg for friluftsliv i fjellet. Det finnes også en søknadsordning for lokale og regionale kulturbygg.

Les mer på anleggsregisteret.no

Anlegget det søkes om midler til må være forhåndsgodkjent av kommunen og må være med i kommunens prioriterte liste som finnes i «Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.

Digitalt søknadsskjema finner du på annleggsregisteret.no

Søkere må selv skaffe til veie nødvendige dokumentasjoner til søknaden.

Søknadsfrist: 1. november.

 

Spørsmål rettes til:

Børre Jensen, rådgiver oppvekst og kultur

Mobil: 41 63 48 23

E-post: Borre.Jensen@krodsherad.kommune.no

Kontaktinfo

Børre Jensen
Rådgiver for oppvekst og kultur
E-post
Mobil 41 63 48 23