Spillemidler

Søknad om spillemidler for 2021

Det fordeles hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Søknadsgruppene er ordinære anlegg, nærmiljøanlegg samt anlegg for friluftsliv i fjellet. Det finnes også en søknadsordning for lokale og regionale kulturbygg.

Mer informasjon finner du her 

Anlegget det søkes om midler til må være forhåndsgodkjent av kommunen og må være med i kommunens prioriterte liste som finnes i «Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

2018 – 2022». Klikk her for å se dette dokumentet.

Søknaden sendes inn digitalt her 

Søkere må selv skaffe til veie nødvendige dokumentasjoner til søknaden.

Søknadsfrist: 1. november 2020

 

Spørsmål rettes til:

Børre Jensen, oppvekstsjef

Mobil: 41 63 48 23

E-post: Borre.Jensen@krodsherad.kommune.no

Kontaktinfo

Børre Jensen
Rådgiver for oppvekst og kultur
E-post
Mobil 41 63 48 23