Brann og feiing

Klikk for stort bildeKrødsherad kommune er medeier av Drammensregionens Brannvesen IKS (DRBV).

 
DRBV gjør et viktige forebyggende arbeid med feiing av skorsteiner og ildsteder. De gjennomfører inspeksjon av fyringsanlegg og kontroll av brannsikkerheten ved fyringsanlegg. Tilsynet med fyringsanleggene vil bli foretatt etter risikobasert behov. Da kontrollerer de også bl.a. slukkeutstyr og røykvarslere.
 
Eier skal melde fra til feierseksjonen når det har vært installert nytt ildsted eller foretatt andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget (jf Forskrift om brannforebygging kap. 2 § 6).
Rehabilitering av skorstein/pipe må omsøkes. Dette gjelder oppsett, endring, rivning eller rehabilitering. Mer informasjon finner du på byggesakssiden ved å klikke her.
 
Husk røykvarslerens dag 1. desember!
 
Mer informasjon om DRBV og deres tjenester finnes på deres hjemmesider. Klikk her