Byggesak

Viktig melding

Digital post til kommunen

I den situasjonen vi er i nå så har vi ett ønske og behov for at både innbyggere og andre aktører benytter våre elektroniske løsninger når det skal sendes brev til kommunen, så langt dette er mulig. 

Følgende digitale løsninger kan benyttes når du skal sende brev til til oss:

På grunn av stenging av kontorer vil det måtte påregnes noe lenger saksbehandlingstid enn normalt. 

Kontaktinfo

Cato Gulestø
Fagansvarlig byggesak
E-post
Mobil 472 49 909