Byggesaksskjemaer

Vi anbefaler at søkere, private og profesjonelle, benytter elektroniske skjemaer gjennom siden til DIBK (Direktoratet for byggkvalitet)

Byggesøknader og andre blanketter som ikke ligger som elektroniske skjemaer hos DIBK, skal leveres til Krødsherad kommune per post eller e-post, se adresser til høyre.  Se informasjon om digital søknad her.

I linken "Byggesaksskjemaer - DIBK" øverst i artikkelen, kommer du til Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) sin skjemabank for byggesaksblanketter. 

Skjemaene må være fullstendig utfylt. Gårds-, bruks-, eventuelt feste- og seksjonsnummer, må alltid være oppgitt. Skjemaer skal være datert og underskrevet for å være gyldige.

Gå først til linken "Trenger du å søke" øverst i artikkelen, for å sjekke om ditt tiltak er søknadspliktig. Dersom tiltaket er det, gå deretter til linken "Slik søker du". Der finner du linker til skjemaene du trenger til ditt tiltak. 

I tillegg til DIBK sine byggesaksblanketter har kommunen følgende skjemaer til bruk i byggesaker:

Kontaktinfo

Lasse Olsen
Rådgiver byggesak
E-post
Mobil 99 40 00 74