Byggesaksskjemaer

Byggesøknaden skal leveres til Krødsherad kommune per post eller e-post, se adresser til høyre. Kommunen bruker ikke e-tjenestene byggsøk eller eByggesak. 

I linken "Byggesaksskjemaer - DIBK" øverst i artikkelen, kommer du til Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) sin skjemabank for byggesaksblanketter. 

Skjemaene må være fullstendig utfylt. Gårds-, bruks-, eventuelt feste- og seksjonsnummer, må alltid være oppgitt. Skjemaer skal være datert og underskrevet for å være gyldige.

Gå først til linken "Trenger du å søke" øverst i artikkelen, for å sjekke om ditt tiltak er søknadspliktig. Dersom tiltaket er det, gå deretter til linken "Slik søker du". Der finner du linker til skjemaene du trenger til ditt tiltak. 

I tillegg til DIBK sine byggesaksblanketter har kommunen følgende skjemaer til bruk i byggesaker:

Kontaktinfo

Cato Gulestø
Fagansvarlig byggesak / byggesaksbehandler
E-post
Mobil 472 49 909