Søknadsskjemaer for tilkobling til offentlig vann og avløp

Viktig melding

Det skal i tillegg til søknadsskjemaer følge med situasjonskart/ situasjonsplan.

Her finner du situasjonskart/situasjonsplan

Følgende digitale løsninger kan benyttes når du sender over søknad til oss:

Kontaktinfo

Lasse Olsen
Rådgiver byggesak
E-post
Mobil 99 40 00 74
Erik Nøkleby
Rådgiver Vann og avløp
E-post
Telefon 32 15 00 00
Mobil 32 15 00 00