Søknadsskjemaer for tilkobling til offentlig vann og avløp

Viktig melding

Det skal i tillegg til søknadsskjemaer følge med situasjonskart/ situasjonsplan.

Her finner du situasjonskart/situasjonsplan

Følgende digitale løsninger kan benyttes når du sender over søknad til oss:

Kontaktinfo

Lasse Olsen
Fagansvarlig byggesak / byggesaksbehandler
E-post
Mobil 994 00 074
Erik Nøkleby
Fagansvarlig Vann- og avløp
E-post
Mobil 922 66 149