Reguleringsplaner

I Krødsherad kommune er det mange arealplaner i tillegg til arealdelen i kommuneplanen. Arealdelen av kommuneplanen 2012-2024 ble vedtatt 24. september 2013. I tillegg er det vedtatt en flere kommunedelplaner. Følg denne linken til informasjon om kommuneplanen og kommunedelplaner. 

På Krødsherad kommunes kartsider finner du kommuneplanens arealdel, samt alle arealplaner som er under arbeid og vedtatt. Følg denne linken til kommunens kartsider. 

Kontaktinfo

Hans Ole Wærsted
Virksomhetsleder Plan og forvaltning
E-post
Mobil 48 22 03 11