Reguleringsplaner

I Krødsherad kommune er det mange arealplaner i tillegg til arealdelen i kommuneplanen. Arealdelen av kommuneplanen 2012-2024 ble vedtatt 24. september 2013. I tillegg er det vedtatt en flere kommunedelplaner. Følg denne linken til informasjon om kommuneplanen og kommunedelplaner. 

På Krødsherad kommunes kartsider finner du kommuneplanens arealdel, samt alle andre arealplaner. Følg denne linken til kommunens kartsider. 

 

Hvordan finne fram til de ulike arealplanene på Krødsherad kommunes kartsider

Brukerveiledning for kartløsningen finner du ved å trykke på spørsmålstegnet i verktøylinja øverst til venstre i bildet.

For å få tilgang til de ulike planene må du først huke av for arealplaner under kommunevåpenet øverst i venstre hjørne av bildet.

Der det finnes reguleringsplan vil disse vises i kartet automatisk. For å få tilgang til plandokumenter som, planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart og politisk behandling av planen klikker du i kartvinduet på planområde. Link til dokumentene vil ligge under hverandre på venstre side i bildet.

Kontaktinfo

Hans Ole Wærsted
Samfunnsplanlegger
E-post
Mobil 482 20 311