Kommuneplan og kommunedelplaner

Alle kommuner skal ha en samlet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Det kan utarbeides kommunedelplaner for bestemte områder eller temaer. Følg denne linken til Krødsherad kommunes planstrategi 2016-2020. (PDF, 2 MB)

Dersom det er planer som er ute på høring vil disse bli lagt ut på våre hjemmesider. Følg denne linken for mer informasjon om disse planene.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel

I Krødsherad kommune ble kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret 2. november 2006. Samfunnsdelen er delt inn i 1 sektorovergripende plan og 3 sektorplaner. Følg linkene til de ulike delene under.

 

Kommuneplanens arealdel

I Krødsherad kommune ble kommuneplanens arealdel 2012-2024 vedtatt i kommunestyret 24. september 2013. På Krødsherad kommunes kartsider finner du kommuneplanens arealdel, samt alle andre arealplaner inkludert kommunedelplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. 

Se beskrivelse for å finne fram til kommuneplanens arealdel på kartsidene under.

 

Kommunedelplaner

I tillegg til kommuneplanen er det vedtatt kommunedelplaner for forskjellige temaer i kommunen. Følg linkene til de ulike kommunedelplanene under.

Det er også utarbeidet kommunedelplaner for flere områder i kommunen. Disse kommunedelplanene ligger på kartsidene. Linkene tar deg til kommunens kartsider. Se beskrivelsen under for å finne fram til kommunedelplanene på kartsidene. Der kan du også finne de ulike dokumentene som hører til. I lista under finner du de viktigste dokumentene i planene. 

 

Hvordan finne fram til kommuneplan og kommunedelplaner på Krødsherad kommunes kartsider

Brukerveiledning for kartløsningen finner du ved å trykke på spørsmålstegnet i verktøylinja øverst til venstre i bildet.

For å få tilgang til de ulike planene må du først huke av for arealplaner under kommunevåpenet øverst i venstre hjørne av bildet.

Der det finnes reguleringsplan vil disse vises i kartet automatisk. For å vise kommuneplan eller kommunedelplaner må du velge gjeldende kommuneplan eller evt. gjeldende kommunedelplan øverst i venstre meny. De ulike kommunedelplanene vil da vises. For å få tilgang til plandokumenter som, planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart og politisk behandling av planen klikker du i kartvinduet på planområdet. Link til dokumentene vil ligge under hverandre på venstre side i bildet.

 

Kontaktinfo

Hans Ole Wærsted
Leder Samfunn og næringsutvikling
E-post
Mobil 482 20 311