Kommunaltekniske tjenester

Viktig melding

Digital post til kommunen

Vi ønsker at både innbyggere og andre aktører benytter våre elektroniske løsninger når det skal sendes brev til kommunen, så langt dette er mulig. Følgende digitale løsninger kan benyttes når du skal sende brev til til oss:

Kommunens åpningstider er fra kl.09:00 og 14:00.

Møter med saksbehandlere og kommunens øvrige ansatte avtales på forhånd.

Kontaktinfo

Roy Andre Midtgård
Virksomhetsleder Eiendom og infrastruktur
E-post
Mobil 97 13 07 46
Erik Nøkleby
Rådgiver Vann og avløp
E-post
Telefon 32 15 00 00
Mobil 32 15 00 00
Ståle Karlsson
Rådgiver Eiendom
E-post
Telefon 32 15 00 00
Mobil 32 15 00 00