Kommunaltekniske tjenester

Kontaktinfo

Roy Andre Midtgård
Virksomhetsleder Eiendom og infrastruktur
E-post
Mobil 97 13 07 46
Erik Nøkleby
Rådgiver Vann og avløp
E-post
Telefon 32 15 00 00
Mobil 32 15 00 00
Ståle Karlsson
Rådgiver Eiendom
E-post
Telefon 32 15 00 00
Mobil 32 15 00 00