Kommunaltekniske tjenester

Viktig melding

Digital post til kommunen

Vi ønsker at både innbyggere og andre aktører benytter våre elektroniske løsninger når det skal sendes brev til kommunen, så langt dette er mulig. Følgende digitale løsninger kan benyttes når du skal sende brev til til oss:

Kommunens åpningstider er mellom kl.09:00 og 14:00.

Møter med saksbehandlere og kommunens øvrige ansatte avtales på forhånd.

Kontaktinfo

Roy Andre Midtgård
Rådgiver Samfunn og Næringsutvikling
E-post
Erik Nøkleby
Fagansvarlig Vann- og avløp
E-post
Telefon +47 32 15 00 00
Ståle Karlsson
Fagansvarlig kommunalteknisk
E-post
Telefon +47 32 15 00 00