Forbudt mot fyring med fossil olje i bygninger fra 1. januar 2020

Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje- og energidepartementet (OED) har fastsatt en ny forskrift som forbyr fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger fra 1.1.2020. Forskriften ble fastsatt 28. juni 2018, og er å finne på Lovdata på denne lenken.

Se infobrev sendt kommunen om forbudet, ved å følge denne linken (PDF, 166 kB)