Priser og betalingssatser

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra høsten 2023. 

Les mer om foreldrebetaling på utdanningsdirektoratet sin nettside

Regjeringa har bestemt at maksprisen i barnehage skal være 1500 kr fra august 2024 i de 189 mest spredtbygde kommunene. Krødsherad er en av disse kommunene. Du kan lese mer om barnehagepriser på regjeringen.no

Barnehage fra 01.08.2024
Barnehage Sats fra 01.08.2024 Sats
5 dager pr. uke 1.500 kr
4 dager pr. uke 1.230 kr
3 dager pr. uke 975 kr
Søskenmoderasjon både barnehage og SFO
- barn nr. 2 30%
- de neste Gratis
Matkostnader Krøderen Noresund (egne kostrutiner)
5 dager pr. uke 350 pr. mnd 400 pr.mnd
4 dager pr. uke 280 pr. mnd 320 pr.mnd
3 dager pr. uke 210 pr. mnd 240 pr.mnd
Enkeltdager
- hele dager 350 pr. dag
Matkostnader 40 pr.dag