Priser og betalingssatser

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra høsten 2023. 

Les mer om foreldrebetaling på utdanningsdirektoratet sin nettside

Barnehage fra 01.01.2024
Barnehage Sats Sats
5 dager pr. uke 3 000 pr. mnd
4 dager pr. uke 2 460 pr. mnd
3 dager pr. uke 1 950 pr. mnd
Søskenmoderasjon både barnehage og SFO
- barn nr. 2 30%
- de neste Gratis
Matkostnader Krøderen Noresund (egne kostrutiner)
5 dager pr. uke 250 pr. mnd 300 pr.mnd
4 dager pr. uke 200 pr. mnd 240 pr.mnd
3 dager pr. uke 150 pr. mnd 180 pr.mnd
Enkeltdager
- hele dager 350 pr. dag
Matkostnader 20 pr.dag