Priser og betalingssatser

Barnehage fra 01.08.2022 - 31.12.2022
Barnehage Sats Sats
5 dager pr. uke 3 050 pr. mnd
4 dager pr. uke 2 500 pr. mnd
3 dager pr. uke 1 985 pr. mnd
Søskenmoderasjon både barnehage og SFO
- barn nr. 2 30%
- de neste 50%
Matkostnader Krøderen Noresund (egne kostrutiner)
5 dager pr. uke 200 pr. mnd 300 pr.mnd
4 dager pr. uke 150 pr. mnd 240 pr.mnd
3 dager pr. uke 100 pr. mnd 180 pr.mnd
Enkeltdager
- hele dager 375 pr. dag
Matkostnader 20 pr.dag