SFO

Viktig melding

Neste skoleår 2022/2023, med midlertidighet på Krøderen, så vil det kun være SFO tilbud på Krøderen.

Åpningstidene er satt til 6.45- 16.45, men denne tiden kan utvides ved behov.

Nytt fra neste skoleår 2022/2023:

  • Gratis kjernetid for førsteklassinger. I skolens uker er dette 8.00 - 15. 00.
  • Gratis leksehjelp til 3. og 4. klassinger, 1 time i uka, fordelt på 2 halvtimer etter skoletid mandag og torsdag.

Søknadsfrist 1. april.

Endring eller oppsigelse av plass må skje skriftlig og regnes fra den 1. i måneden etter at oppsigelsestiden (1 måned) har gått ut.

Ved oppsigelse av plass/deler av plass etter 1. april, må det betales for opprinnelig plass ut skoleåret.

NB!  Endring av plass kan gjøres en gang pr. år.

Her finner du søknadsskjema for ny SFO plass, endring og oppsigelse av plass

Kontaktinfo

Mari Waaler
Leder SFO Krødsherad skole
E-post

Krøderen SFO: tlf: 91162470

Noresund SFO: tlf: 93201959

Lars Erik Raaen
Rektor Krødsherad skole
E-post
Mobil 977 40 923