Kulturskole

Krødsherad kulturskole tilbyr musikkundervisning til elevgruppa fra og med 5. trinn til og med 18 år. Opplæringen følger skoleåret, med oppstart uke 34.
Det er undervisningsfri i skolens ferier. All opplæring på gitar, piano, bass, slagverk og band foregår i musikkrommet på Krøderen skole mandager på ettermiddagstid. Lærer er Even Grimelid.

Kulturskolen gir følgende tilbud:

GITAR: Akustisk og elektrisk. Gis som individuell opplæring 30 minutter pr. uke. Kulturskolen har noen opplæringsgitarer til utlån.

BASSGITAR: Gis som individuell opplæring 30 minutter pr. uke.

PIANO: Grunnleggende opplæring. Gis som individuell opplæring 30 minutter pr. uke.

SLAGVERK: Grunnleggende opplæring. Gis som individuell opplæring 30 minutter pr. uke.

BAND: Gis som opplæring i gruppe 60 – 80 minutter pr. uke. Fordrer påmelding fra minimum tre interesserte, og med en viss fordeling på instrumenter.

SANG: Kulturskolen i Krødsherad får kjøpe opplæringstilbud i sang fra kulturskolen i Modum dersom de har ledig kapasitet. Denne opplæringen foregår i Vikersund.

Kontaktinfo

Even Grimelid
Lærer Kulturskolen
E-post
Mobil 995 10 641
Børre Jensen
Rådgiver for oppvekst og kultur
E-post
Mobil 416 34 823