Kommunale veger og plasser

Aksellastrestriksjoner på kommunale veier blir opphevet fra mandag 06.05.24 Kl.08:00.

Dyretransport, bergingsbiler som må bistå ved trafikkulykker, brannbiler, busser i rute, renovasjonsbiler og elverkets biler som må bistå ved feilretting, er unntatt fra restriksjonene. 

Alle kommunale veier har i perioden med telerestriksjoner vektbegrensning på 6 tonn per aksel

Med hjemmel i Vegtrafikklovens § 7 innføres telerestriksjoner på kommunale veier i henhold til veiliste for Krødsherad kommune fra mandag 18. mars 2024 kl 08:00. 

Dyretransport, bergingsbiler som må bistå ved trafikkulykker, brannbiler, busser i rute, renovasjonsbiler og elverkets biler som må bistå ved feilretting, er unntatt fra restriksjonene. 

Alle kommunale veier har i perioden med telerestriksjoner vektbegrensning på 6 tonn per aksel

Kontaktinfo

Ståle Karlsson
Rådgiver Eiendom
E-post
Telefon 32 15 00 00
Mobil 32 15 00 00
Vakttelefon teknisk
ved melding om feil utenfor ordinær arbeidstid
Mobil 95 16 16 82

Åpningstider