Ansattoversikt


Ansatte

Ansatte i avdelingen Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sentralbord 32 15 00 00
Fagansvarlig regnskap 32 15 00 00 406 00 129
HR Rådgiver 959 18 889
IKT - Rådgiver 414 26 852
Kim Andre Andersen
Psykiatrisk sykepleier Forebyggende helse 970 23 973
Skogbrukssjef 405 55 870
Fagansvarlig lønn og fakturering 951 84 893
Fagansvarlig eiendomsskatt 951 84 893
Prosjektleder 489 59 487
Personvernombud 932 80 020
Anette  Bøe
Fagansvarlig byggesak 932 80 020
Fysioterapeut 922 77 714
Konsulent Service og økonomi 901 36 059
Jordbrukssjef 415 03 237
Plansjef 918 07 919
Syn - og hørselskontakt (Tilgjengelig onsdager mellom kl 08:00 - 15:00) 912 41 088
Ergoterapeut 912 41 088
Demenskoordinator 912 41 088
Teamleder Tilrettelagte tjenester 452 13 822
Helsesykepleier 928 77 089
Fysioterapeut 468 31 506

Tirsdag og torsdag

Leder SFO Noresund skole 482 66 038
Ledende helsesykepleier 928 77 009
Kontaktperson/Ledende Helseykepleier 928 77 009
Lærer Kulturskolen 995 10 641
Virksomhetsleder 464 44 135
Fagansvarlig oppmåling 951 40 763
Politisk sekretær 32 15 00 00 480 43 379
Fagansvarlig digitalisering og politisk sekretær 32 15 00 00 480 43 379
Veileder forebyggende helse og Ruskonsulent 412 74 830
Leder oppvekst og kultur 416 34 823
Teamleder Kryllingheimen sykehjem 458 64 401
Økonomisjef 932 00 968
Ungdomsklubbleder 473 02 022
Fagansvarlig kommunalteknisk 976 11 475
Psykiatrisk sykepleier/helsesykepleier Krøderen skole 915 18 084
Styrer Noresund barnehage 454 05 154
Teamleder Kjøkken og renhold 920 44 343

 

 

Rådmann 915 51 750
Leder Ungdomsklubb 414 02 662
Driftsoperatør 924 66 268

Ståle og Ole Ronny kan kontaktes for avtale om henting av kano. 

Driftsoperatør 924 66 474
Leder service og administrasjon 916 53 875
Leder Teknisk 971 30 746
Saksbehandler Omsorg 465 00 989

Saksbehandler er tilstede onsdager og torsdager 08:00 - 15:30

Fagansvarlig Regnskap 406 00 129
Fagansvarlig Vann- og avløp 922 66 149
Fagansvarlig byggesak / byggesaksbehandler 994 00 074
Rektor Krødsherad skole 977 40 923
Ambulerende vaktmester 959 17 225
Teamleder Hjemmebaserte tjenester 465 00 225
Styrer Krøderen barnehage 416 88 066
Kontaktperson personer med funksjonsnedsettelse 905 47 319
Leder Helse og omsorg 901 92 087
Teknisk saksbehandler 906 33 869
Leder koordinerende enhet 468 96 501 958 10 494
Økonomirådgiver 915 18 308
Konsulent service og arkiv 466 34 815
Tv-aksjonskoordinator i Krødsherad kommune 466 34 815
Leder SFO Krøderen skole 911 62 470
Digitaliseringssjef i Midt-Buskerud 940 52 478
Anette Westrum
Samfunnsplanlegger 482 20 311
Helsesykepleier Noresund skole 928 77 009

Kontorer/institusjoner

Ansatte i avdelingen Kontorer/institusjoner
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
932 00 782
454 05 514
454 10 027
32 04 44 40

Henvendelser ang faktura/priser gjøres mellom kl. 08:00 - 15:00 på tlf. 32 04 44 45 eller epost: feierseksjonen@drbv.no

Besøksadresse Feierseksjonen:

Kobbervikdalen 65, 3033 Drammen

DRBV v/Feierseksjonen
32 15 00 00
81 55 50 15
406 44 174
911 89 186
920 44 343
Koronatelefon 928 77 089

Betjent hverdager kl. 09:00-19:00 og helger kl. 09:00-19:00

32 15 00 00
32 14 91 12
116117
55 55 33 33

Telefax: 31029251

økonomirådstelefonen i NAV 800
NAV Sentralt
Ring 800GJELD – økonomirådstelefonen i NAV 80 04 53 53
NAV Sentralt
922 77 721
32 15 09 00
32 25 10 00
Betjent hverdager kl. 09:00-19:00 og helger kl. 09:00-19:00 928 77 089
Betjent hverdager kl. 08:00-15:00 901 96 152
911 89 186
464 44 415
ved melding om feil utenfor ordinær arbeidstid 951 61 682
Rektor 928 34 687
Daglig leder NVA 466 25 152

 

 

 

 

Inger Merete Bjerkerud
Kontaktperson i rådet for eldre og funksjonshemmede 473 45 059
kontaktperson råd for personer med nedsatt funksjonsnedsettelse 979 57 874
Ettersøk av skadet/påkjørt vilt 908 89 511
Privatpraktiserende fysioterapeut 922 77 721
Styrer Lesteberg Familiebarnehage 952 81 333
Styrer Lesteberg barnehage 952 81 333
Privatpraktiserende fysioterapeut 924 27 627
Kontaktperson i rådet for eldre 469 45 797
Sekretær i rådet for eldre og funksjonshemmede 901 92 087

Kontorer/institusjoner - 17.mai

Ansatte i avdelingen 17.mai
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
480 43 379

Send oss gjerne bilder fra feiringen, så legger vi det ut her på siden vår. 

Merete Holen

Kontorer/institusjoner - DOGA - Design og arkitektur Norge

Ansatte i avdelingen DOGA - Design og arkitektur Norge
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Koordinator for by- og stedsutvikling (DOGA - Design og arkitektur Norge) 959 24 953

Kontorer/institusjoner - Frivilligsentral

Ansatte i avdelingen Frivilligsentral
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Frivilligkoordinator

Tilgjengelig mandag og tirsdag kl.08:00-15:30.

Kontorer/institusjoner - Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunestyremedlem 959 18 889
Kjersti Aasen
Ordfører 950 24 779
Knut Martin Glesne
Varaordfører 473 02 022
Andreas Kagiavas Torp
Kommunestyremedlem 995 96 569
Gustav  Kalager
Kommunestyremedlem 909 49 484
Kristine Nore