Kommunedelplan for vann, avløp, overvann og vannmiljø

Det er utarbeidet en hovedplan for vann, avløp, overvann og vannmiljø for Krødsherad kommune. Planen er utarbeidet i henhold til DiVA-metodikken. Hovedplanen er utarbeidet som en kommunedelplan. 

kommunedelplan vann, avløp, overvann og vannmiljø
Tittel Publisert Type
Tiltaksliste Kommunedelplan VAO Krodsherad kommune inkludert høringsinnspill

07.03.2023 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned Tiltaksliste Kommunedelplan VAO Krodsherad kommune inkludert høringsinnspill.xlsx
Kommunedelplan VAO og vannmiljø datert 28.02.2023, planen inkluderer høringsinnspill

07.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunedelplan VAO og vannmiljø_inkludert høringsinnspill.pdf

Krødsherad kommune utarbeidet et utkast til Kommunedelplan for vann, avløp, overvann og vannmiljø. Denne ble lagt frem for kommunestyret i september 2022, som ble vedtatt lagt ut på høring.

 Kommunedelplan VAO og vannmiljø 01.06.22. (PDF, 12 MB) 

Vedlegg - Kommunedelplan for Vann og Avløp

Vedlegg til Hovedplan for Vann og Avløp

HPA-01A Oversiktskart avløpssystem Norefjell rensedistrikt (PDF, 8 MB)

HPA-01B Oversiktskart avløpssystem Krødern rensedistrikt (PDF, 9 MB)

HPA-03 Oversikt over private avløpsanlegg (PDF, 8 MB)

HPA-04 Tilknytningssoner 100-200-500 m (PDF, 8 MB)

HPA-05 Temakart spredte avløp (PDF, 8 MB)

HPO-01A (PDF, 3 MB)

HPO-01B (PDF, 3 MB)

HPO-01C (PDF, 3 MB)

HPO-02A (PDF, 2 MB)

HPV-01 Oversikt over VL-system og forsyningsområder (PDF, 8 MB)

HPV-03 Trykksoner (PDF, 7 MB)

HPV-04 Forsyningsområder høydebasseng (PDF, 7 MB)

HPV-05 Investeringstiltak vann (PDF, 3 MB)

Notat - Mikrobiell barriere analyse (PDF, 395 kB)

Oppgradering Slettemoen Høydebasseng (PDF, 6 MB)

Vedlegg 1 Oversikt over grunnlagsmateriale (PDF, 163 kB)

Vedlegg 2 Dataklassifiseringsnotat (PDF, 149 kB)

Vedlegg 3 Transportsystem Krøderen - RA Noresund (PDF, 4 MB)

Vedlegg 4 Skisseprosjekt fellesgrøft vestsiden (PDF, 15 MB)

Vedlegg 5 Risikoklassifisering av overløp i Krødsherad kommune 06.10.2021 (PDF, 55 kB)

Vedlegg 6 Pumpestasjoner_og_pe (XLSX, 35 kB)

Vedlegg 7 Saneringsplan spredte avløp (PDF, 2 MB)

Vedlegg 9 Miljorisikoanalyse Avløp (PDF, 4 MB)

Vedlegg 10 - Handlingsplan investeringstiltak VAO 2023-2032 - Krødsherad kommune og NVA (PDF, 120 kB)

Vedlegg 11 - Mål DiVA mål og diagnose (XLSX, 51 kB)

Vedlegg 12 Bekkeinntak - Kapasitet- og risikovurderinger (PDF, 8 MB)

Vedlegg 13 Investeringstiltak avløp - Kommunedelplan VAO Krødsherad kommune (PDF, 57 kB)

Vedlegg 14 Investeringstiltak vann - Kommunedelplan VAO Krødsherad kommune (PDF, 62 kB)

Vedlegg 15 Investeringstiltak overvann - Kommunedelplan VAO Krødsherad kommune (PDF, 47 kB)

Vedlegg 16 Driftstiltak - Kommunedelplan VAO Krødsherad kommune (PDF, 78 kB)

Vedlegg 17 Plantiltak Kommunedelplan VAO Krødsherad kommune (PDF, 50 kB)

Vedlegg 18 Administrative tiltak Kommunedelplan VAO Krødsherad kommune (PDF, 54 kB)

Vedlegg 19 Notat Prinsipper for tilknytning til offentlig avløpsnett (PDF, 6 MB)

Vedlegg 20 Notat Kostnadsgrense for pålegg om tilknytning til offentlig vannforsyningsnett (PDF, 31 kB)

Vedlegg 21 Notat Krødsherad - HEC-RAS (PDF, 7 MB)

Vedlegg 22 Aktsomhetskart (PDF, 45 MB)

Vedlegg 23 Brannvann Krøderen og Noresund (PDF, 8 MB)

Vedlegg 24 Vurdering restkapasitet VA - Glesnemoen (PDF, 4 MB)

Vedlegg 25 Vurdering brannvann Olbergsmoen (PDF, 2 MB)

Vedlegg 26 Vurdering brannvann Norefjellstua (PDF, 6 MB)