Saksbehandingstid

Saksbehandlingstid regnes fra søknaden er fullstendig/komplett, det vil si med all nødvendig dokumentasjon. Hvis vi må innhente ytterligere dokumentasjon fordi søknaden ikke er fullstendig, inngår ikke dette i saksbehandlingstiden.

2 uker

  • Forhåndskonferanser

3 uker

  • Igangsettingstillatelser
  • Midlertidig brukstillatelser
  • Ferdigattester
  • Byggetiltak der alle vilkår er oppfylt og der det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra en annen myndighet (fylkesmann, statens vegvesen, arbeidstilsynet o.a.)

12 uker

  • Omfattende byggetiltak, med og uten dispensasjon fra plan
  • Rammetillatelser
  • Dispensasjonssøknader

 

Gebyrer

Følg denne linken for informasjon om gebyrer knyttet til saksbehandlingen i byggesaker. 

Kontaktinfo

Lasse Olsen
Rådgiver byggesak
E-post
Mobil 99 40 00 74