Norefjell vann- og avløpsselskap (NVA)

Selskapet er et heleid kommunalt aksjeselskap. Krødsherad kommune eier 100% av aksjene. Selskapets formål er prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg i Norefjellområdet. Selskapet leverer tjenester av allmennyttig betydning til selvkost til sine abonnenter, og der gebyrene vedtas av kommunestyret i Krødsherad kommune.  

NVA

Styreform
Generalforsamling Ordfører Gustav Kalager
Styreleder Knut Martin Glesne
Styremedlemmer Linda Aaskjær
  Lars Erik Hoff
  Bjørn Kristian Nim Bråten
  Inge Thorud
Daglig leder   Inger Merete Bjerkerud

 

                

Kontaktinfo

Inger Merete Bjerkerud
Daglig leder NVA
E-post
Mobil 466 25 152

 

 

 

 

Vakttelefon teknisk
ved melding om feil utenfor ordinær arbeidstid
Mobil 951 61 682

Åpningstider

Daglig leder er tilgjengelig på telefon mandag og tirsdag i tidsrommet 08:00 - 15:30.