Montering av vannmåler - NVA

Her er skjema for montering av vannmåler som tilknyttes Norefjell Vann- og Avløpsselskap.