Montering av vannmåler - NVA

Krødsherad kommune har vedtatt innføring av vannmålere, og dette involverer også NVAs abonnenter (både eksisterende og nye). Det skal installeres vannmålere i alle boliger og fritidsboliger. NVA har anskaffet vannmålere slik at disse blir av samme type med tanke på bl.a. framtidige automatiske avlesninger og utskiftinger. Vi ber derfor om at du/din rørlegger henter vannmåler på kommunehuset på Noresund. Henvendelse i resepsjonen, Ringnesveien 10 i vanlig åpningstid, se gjerne www.krodsherad.kommune.no