Bo på hytta

Ønsker du å flytte til hytta? Krødsherad kommune legger nå til rette for at du kan flytte til din fritidsbolig.

Kommunestyret vedtok 18. mars 2021 rammebetingelsene for hvordan dette kan skje. Saken kan du lese her (PDF, 665 kB). Vi er nå i ferd med å etablere saksbehandlingsrutiner for dette, samt veiledningsmateriell for hvordan du skal gå fram dersom du synes dette er interessant. Mer informasjon om dette kommer på denne sida etter hvert.

Dersom du synes dette er interessert kan du allerede nå ta kontakt med oss, så vil vi oversende veiledningsmateriell og ta nærmere kontakt med deg.

Vår kontaktperson er: Lasse Olsen - se kontaktinfo på høyre side. 

Kontaktinfo

Lasse Olsen
Rådgiver byggesak
E-post
Mobil 99 40 00 74