Byggesaksavdelingen

Byggesaksavdelingen består av en person. Vi ber om forståelse dersom det tar noe tid før kommunen klarer å svare deg.

Fagansvarlig for byggesak er Anette Bøe, se kontaktinfo til høyre. 

 

Forhåndskonferanse

Før du skal bygge, kan det være en fordel å være i dialog med byggesaksavdelingen i kommunen. I en forhåndskonferanse avklarer ulike forhold vedrørende byggeprosessen. Søknadsprosessen vil da bli mer forutsigbar. Forhåndskonferansen avholdes fortrinnsvis tirsdager eller torsdager.

Kontaktinfo

Anette Bøe
Fagansvarlig byggesak
E-post
Mobil 932 80 020
Krødsherad kommune
Sentralbord
E-post
Telefon 32 15 00 00

Ringnesveien 10

3536 Noresund