Byggesaksavdelingen

Byggesaksavdelingen består av en person. Vi ber om forståelse dersom det tar noe tid før kommunen klarer å svare deg.

Fagansvarlig for byggesak er Cato Gulestø, se kontaktinfo til høyre. 

 

Forhåndskonferanse

Før du skal bygge, kan det være en fordel å være i dialog med byggesaksavdelingen i kommunen. I en forhåndskonferanse avklarer ulike forhold vedrørende byggeprosessen. Søknadsprosessen vil da bli mer forutsigbar. Forhåndskonferansen avholdes fortrinnsvis tirsdager eller torsdager.

Kontaktinfo

Krødsherad kommune
Sentralbord
E-post
Telefon 32 15 00 00
Cato Gulestø
Fagansvarlig byggesak / byggesaksbehandler
E-post
Mobil 472 49 909