Frivilligsentral i Krødsherad

Vi trenger frivilligheten mer enn noen gang. I kommuneplanens samfunnsdel er betydningen av frivillighet og frivillig innsats fremhevet:

  • Vi skal legge til rette for et godt samspill mellom kommunen og frivillige lag og foreninger
  • Vi skal ha en aktiv frivilligsentral
  • Vi setter pris på ildsjelene

Det er mye godt frivillig arbeid og dugnadsinnsats i bygda, men for at det skal bli enda bedre så har vi nå ansatt frivilligkoordinator som skal lede kommunens arbeid og etablere en frivilligsentral.

 

Frivillkoordinator Cecilie Hurlen Hils på Cecilie Hurlen fra Krødsherad, vår nye frivilligkoordinator. Cecilie brenner for frivillighet, gleder seg stort og ser frem til å komme i gang med arbeidet.

 

Vi ønsker Cecilie velkommen på laget og ser frem til godt samarbeid fremover. 

Friviliigsentralen i Krødsherad er i etableringsfasen, dette er starten på "møte mellom mennesker" i Krødsherad. 

De fremste arbeidsoppgavene som frivilligkoordinator er:

Gjøre det lettere å være frivillig i Krødsherad – samfunnet

Ta seg av frivillige som ønsker å gjøre en innsats gjennom frivilligsentralen

Skape nye møteplasser og dyrke fram samhandling mellom frivillige og mellom frivillige og kommune

Koordinere og søke penger til prosjekter sammen med frivillige

Koordinere kommunens samhandling med frivillige

Om frivilligsentralen

Krødsherad frivilligsentral er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet og hjelper deg som vil jobbe frivillig. Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får. Det er kun fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres! Vi tror på at alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet

Åpningstider: Vi har åpent 2 ganger i uken; mandager og tirsdager. 

Foreløpig har vi ikke egne lokaler til sentralen, men vi er tilgjengelig på mail eller telefon: 906 94 206

Det jobbes for å finne egnede lokaler. Selv om vi pr. dagsdato ikke har lokaler setter det ikke begrensninger for at vi kan starte aktiviteter. Ta kontakt hvis du ønsker å bidra eller har noen gode ideer. 

Hvem er leder?

Cecilie Hurlen er dagligleder

Styre

Styre består av:

Styreleder: Geir Waaler

Marius Jokerud

Kari Ask Nore

Cathrine Støttum Hauge

Kommunens representant: Jørgen Moe

 

Informasjon fra frivilligsentralen sommer 2023

 

 

Les mer om Norges frivilligsentraler her

Kontaktinfo

Cecilie Hurlen
Daglig leder Krødsherad Frivilligsentral
E-post
Mobil 90 69 42 06

Åpningstider

Mandager fra kl.10:00-14:00.

Alle er velkommen innom for en prat og en kaffekopp. Frivilligsentralen er møte mellom mennesker og vår visjon er at dette kan bli en møteplass for alle, enten man trenger hjelp fra frivillige, ønsker selv å bidra som frivillig, litt nysgjerrig på hva frivilligsentralen er, eller bare vil slå av en hyggelig prat. Her er det rom for alle.

Resten av uken kan man komme i kontakt med frivilligsentralen på telefon, mail eller kom innom kontoret og se om det er noen der.