Frivilligsentral i Krødsherad

Vi trenger frivilligheten mer enn noen gang. I kommuneplanens samfunnsdel er betydningen av frivillighet og frivillig innsats fremhevet:

  • Vi skal legge til rette for et godt samspill mellom kommunen og frivillige lag og foreninger
  • Vi skal ha en aktiv frivilligsentral
  • Vi setter pris på ildsjelene

Det er mye godt frivillig arbeid og dugnadsinnsats i bygda, men for at det skal bli enda bedre så har vi nå ansatt frivilligkoordinator som skal lede kommunens arbeid og etablere en frivilligsentral.

Klikk for stort bildeFrivillkoordinator Cecilie HurlenHils på Cecilie Hurlen fra Krødsherad, vår nye frivilligkoordinator. Cecilie brenner for frivillighet, gleder seg stort og ser frem til å komme i gang med arbeidet.

Vi ønsker Cecilie velkommen på laget og ser frem til godt samarbeid fremover. 

Friviliigsentralen i Krødsherad er i etableringsfasen, dette er starten på "møte mellom mennesker" i Krødsherad. 

De fremste arbeidsoppgavene som frivilligkoordinator er:

Gjøre det lettere å være frivillig i Krødsherad – samfunnet

Ta seg av frivillige som ønsker å gjøre en innsats gjennom frivilligsentralen

Skape nye møteplasser og dyrke fram samhandling mellom frivillige og mellom frivillige og kommune

Koordinere og søke penger til prosjekter sammen med frivillige

Koordinere kommunens samhandling med frivillige

 

Les mer om Norges frivilligsentraler her

Kontaktinfo

Cecilie Hurlen
Frivilligkoordinator
E-post

Tilgjengelig mandag og tirsdag kl.08:00-15:30.