Psykisk helse

Hva kan psykiatrisk sykepleier bistå med?

  • Svare på spørsmål om psykiske lidelser og behandlingstilbud som finnes.
  • Ha direkte pasientrettet arbeid i samarbeid med fastlegen og spesialisthelsetjenesten.
  • Veiledning og undervisning som folkeopplysning for å forebygge psykisk lidelse.
  • Frisklivsresept.
  • Kontakt/undervisning av pårørende.
  • Veiledning og undervisning til andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten.
  • Medarbeider i skolehelsetjenesten.

Søknad om psykiatrisk sykepleie kan fremmes skriftlig eller muntlig. Du finner søknadsskjema her. Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til kommunens servicekontor. Ta kontakt med psykiatrisk sykepleier på epost eller telefon dersom du har spørsmål om søknadsskjema. 

Kurs og informasjon

Mestringskurs

Forebyggende helse i Krødsherad vil fremover tilby forskjellige kurs som hjelper deg med å mestre hverdagen - her finner du mer informasjon om kurs i mestring av nedstemthet og depresjon

Her finner du mye informasjon om psykisk helse:

Vil du lese mer om temaet, kan du gå inn på www.psykisk.no  Her vil du finne mange nyttige opplysninger.

Andre nyttige linker:

Friskliv

www.mentalhelse.no

www.ung.no

www.fylkesmannen.no

www.shir.no

Individuell jobbstøtte til personer med utfordringer med psykisk helse og/eller rus

IPS (individuell jobbstøtte) er en oppfølging som kan være aktuell for personer som ønsker hjelp til å komme i / bli værende i utdanning eller jobb. For å være i målgruppen for IPS må du ha psykiske utfordringer og / eller utfordringer med rus, og motta behandling hos psykisk helse i kommunen eller på Modum bad. IPS ung er tilsvarende oppfølging for unge voksne i alderen 16 - 30 år. NAV Midt-Buskerud har et team bestående av jobbspesialister som samarbeider tett med psykisk helse kommunen, Modum bad og enkeltpersonene som får oppfølging. 

Jobbspesialist samarbeider med psykisk helse i kommunen, og henvendelser om deltakelse går gjennom psykisk helse i kommunen.

Ønsker du å vite mer om IPS kan du lese om det på nav.no

Dersom du lurer på om IPS kan være noe for deg, kan du ta kontakt med behandleren din, evt. NAV Midt-Buskerud ved å ringe 5555 3333.

Kontaktinfo

Hege Arnesen
Psykiatrisk sykepleier Forebyggende helse
E-post
Mobil 97 02 39 73
Mona Høgli
Veileder forebyggende helse og Ruskonsulent
E-post
Mobil 41 27 48 30

Åpningstider

Mandag til fredag 08:00 - 15:30. 

Det er ikke åpent for "drop in". Det må avtales tid med saksbehandler på forhånd. 

Adresse

Norefjellporten

3536 Noresund