Psykisk helse

Hva kan psykiatrisk sykepleier bistå med?

  • Svare på spørsmål om psykiske lidelser og behandlingstilbud som finnes.
  • Ha direkte pasientrettet arbeid i samarbeid med fastlegen og spesialisthelsetjenesten.
  • Veiledning og undervisning som folkeopplysning for å forebygge psykisk lidelse.
  • Frisklivsresept.
  • Kontakt/undervisning av pårørende.
  • Veiledning og undervisning til andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten.
  • Medarbeider i skolehelsetjenesten.

Søknad om psykiatrisk sykepleie kan fremmes skriftlig eller muntlig. Du finner søknadsskjema her. Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til kommunens servicekontor. Ta kontakt med psykiatrisk sykepleier på epost eller telefon dersom du har spørsmål om søknadsskjema. 

Kurs og informasjon

Mestringskurs

Forebyggende helse i Krødsherad vil fremover tilby forskjellige kurs som hjelper deg med å mestre hverdagen - her finner du mer informasjon om kurs i mestring av nedstemthet og depresjon

Her finner du mye informasjon om psykisk helse:

Vil du lese mer om temaet, kan du gå inn på www.psykisk.no  Her vil du finne mange nyttige opplysninger.

Andre nyttige linker:

Friskliv

www.mentalhelse.no

www.ung.no

www.fylkesmannen.no

www.shir.no

Kontaktinfo

Hege Arnesen
Psykiatrisk sykepleier Forebyggende helse
E-post
Mobil 97 02 39 73
Mona Høgli
Veileder forebyggende helse og Ruskonsulent
E-post
Mobil 41 27 48 30

Åpningstider

Mandag til fredag 08:00 - 15:30. 

Det er ikke åpent for "drop in". Det må avtales tid med saksbehandler på forhånd. 

Adresse

Norefjellporten

3536 Noresund