Psykisk helse

Tjenester til mennesker med psykiske lidelser er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven av 24.06.2011. Rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten er hjemlet i Lov om Pasient- og brukerrettigheter av 02.07.1999.

Hva kan psykiatrisk sykepleier bistå med?

  • Svare på spørsmål om psykiske lidelser og behandlingstilbud som finnes.
  • Ha direkte pasientrettet arbeid i samarbeid med fastlegen og spesialisthelsetjenesten.
  • Veiledning og undervisning som folkeopplysning for å forebygge psykisk lidelse.
  • Frisklivsresept.
  • Kontakt/undervisning av pårørende.
  • Veiledning og undervisning til andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten.
  • Medarbeider i skolehelsetjenesten.

Søknad om psykiatrisk sykepleie kan fremmes skriftlig eller muntlig. Søknadsskjema fås ved henvendelse til kommunens servicekontor, administrasjonen for helse og omsorg eller per telefon/epost til psykiatrisk sykepleier.

 

Her finner du mye informasjon om psykisk helse:

Vil du lese mer om temaet, kan du gå inn på www.psykisk.no  Her vil du finne mange nyttige opplysninger.

Andre nyttige linker:

Friskliv

www.mentalhelse.no

www.ung.no

www.fylkesmannen.no

www.morild.org

www.shir.no

Kontaktinfo

Hege Arnesen
Psykiatrisk sykepleier Forebyggende helse
E-post
Mobil 970 23 973
Mona Høgli
Veileder forebyggende helse og Ruskonsulent
E-post
Mobil 412 74 830

Åpningstider

Mandag til fredag 08:00 - 15:30. 

Det er ikke åpent for "drop in". Det må avtales tid med saksbehandler på forhånd. 

Adresse

Villa Fjellgløtt

3536 Noresund