Trygt og godt barnehagemiljø

Alle barn har etter barnehagelovens kapittel 8 rett til et trygt og godt barnehagemiljø uten mobbing og krenkelser.

Det er laget en kommunal handlingsplan for å ivareta barnas rettigheter. Hvis barnet ikke har det bra i barnehagen, skal de voksne gripe inn og sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø. Ved særlig alvorlige hendelser skal barnehageeier varsles. 

Kommunal handlingsplan og informasjon om varsling til barnehageeier finner du under. 

Kommunal handlingsplan og varsling til barnehageeier
Tittel Publisert Type
Varsling til barnehageeier

14.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Varsling til barnehageeier.pdf
Kommunal handlingsplan - barnehagemiljø

14.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunal handlingsplan - barnehagemiljø.pdf

 

Kontaktinfo

Kari Kjensmo
Styrer Noresund barnehage
E-post
Mobil 45 40 51 54
Ingunn Svartås
Styrer Krøderen barnehage
E-post
Mobil 41 68 80 66
Elin Lesteberg
Styrer Lesteberg barnehage
E-post
Mobil 95 28 13 33
Børre Jensen
Rådgiver for oppvekst og kultur
E-post
Mobil 41 63 48 23
Birte Elen Sætrang
Kommunalsjef Helse, omsorg og oppvekst
E-post
Mobil 48 29 35 65