Tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten i Viken (Tidligere Buskerud) ble fylkeskommunalt foretak fra og med 1.1.2003.  Foretaket gir et regelmessig og oppsøkende tilbud om tannhelsetjenester til definerte grupper i befolkningen.  I tillegg ytes tannhelsetjenester til deler av den øvrige voksne befolkningen.  Den offentlige tannhelsetjenesten dekkes ca. 1/3 av Buskeruds innbyggere.

Du finner mer informasjon om Krødsherad tannklinikk på nettsiden til Buskerud fylkeskommune

Krødsherad tannklinikk er en del av denne tjenesten.

Behov for akutt tannlegehjelp?

Er du pasient ved en av våre offentlige tannklinikker og trenger akutt hjelp utenom åpningstider, så finner du din tannlegevakt på nettsiden til Buskerud fylkeskommune 

Kontaktinfo

Krødsherad tannklinikk
Telefon 32 14 91 12

Åpningstider

Tirsdag, onsdag og torsdag.

Kl.08:00-15:30

 

 

Adresse

Krødsherad tannklinikk
Salsteinodden 7
3536 Noresund

Du finner inngangen på baksiden av kryllingheimbygget, ned mot fjorden.