Tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten i Buskerud ble fylkeskommunalt foretak fra og med 1.1.2003.  Foretaket gir et regelmessig og oppsøkende tilbud om tannhelsetjenester til definerte grupper i befolkningen.  I tillegg ytes tannhelsetjenester til deler av den øvrige voksne befolkningen.  Den offentlige tannhelsetjenesten dekkes ca. 1/3 av Buskeruds innbyggere.

Klikk her for å lese mer om tannhelsetjenesten i Buskerud.

Krødsherad tannklinikk er en del av denne tjenesten.

 

Behov for akutt tannlegehjelp?

Er du pasient ved en av våre offentlige tannklinikker og trenger akutt hjelp utenom åpningstideer, kan du finne tannklinikken/tannlegen ved å gå inn på www.bfk.no/tannhelse/tannlegevakt

Kontaktinfo

Krødsherad tannklinikk
E-post
Telefon 32 14 91 12

Adresse

Krødsherad tannklinikk

3536 Noresund

(obs: midlertidig stedsplassering til ca Juni 2019)