Tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten i Viken (Tidligere Buskerud) ble fylkeskommunalt foretak fra og med 1.1.2003.  Foretaket gir et regelmessig og oppsøkende tilbud om tannhelsetjenester til definerte grupper i befolkningen.  I tillegg ytes tannhelsetjenester til deler av den øvrige voksne befolkningen.  Den offentlige tannhelsetjenesten dekkes ca. 1/3 av Buskeruds innbyggere.

Klikk her for å lese mer om tannhelsetjenesten i Viken.

Krødsherad tannklinikk er en del av denne tjenesten.

Behov for akutt tannlegehjelp?

Er du pasient ved en av våre offentlige tannklinikker og trenger akutt hjelp utenom åpningstider, så finner du din tannlegevakt her: 

Tannlegevakt Ringerike/Hønefoss tannklinikk

Oversikt over tannlegevakt for Viken 

Kontaktinfo

Krødsherad tannklinikk
E-post
Telefon 32 14 91 12

Åpningstider

Tirsdag, onsdag og torsdag 

Kl.08:00-15:30

Adresse

Krødsherad tannklinikk

3536 Noresund

Du finner inngangen nede i underetasjen på Kryllingheimen.