Kommunefysioterapi

Barn og unge (0-16 år)

Det kreves henvisning med underskrift av foreldrene dersom skolen, barnehagen eller andre instanser ønsker enkeltkonsultasjon av et barn eller en ungdom. Det blir forøvrig gitt tilbud om 4 måneders kontroll.

Kommunefysioterapeuten tilrettelegger med veiledning og treningsopplegg for barn og unge med spesielle behov. Kommunefysioterapeuten har også ansvar for formidling av hjelpemidler til barn.

Eldre

Rehabilitering av brukere i samarbeid med hjemmetjenesten og tverrfaglig team ved kryllingheimen.

Helsefremmende og forebyggende arbeid

Kommunefysioterapeuten samarbeider med helsestasjon, barnehage og skole for å få til forebyggende og helsefremmende tiltak blant barn og unge.

Kommunefysioterapeuten jobber tverrfaglig for en best mulig hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring blant de eldre brukerne.

Kontaktinfo

Joanna Chomik
Fysioterapeut
E-post
Mobil 92 27 77 14

Åpningstider

Mandag - Fredag kl: 08:00 - 15:30

Adresse

Norefjellporten

3536 Noresund