krodsherad-logo-hentet-fra-fb-siden

Formannskapet vedtok i møte 14.06.2018 å egengodkjenne Reguleringsplan for Norelia Nedre. 

Reguleringsplan for Norelia Nedre, ble egengodkjent iht. plan- og bygningslovens § 12-12 i sak 70/18. Hovedformålet med planen er å etablere bebyggelse for hotell/leiligheter for utleie, og i denne forbindelse boliger for sesongansatte med tilknytning til Norefjell m.fl. Planen omfatter også arealer til adkomstveier og parkering, gang- og sykkelvei langs Norefjellveien og internt i planområdet, samt grønnstruktur/friområder intern i området.

Følg denne linken for alle saksdokumenter.

Det er tre ukers klagefrist frem til 12.07.2018. En eventuell klage skal være grunngitt og undertegnet. Klagen sendes til: Krødsherad kommune, 3536 Noresund eller krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no

krodsherad-logo-hentet-fra-fb-siden

Formannskapet vedtok i møte 07.06.2018 å egengodkjenne Reguleringsplan Fossliseteråsen – mindre endring.


Reguleringsplan Fossliseteråsen ble egengodkjent ihht plan- og bygningslovens § 12-14 i sak 67/18. Endringene i planen omfatter i hovedsak justering av tomtegrenser for tilpasninger til veitraseer og fortetting med mulighet for leilighetshus i enkelte områder. Reguleringsplanbestemmelser og utbyggingsavtalen mellom utbygger og Krødsherad kommune ble revidert.

Følg denne linken for alle saksdokumenter

Det er tre ukers klagefrist frem til 12.07.2018. En eventuell klage skal være grunngitt og undertegnet. Klagen sendes til: Krødsherad kommune, 3536 Noresund eller krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no.

25-års tjeneste

Kommunestyret har hatt sitt avsluttende møte før sommeren. Rådmannen presenterte blant annet budsjett planene for 2019, fremdriften i investeringsprosjektene og noen spenstige fremtidsutsikter for kommunen.

Etter møtet gikk turen til Herskaplige Ringnes gård for avslutningslunsj. Vertskapet på gården leverte, og vi fikk også høre litt om driften og fremtidsplanene for stedet.

Ordføreren stod for utdeling av erkjentlighetsgaver til ansatte med 25 - og 40 års tro tjeneste i kommunen.

Inger Bråten, Berit Nyhus, Mari Varild, Gunhild Kathrine Kleven fikk overrakt gullklokke og blomster for 25-års tjeneste.
Anne Kristin Jokerud fikk overrakt gavekort og blomster for 40-års tjeneste.

Vel fortjent.

Etter gårdsbesøket, reiste følget videre på bedriftsbesøk til Holtet Pukk og betong på Slettemoen.

hagevanning med slange - hentet fra nett

Krødsherad kommune opphever nå vanningsrestriksjonene i sin helhet.

rådmenn underskriver kontrakt ifht digitalisering

Rådmennene Stig Rune Kroken, Aud Norunn Strand og Jostein Harm fra henholdsvis Krødsherad, Modum og Sigdal skrev i dag under en samarbeidsavtale hva digitaliseringsarbeid angår.


Arbeidet skal drives i en såkalt DigIT -gruppe, der Anette Westrum (digitaliseringssjef Midt-Buskerud), Håvard Orsten (IT-sjef Modum), Anne Bjørn Aspheim (leder sentraladministrasjonen Modum), Anne Magnus (personalsjef Krødsherad) og Jostein Harm (rådmann Sigdal) er med.


Gruppens mandat er å jobbe langsiktig og strategisk mot økt digitalisering i de tre kommunene samlet, samt blant annet dra nytte av stordriftsfordeler og kompetanse. 

hagevanning med slange - hentet fra nett

Krødsherad kommune velger nå å tillate hagevanning med håndholdt slange. Det er foreløpig ikke tillatt med spreder, eller annen frittliggende slange.

 

Vi takker alle våre abonnenter som har respektert forbudet som har vært.

hagevanning med slange - hentet fra nett

Vi minner om at det fortsatt er totalforbud mot hagevanning med slange.

Det registreres en del brudd på dette.

Dette går ut over abonnenter som bor i høyereliggende områder og som da får veldig dårlig vanntrykk til ordinært husholdnings forbruk.

Ber om at alle respekterer dette forbudet og har litt omtanke for de som er berørt av dårlig trykk.

 

Hilsen

Krødsherad Kommune.

Veiarbeid_Skilt-1200x565

Informasjon til beboere på Stryken.

 

 

 

engangsgrill1[1]
Brannvesenet minner om at det nå er totalforbud mot brenning av bål og bruk av bålpanne, samt grillinnretninger som for eksempel engangsgrill og kullgrill. Det er nå forbundet med stor fare å benytte åpen ild utendørs, også ved vann og badeplasser.
 
Nyt det fine været, og ta med niste eller pølser på termos!
 
Vi oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot bruk av åpen ild frem til forbudet oppheves.