Svømmehallen på Noresund åpner igjen etter feriestenging den 05.september 2019.

Alle badeglade gjester ønskes velkommen.

Her kan du se info om åpningstider og priser

Vi er nå i gang med arbeidet med kommuneplan samfunnsdel og for at denne planen skal bli det strategiske styringsverktøyet den er ment å være, er en bred forankring viktig. I det videre arbeidet vil kommunen derfor legge til rette for arenaer der innbyggerne kan få gi sine tanker og innspill til de overordnede temaene og til fokusområdene, målene: "Slik vil vi ha det" og strategiene: "Slik vil vi gjøre det"

Det inviteres til workshops basert på temaene i prosjektplanen:

  • BO: Mandag 19. august kl. 18 – 20 på Noresund samfunnshus
  • LEVE: Mandag 26. august kl. 18 – 20 på Noresund samfunnshus
  • ARBEIDE: Mandag 2. september kl. 18 – 20 på Noresund samfunnshus
  • SKAPE: Mandag 16. september kl. 18 – 20 på Noresund samfunnshus

Les mer om arbeidet med planen her.

 

Oppdatering kl 10:30: Vannet skal være tilbake hos berørte husstander. 

Vi oppfordrer alle til å la vannet renne litt (spesielt fra utekrana) før det tas i bruk for å få tappet ut luft og annet rusk. 

 

 

 

På grunn av vannlekkasje så er det meldt om både dårlig vanntrykk og vannbortfall i store deler av Noresund og ut mot Bjøre. Det jobbes med feilsøking.

Varigheten på vannbortfallet er uvisst. Vi vil oppdatere status etterhvert som ny informasjon foreligger.

Vi beklager ulempen dette medfører.

 

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019.

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Regnskapsåret 2018 er grunnlaget for søknaden i 2019.

 

Mer mer om ordningen her.

 

 

 

Som tidligere informert så er Krødsherad Kommune og Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS i gang med å montere fjernavleste vannmålere.

Krødsherad kommune fakturerer VA-gebyr kvartalsvis. VA-gebyr består av fastledd og forbruksledd. Forbruksleddet kan enten beregnes ved 1) arealstipulering eller 2) ved målt forbruk fra vannmåler.

For de abonnenter som ikke har hatt vannmåler er forbruket blitt beregnet ut fra bruksarealet på bygningen (Antall m2 x 1,3). Stipulert forbruk har vært fakturert hvert kvartal. Arealstipulert forbruk stoppes fra monteringsdato for den enkelte vannmåler. Dersom vannmåler monteres i siste halvdel av et kvartal i 2019, som allerede er fakturert, vil tilgodehavende beløp etter arealstipulert forbruk bli trukket fra på neste kvartal.

For den enkelte abonnent, som nå har fått/får installert vannmåler i 2019, blir fastleddene for vann og avløp fortsatt fakturert hvert kvartal som før. Alt målt forbruk over vannmåleren etter monteringsdato vil bli avlest ved utgangen av året og fakturert i sin helhet på 1.kvartal 2020. Det er da viktig å være klar over at første faktura neste år vil kunne være større enn de kvartalsvise fakturaene i 2019.

Abonnenter som fra tidligere har hatt vannmåler i privat regi har avlest denne til nyttår, og hele årsforbruket for det siste året er blitt fakturert i januar/februar året etter. Dette vil opprettholdes til disse vannmålere er byttet ut.

Vi oppfordrer våre abonnenter om å følge med på vannmåleren og sitt eget forbruk for å være forberedt.

Normalt årsforbruk per person i bolig er 40 – 50 m3.

 

Et regneeksempel følger. Forbruk på 50 m3 med vann i året vil gi følgende kostnader i forbruksgebyr:

Vann: 21,475 kr/m3 * 50 m3 = 1073,75 kr inkl. mva.

Avløp: 34,375 kr/m3 * 50 m3 = 1718,75 kr inkl. mva.

 

Alle priser er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

 

Noresund, 29.juli 2019.

Det er en politisk målsetning å øke den norske matproduksjonen i takt med befolkningsøkningen. Den dyrka marka vår er begrensa til 3 pst. av landarealet vårt, og for at målet skal nås er det viktig å øke bruken av utmarka.

Førstkommende søndag 7. juli er det igjen full fart på Krøderbanen, med damptog, veteranbuss, westernshow og drift på den gamle Krødersaga.

 

I uke 30 har Flå Legekontor bakvakt. TELEFON  320 53 627

 

Ved behov for legetime utenom åpningstid i sommer TELEFON   116 117 (Ringerike Legevakt)

 

Ved brystsmerter eller annen øyeblikkelig hjelp, TELEFON   113

 

Det er åpent som vanlig hele resten av sommeren.

 

 

Den 24.juni lanserte Brakar en spennende ny mobilitetstjeneste i Modum, Sigdal og Krødsherad. Med samkjøringsappen SammeVei vil du som sjåfør kunne få betalt for at noen sitter på med deg, og som passasjer får du sitte på med noen som skal samme vei til samme tid som deg. En perfekt match!

For å bli med i ordningen laster du ned appen SammeVei i AppStore eller Google Play og registrerer deg. Man registrerer deg som sjåfør eller passasjer, og angir når du har tenkt å reise. Mulige passasjerer eller sjåfører vil da komme opp som en match. Registrer deg og bidra til å skape et helt nytt mobilitetstilbud i sommer!

Passasjer betaler sjåfør 36 kroner (de første 36 kilometerne, deretter 1 krone per kilometer) for turen. Dette overføres automatisk via app, så det er ikke nødvendig å avtale pris eller ha med penger.

Sjåførene som legger ut turer får i tillegg betalt en belønning på 28 kroner (de første 36 kilometerne, deretter 0,8 kroner per kilometer) og får 10 kroner per tur de legger ut.

 

På Brakar sine nettsider finner du mer informasjon - les mer her