TV-aksjonen 2018 - Mindre alene sammen

TV-aksjonen 2018 - hovedloge - Klikk for stort bilde Bli med du også!

Vi er godt i gang med planlegging av årets TV-aksjon. Formannskapet i Krødsherad har bevilget kr 10 000,- til aksjonen, som allerede er overført til årets prosjekt.

Vi utfordrer nå også næringslivet og andre aktører i bygda til å bidra.

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober.

I fjorårets aksjon ble Krødsherad nr.2 i fylket rangert på innbyggere. Totalt ble det samlet inn 178 492kr, skolene og barnehagene bidro med tilsammen 72 973 kr, bøssebærerne samlet inn hele 60 000kr, resterende kom inn via vipps og fra næringslivet, det må jo være ett rekord år for kommunen!

Ved årets aksjon så ønsker vi å gjenskape den givergleden og det engasjementet som ble vist ifjor, og kanskje enda litt til?

Gå inn på www.blimed.no og les litt om hva pengene skal brukes på i år, og få mer innsikt i arbeidet til Kirkens bymisjon.

Her kan du få oversikt over hvordan du eller din bedrift kan være med å bidra.

Bli med å bidra allerede idag.

Når du eller din bedrift har bidratt, så kan du utfordre andre til å gjøre det samme her.

KYGO_hanger_3_grande

På den tredje torsdagen i oktober markeres Refleksdagen over hele landet. Krødsherad kommune er i ferd med å bli godkjent som en trafikksikker kommune og ønsker å minne alle om viktigheten av å bruke refleks.

Uten refleks er du først synlig på 25 – 30 meters hold, mens du med refleks synes på 140 meters hold når bilen bruker nærlys. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 i stedet for 2 sekunder til å reagere, det kan være forskjellen på liv og død.

Les mer om bruk av refleks på Trygg trafikk sine hjemmesider.

 

brageteateret

Bragetateret besøker Krødsherad samfunnshus onsdag den 14.november med forestillingen Lifegame.

Forestillingen kan beskrives som halvt teater – halvt talkshow.

 

Vannavslag Norehammeren

På grunn av utskifting av vannrør under fjellvegen må vi stenge vannet til Norehammeren. Onsdag 24.oktober kl.07:00 - ca kl 22:00.

 

 

 

 

 

 

Veiskilt

Kommunestyret behandlet i møte 20.09.2018 sak 74/18 angående adressenavn i Krødsherad.

Her finner du oversikt over vedtatte veinavn.

 

 

oljefyr

Krødsherad kommune oppfordrer innbyggere som har eller har hatt oljefyringsanlegg om fjerne oljefyr og oljetank. Fra og med 2020 er det forbudt å bruke olje til oppvarming av husstander.   

vannlekkasje

På grunn av vannlekkasje må vi desverre stenge vannet i området Raaen-Halden saga.

Vannet stenges tirsdag 09.10.18, fra kl.08:00. i forbindelse med reparasjonen. Antatt varighet til ca kl 16:00.

Det anbefales å stenge egen stoppekran før kl.08:00. Når vannet er tilbake bør det tappes ut i utekran til å begynne med for å spyle ut grums og luft som kan forekomme etter avstenging.

 

Vi beklager ulempene dette medfører.

Velferdsteknolig ABC

« KS har i samarbeid med SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge utviklet en tverrfaglig opplæringspakke for ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

 Målet for opplæringen er å gi en forståelse for hvilke utfordringer vi står overfor, hvorfor endringer bør skje nå, og hvilke roller ansatte har i de ulike fasene av endringsprosessene. ABC-en består av fem emner som bygger på hverandre. Emnene dekker sentrale tema som lovverk og etikk, metoder for kartlegging av brukerbehov og eksempler på teknologiske løsninger som er i bruk i kommunene i dag.» http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/innovasjon/velferdsteknologi/velferdsteknologiens-abc/

Bilde av svingete veg

Stenging av Fv 192 Hallen - Løvstad, på strekningen Fyrandsbråten - Noresund gjelder i perioden 24 sep 2018 kl. 07:00 - 06 okt 2018 kl. 00:00.

Entreprenøren kommer til å varsle huseierne som bor nærme ved de stikkrennene som skal skiftes i forkant av at vegen stenger. Alle skal komme seg inn og ut av eiendommene, men man kan da risikere og måtte kjøre rundt.

 

 

 

Norefjell vision master plan

Vi har nå fått kartet fra Ecosign, som sammenfatter deres råd og anbefalinger til en videre vekst og utvikling på Norefjell. Ut fra naturgitte forutsetninger og forventet attraksjonskraft. Det er viktig for kommunen å se helheten slik at det kan settes gode rammer og bestemmelser for Norefjell som en funksjonell helårs fjelldestinasjon i framtiden. Dette kartet er ikke den nye kommunedelplanen, men et kunnskapsgrunnlag og innspill til grunneiere/aktører sitt arbeid med arealinnspill.

Logo - skatteetaten

Kurset inneholder grunnleggende informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til regnskap. Det passer derfor også for dere som går med tanker om å starte, men som ennå ikke har registrert organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

Varighet er 4 timer som gjennomføres enten på kvelds- eller ettermiddagstid. Merk at det er separate kurs for de to organisasjonsformene enkeltpersonforetak (ENK) og aksjeselskap (AS).

Kursene kjøres i Kristiansand, Skien, Tønsberg, Drammen, Hønefoss og Fyresdal. For 2019 planlegges det også et nytt kurs i Bø i Telemark i mars.

Sted/dato og mulighet for påmelding finner dere her: www.skatteetaten.no/kurs.