Aksellastrestriksjonene innføres fra  01.04.2023 kl.08:00. 

Med hjemmel i Vegtrafikklovens § 7 innføres telerestriksjoner på kommunale veier i henhold til veiliste for Krødsherad kommune fra Lørdag 01. april 2023 kl 08:00. 

I påskeuka er det flere av våre kommunale tjenester som har avvikende åpningstider. Se oversikt under. 

Torsdag 30.03.2023 blir det filmvisning på Krøderen samfunnshus. 

Kl.18:00 - Dancing Queen (6 år)

Kl. 20:00 - Shazam! Fury of the Gods (12 år)

På bygdekinoen.no kan du se hele filmprogrammet og kjøpe billetter på nett

 

Vi ser at det er stor interesse for bruk av svømmehallen, og vi ønsker derfor å utvide tilbudet med å åpne svømmehallen med ytterligere en kveld i uka, i tillegg til torsdag.

Vi har, etter en avstemmingsrunde på facebook, sett at det er flertall for å åpne svømmehallen på mandager. På bakgrunn av dette utvider vi tilbudet. Nye åpningstider vil være gjeldende fra mandag 17.april 2023. 

Øvrige åpningstider og informasjon om svømmehallen 

Det er filmtid på Krøderen samfunnshus 16.mars. Filmene som vises er:

kl. 18:00 - Kutoppen - På sporet (Tillatt for alle) - kjøp billett på nett på bygdekinoen.no

Kl. 20:00 - Tina & Bettina 2 - The Comeback (12 år) - kjøp billett på nett på bygdekinoen.no

Du finner hele filmprogrammet på bygdekinoen.no

Vi ser at det er stor interesse for bruk av svømmehallen, og vi ønsker derfor å utvide tilbudet med å åpne svømmehallen med ytterligere en kveld i uka, i tillegg til torsdag.

Valgene dere kan være med å stemme på er mandag eller fredag kveld. Det er lagt ut en avstemming på kommunens facebookside.

Tilbudet vil bli det samme som det vi har på torsdager. Det er mulig å gå inn å stemme i perioden fra 10.03.2023 - t.o.m 20.03.2023. 

Vi utvider tilbudet etter hvilken dag som har fått flest stemmer når stemmeperioden er over. 

Har du ønske om å kunne benytte svømmehallen flere kvelder i uka? Da trenger vi din stemme! 

Høring og offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-10 sendes detaljreguleringsplan Noresundanlegget - PlanId 3046-113 - på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Høringsuttalelser sendes til: post@krodsehrad.kommune.no ev. pr. post til Krødsherad kommune, Ringnesveien 10, 3536 Noresund.

Frist for å komme med høringsuttalelser er 18.04.2023.

___________________________________________________________________________________________________________________