Mot - bilde 2

Tirsdag 17. april skrev Krødsherad kommune under kontrakt med MOT. Regionleder Monica Gravdal holdt to foredrag denne dagen, for representanter fra kommunen og senere på dagen for lærerne ved Krøderen skole, hvor MOT-arbeidet settes i gang til høsten med 8. klasse.

Kommunen har skrevet under på følgende avtaler: Robust ungdom 12-16 og Kommunen som samfunnsbygger.

Vi ser frem til arbeidet!

Krødsherad kommune skilt
For å dokumentere bredbåndsdekninga i kommunen ønsker vi at så mange som mulig måler netthastigheten hjemme hos seg selv. Målingene vil brukes i søknad om statlige midler slik at vi kan fortsette å bygge høyhastighetsbredbånd her i kommunen!
 
Du kan måle din nettfart hjemme ved å laste ned applikasjonen «Nettfart mobil». Mobilen eller nettbrettet du bruker til å måle hastigheten må være tilkoblet ditt trådløse hjemmenett (WLAN). For å få en mest mulig nøyaktig måling bør du stå nærme routeren og sørge for at annet utstyr ikke laster opp/ned, eventuelt er avslått.
 
Applikasjonen er utviklet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
Bålplass

Fra 15. april til 15. september gjelder egne regler for bålbrenning i skog og mark. Reglene gjelder også for grilling og bruk av engangsgriller.

Reglene for bålbrenning i denne perioden finner du her

 

Vinterbilde av bygda mot Norefjell - Anita Larsen

Krødsherad kommune har hatt en flott vinter med mye snø. Det ligger fremdeles mye snø i bygda, kommunen vil derfor måtte planlegge vårpuss av parker, plasser og veger etter dette.

Det informeres med dette om at vi dessverre kanskje ikke kommer helt i mål med årets vårpuss til 17.Mai.

 

Bilde  - Norefjellstua - foto Ellen Anne Bye

Det nærmer seg at vi nå er ferdige med diskusjoner i forhold til de prinsipielle avklaringene før veilederen for arealinnspill kommer. Så på dette møtet vil vi se på:

 

- destinasjonsplanlegging, hvordan er prosessen framover

- informasjon i forhold til arbeidet med den regionale planen for Norefjell-Reinsjøfjell

 

Mye spennende informasjon denne kvelden, så jeg håper alle grunneiere og sentrale aktører har mulighet til å komme.

 

Påmelding til Ellen Anne tlf 48 95 94 87 ellen.ann.bye@krodsherad.kommune.no

Vannkran - foto Merete Holen

Innen 1. juli 2018 skal alle drikkevannskilder som forsyner mer enn 1 husstand eller hytte være registrert hos Mattilsynet. Kravet gjelder for alle typer kilder, også brønner og tjern. Det er brønneiers ansvar å registrere. Kravet er nytt.

Du som eier av drikkevannskilde/brønn finner det du trenger her på Mattilsynets hjemmeside.

 

 

Vinterlys, bil, vei, tåke foto AnneM

Med hjemmel i Vegtrafikklovens § 7 innføres telerestriksjoner på kommunale veger i henhold til vegliste for Krødsherad kommune fra tirsdag 3. april 2018 kl 08:00. 

Dyretransport, bergingsbiler som må bistå ved trafikkulykker, brannbiler, busser i rute, bokbussen, renovasjonsbiler og elverkets biler som må bistå ved feilretting, er unntatt fra restriksjonene. 


Sektor Teknisk Drift og Utbygging

Vestregionens symfoniorkester - bilde

VUS inviterer til sommerkurs og sesongstart 13. – 16. august 2018 i Sandvika.

Elsker du å spille i symfoniorkester? Eller har du bare lyst til å prøve? Har du lyst til å være sammen med andre som liker å spille? Da er dette noe for deg mellom 9 – 18 år.

 

Krødsherad kommune skilt

Kommunen har et ønske om å realisere høyhastighetsbredbånd i hele kommunen. Som ledd i dette er det besluttet å søke midler til bredbåndsutbygging i 2018.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) organiserer en tilskuddsordning hvor kommuner kan søke om tilskudd til bredbåndsutbygging i områder de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut.

I 2018 planlegges det å søke om midler for følgende områder:

- Nore

- Hervik-Gren

- Skinnes-Fyran

 

Støtteordningen er primært tiltenkt husstander som mangler grunnleggende bredbåndstilbud med minimum 10 Mbit/s. Det kan også søkes om tilskudd til områder med reell hastighet mellom 10 og 30 Mbit/s.

Prosjektet er et «spleiselag» hvor kommunen, Nkom og utbygger bidrar med midler. Det kan også være aktuelt for innbyggerne å bidra med dugnadsarbeid som f.eks. graving på egen tomt.

Konstruktive innspill fra innbyggere, organisasjoner og bedrifter bidrar til å utarbeide en sterk søknad! Gå gjerne sammen flere og beskriv eller mål dekningen der dere bor. Oppgi gjerne ønsker og behov for bredbånd. Det er også mulig å komme med innspill til områder. For eventuelle spørsmål kan dere ta kontakt med Guro Dæhlen på Guro.Daehlen@krodsherad.kommune.no  eller  tlf. 32 15 00 00.

Innspill merkes med «Nkom 2018» og sendes til krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no innen 24. april.

For mer informasjon om ordningen se Nkoms nettside: https://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/nye-retningslinjer-for-st%C3%B8tte-til-bredb%C3%A5ndsutbygging

Trikkeskinner på fjellet - Norefjell turforening

Lørdag 7. april er det innkalt til Årsmøte i Norefjell Turforening på Norefjell Ski & Spa kl. 15.00.

Les innkalling og agenda her (PDF, 588 kB). Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes styret senest 20. mars 2018. Sakene kan sendes til post@norefjellturforening.no.
 
I etterkant av den formelle generalforsmalingen vil det bli avholdt et kort informasjonsmøte om organisering og drift av langrennsløypene på Norefjell.
 
Fullstendig saksliste med årsberetning og regnskap vil være tilgjengelig fra 1. april 2018 og sendes til de som ber om det på e-post til post@norefjelturforening.no.
 
I tillegg til styret vil det også være en representant fra Norefjell Skisenter, utførende entreprenør med ansvar for tråking av skiløypene på Norefjell.