Informasjonsvideo fra lege og kommuneoverlege om koronasmitte og smitteforebygging

Klikk for stort bilde Informasjonsvideo fra kommunelegen og flere om koronasmitte og smitteforbygging. Vi oppfordrer ALLE til å se denne videoen.
 

Krødsherad kommune og Testarena Norefjell er nå godt i gang med arbeidet for å gjøre hverdagen for deg som fritidsinnbygger og besøkende på Norefjell grønnere og enklere.  Allerede nå i vinter vil de første tiltakene komme, og vi håper dere vil være med og prøve løsningene og gi oss fortløpende tilbakemeldinger.

Arbeidet ble presentert på ITS-forum 21. januar, hvor kunstig intelligens, stordata og grønne mobilitetsløsninger var blant temaene.  Du kan se presentasjonen i sin helhet nedenfor. 

Krødsherad kommune følger med på smittesituasjonen i Nordre Follo. Den engelske virusmutasjonen er langt mer smittsom enn variantene som har dominert i Norge så langt. Folkehelseinstituttet vurderer at faren for spredningen av mutasjonen er stor, både innad i Nordre Follo og til andre kommuner.  

Kommunestyret er invitert til innspillsmøte med presentasjon av foreløpige tegninger av ny samlet skole i Krødsherad med beliggenhet på Noresund, den 28.01.2021 kl.17:00-20:00. Møtet vil foregå på teams. De foreløpige tegningene vil bli lagt frem i møte.

 

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Tiltakene varer fra 20. januar og så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen.

Les mer på regjeringens sider her:

 

Regjeringen la i gårsdagens pressekonferanse fram at de i hovedsak viderefører de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men at de gir noen lettelser for barn og unge. 

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, har Regjeringen iverksatt forsterkede nasjonale smitteverntiltak foreløpig fram til 19. januar 2021.

 For å bedre smittekontrollen stilles det strenge krav til personer som ankommer Norge fra røde og gule land/områder.

 Høringsbrev

– Endring av skolestruktur og stedsvalg

Det vises til kommunestyrets vedtak av 10.12.2020 om å igangsette formell prosess for mulig skolestrukturendring. Oppdraget kom i forlengelsen av kommunestyrets vedtak av 29.10.20 om å prosjektere ny felles skole for alle elever i grunnskolen beliggende på Noresund. Denne høringen, som omhandler skolestruktur og stedsvalg, står imidlertid på egne bein løsrevet fra prosjekteringsvedtaket. Kommunedirektøren legger opp til at denne saken behandles i forkant av at saken om prosjektert ny Noresund-skole kommer opp. Mulige utfall er at dagens skolestruktur med skoler både på Krøderen og Noresund består, eller at det etableres ei felles Krødsherad-skole på et av stedene og at dagens to skoler legges ned.

Som en oppfølging av vedtaket sender kommunedirektøren med dette «Endring av skolestruktur og stedsvalg» ut på høring. Kommunestyret oppløste i 24.02.2000 daværende skolekretsgrenser i kommunen. Nå er det skolestruktur og eventuell skolenedleggelse som skal drøftes. Dette er viktige saker for lokalsamfunnet, og det forvaltningsrettslige prinsippet om at berørte parter skal gis anledning til å fremme sine synspunkter legges til grunn. Gjennom denne høringen inviteres det og legges til rette for at dette kan oppfylles.

 

 

 

Frist for å søke barnehageplass til hovedopptaket er 1.mars. Frist for å søke endring av barnehageplass er 15.februar. 

Frist for å søke SFO plass for nytt skoleår er 1.mars. Frist for å søke endring av SFO plass er 15.februar.  

SFO - Endring eller oppsigelse av SFO plass må skje skriftlig og regnes fra den 1. i måneden etter at oppsigelsestiden (1 måned) har gått ut. Ved oppsigelse av plass/deler av plass etter 1. april, må det betales for opprinnelig plass ut skoleåret. NB!  Endring av plass kan gjøres en gang pr. år.

Krøderen bibliotek holder til på Krøderen skole og har åpent :

Tirsdag 11-15

Onsdag 11-15

Torsdag 16-19

På grunn av coronapandemien er det kun tillatt med utlån og innlevering av bøker, ikke å oppholde seg i lokalet.
Alle besøkende må vaske /sprite hendene holde avstand til andre , samt skrive seg inn i besøksprotokoll.