Nå kan bedrifter i Viken igjen søke om pengestøtte til opplæringstiltak for egne ansatte. Tilskuddsordningen heter Kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (BIO), og bedrifter kan få støtte på inntil 700 000 kroner.

Det er estimert at i overkant av 100.000 innbyggere i Norge har begrensede digitale ferdigheter og ikke kan benytte seg av www.helsenorge.no og det digitale koronasertifikatet. For å ivareta disse innbyggerne har FHI utviklet en web-applikasjon som gjør det mulig for saksbehandlere ved Helfo å bistå ikke-digitale brukere som tar kontakt via telefon til informasjonstelefonen for korona.

Følgende informasjon kan brukes i møte med ikke-digitale brukere. Vi understreker budskapet om at de som kan bruke digitalt koronasertifikatet, bør gjøre det.

Fra torsdag kan du som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett få tilsendt koronasertifikatet i posten.

Tjenesten kan benyttes hvis du er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19.

Sertifikatet består av to deler:

  • Koronasertifikat for innenlands bruk
  • Koronasertifikat for å passere grenser i EU- og EØS-området

Våren er yngletid for vilt og rundt 1. juni slippes det dyr på utmarksbeite. Det er viktig å vise hensyn til og overholde båndtvangen.

Regjeringen fortsetter gjenåpningen av samfunnet og går til tredje trinn i gjenåpningsplanen. Nå blir det mulig med flere på besøk hjemme, flere mennesker på arrangementer og mindre behov for hjemmekontor. Barn og unge kan delta på idretts- og kulturarrangementer på tvers av regioner og kretser uten krav om å holde 1 meter avstand.

Her finner du regler og anbefalinger for gjenåpningens trinn 3.

  • Vi er nå ferdige med å vaksinere innbyggere født på 1960-tallet og tidligere. Dersom noen i de aldersgruppene ikke har fått vaksine, eller har timeavtale, bes de ta kontakt på vaksinetelefon 901 96 152.

 

  • Helsemyndighetene har de siste ukene gitt flere ulike forordninger når det gjelder intervall for andre vaksinedose. Anbefalingen fra myndighetene er nå at kommunene ikke bør gi ut time til andre dose før størsteparten av innbyggere har fått første dose. Dette for å unngå stadig forandring av timer pga nye forordninger. De som vaksineres i ukene fremover nå vil derfor ikke få time til andre dose før det er mer avklart hvilket doseintervall som skal brukes.

 

  • Kan du møte opp for vaksinasjon på kort varsel? Da kan du sette deg opp på kommunens ringeliste for vaksine ved å ringe vaksinetelefonen 901 96 152.
  • ​For å stå på listen, må du:

- Ha fylt 18 år

- Bo i Krødsherad kommune

- Kunne møte opp for vaksinasjon på torsdager innen 30 minutter

-Personer som har fått første dose med koronavaksine, kan ikke sette seg på ringelisten.

Slik fungerer det:

  • Kommunen må følge Folkehelseinstituttets prioriteringsliste for hvem som skal få vaksine først. Men av og til blir det vaksinedoser til overs, og for å få brukt disse dosene, er det nødvendig med en liste over personer som kan stille til vaksinasjon på kort varsel. Innbyggere på ringelisten vil bli prioritert inn mot samme prioriteringsgruppe som vi ellers vaksinerer. Dette vil si at når vi vaksinerer i gruppe 9 (45-54 år), vil vi fortrinnsvis ringe innbyggere i denne aldersgruppen som har satt seg på liste, dersom vi har doser til overs.
  • Tilslutt vil vaksineteamet takke for all velvilje og fleksibilitet fra dere innbyggere når det gjelder timer til vaksinasjon. Den fleksibiliteten trenger vi også videre i sommer når vi får økt antall doser i ferieukene.

Krødsherad kommune har fordelt øremerket tilskudd fra Kommunal og moderniseringsdepartementet på totalt 4 365 000 kr til følgende bedrifter:

 

Norefjell Skiutleie Skiloftet

 kr                  50 000

Norefjell Sport As

 kr                  50 000

Krøderen Camping

 kr                  90 000

Norefjell Destinasjon AS

 kr                100 000

Bjerkerudbær AS

 kr                150 000

Norefjellstua Pub & Pizza

 kr                200 000

KM Drift AS

 kr                400 000

Krøderen kro & motell

 kr                400 000

NOREFJELLHYTTA AS

 kr                400 000

Noreheim AS

 kr                400 000

Sole Gjestegård AS

 kr                400 000

Norefjell Ski og Spa AS

 kr            1 725 000

 

 

 

Tildelingen ble vedtatt i eget møte 10.06.21 av lokal jury bestående av Knut Martin Glesne, Gustav Kalager, Andreas Torp og Hans Ole Wærsted.

Hovedmålsettingen med kompensasjonsordninga er å sette kommunene i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt ramma av lokale, regionale eller nasjonale smitteverntiltak. Totalt 16 bedrifter hadde søkt om støtte, med en total søknadssum på 18.668.000 kroner.

Krødsherad kommune med sin omfattende besøksnæring er særlig hardt rammet, og juryen er takknemlig for at kommunen kan dele ut såpas store beløp i en krevende periode for mange av våre bedrifter.

Hold avstand, hold sammen- og ikke minst hold ut!

Den 17.06.21 legges det opp til at kommunestyremøte skal avholdes fysisk på Norefjell Ski og Spa, med møtestart kl.09.00.

Det åpnes for tilhørere, men av smittevernhensyn er det begrenset antall tilhørere som kan være tilstede i salen under møtet, maks antall tilhørere er satt til 50 stk. 

For å være tilhører tilstede under møtet kreves forhåndspåmelding. Du kan melde deg på ved å ringe servicetorget på tlf: 32150000 eller ved å sende en mail til post@krodsherad.kommune.no

Du kan melde deg på frem til onsdag 16.06.21 kl.08:00. 

Møtet vil også streames live - du kan følge det live her

Sakspapirene finner du her - Obs: det vil være noe nedetid på siden fredag ettermiddag og muligens inn i helgen, på grunn av oppgradering av sak/arkiv systemet som dokumentene stiles ut fra. 

Her finner du sammenstilt møtedokument (PDF, 60 MB) - dette dokumentet vil være tilgjengelig selv om det er nedetid på nettsiden.

 

Formannskapsmøte den 10.06.21 vil avholdes på teams med møtestart kl.15:00. Møtet vil streames direkte på vår hjemmeside.

Du kan følge møte live her -

Opptak fra møtet vil bli tilgjengeliggjort her når det er klart. 

Her finner du sakspapirene til møtet