Åpen innovasjonskonkurranse: Norefjell - grønn og sømløs mobilitet for besøkende og fastboende.

Krødsherad kommune innbyr til prekvalifisering for innovasjonskonkurranse for utvikling av konsept og løsninger for grønn mobilitet for reiselivsdestinasjonen Norefjell. Vårt motto er «Vertskap i verdensklasse» og nå ønsker vi deg velkommen med i et spennende innovasjonsarbeid.

Hovedmålet vårt er grønne mobilitetsløsninger, som tar deg fra der du er til dit du skal på en enkel og attraktiv måte.

Se detaljert konkurranseprogram og søknadsinfo her

 

 

   

 

 

Utmarksbeiting er en viktig del av ressursgrunnlaget for jordbruket i kommunene våre, en viktig velferdsfaktor for husdyra og ikke minst opprettholder det kulturlandskapet. Bakgrunnen for å utarbeide en felles beitebruksplan for Sigdal og Krødsherad er bl.a. en arealbruk i stadig endring. Utmarksområdene i kommunene har flere sterke arealinteresser som beitebruk, reiseliv, jakt, friluftsliv og hyttebygging. Temaene beiterett og gjerdeplikt er omdiskutert, og vi har derfor invitert Nedre Buskerud jordskifterett for å øke kunnskapen om disse temaene.

 Vet du egentlig hvor mange og hvillke fritidstilbud vi har i Krødsherad?

Fritid123 har gjort en solid jobb for å samle alle aktivitetene i Krødsherad, Sigdal og Modum på ett sted.

Vi tør vel nesten å garantere at du finner noe som fenger akkurat deg.

Ta en titt da vel.

www.fritid123.no

Her kan du også se en film om hvordan du finner frem inne i portalen.

 

Har du erfaring med renhold og er interessert i være tilkallingsvikar for Krødsherad kommune?

 

Har du førerkort klasse B og tilgang til egen bil er dette en fordel.

 

Mulighet for snarlig opplæring og oppstart.

 

Beskriv din erfaring med renhold, og ta kontakt med Roy-Andre Midtgård i teknisk sektor per epost: roy.andre.midtgard@krodsherad.kommune.no

Nå har vi kommet til nest siste av bærekraftsmålene, som Viken Fylkeskommune har definert som viktige for å nå sosial bærekraft.

Dagens bærekraftsmål å bli kjent med og tenke rundt er Mål 5 Likestilling mellom kjønnene

Viktig for utvikling- Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter, muligheter til å bestemme over eget liv og avskaffe diskriminerende ordninger. Kvinner må ha tilgang til utdanning, helsetjenester, arbeid og juridiske rettigheter, fordi det er nødvendig for utvikling i et land.

Bærekraftsmålene er globale, og det kan noen ganger være krevende å se hva de betyr lokalt. Men har du tanker rundt dette målet så send de til ellen.anne.bye@krodsherad.kommune.no

Søndag 12.01 fra kl 16:00 markeres trafikkofrenes dag ved Tranby Kirke i Lier.

Trafikkofrenes dag arrangeres til minne om alle som har mistet livet eller blitt skadet i Buskerudtrafikken i 2019.

Gi deg tid....til ettertanke..

Godt nytt år til alle våre gjester.

Svømmehallen er fra onsdag 08.01.20 åpen igjen som normalt. 

Her finner du mer informasjon om åpningstider og program for svømmehallen fremover.

Statsminister Erna Solberg brukte mye tid av sin nyttårstale til å snakke om FN's bærekraftsmål og viktigheten av at vi alle bidrar for å nå felles mål.

Her er talen; https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsministerens-nyttarstale-2020/id2684109/

Bærekraftsmålene er globale, og det kan noen ganger være krevende å se hva de betyr lokalt. Men har du tanker rundt dette målet så send de til ellen.anne.bye@krodsherad.kommune.no

Vi har nå kommet fram til mål 4.

"Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle"

En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis.

Det har vært en enorm økning i andelen barn i verden som går på skole. Framgangen er spesielt stor når det gjelder jenter og kvinner. Det har også vært en formidabel forbedring i grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Likevel er det fortsatt altfor mange som ikke kan lese og skrive.

 

Krødsherad kommune får en del henvendelser i forbindelse med Norefjellveien. Denne veien strekker seg fra bommen ved E-verket og til kommunegrensen til Sigdal. Veien er privat eid og driftet av Norefjell skisenter.

Ved behov for kontakt kan du ringe 32150100.

 

Frist for vannmåleravlesning og innsending av skjema er 31.12.

Avlesningskort for vannmåler ble sendt ut pr post fredag 06.12.2019, På kortet er det forklart de ulike måtene å registrere målerstanden på. Du kan velge å fylle ut avlesningskortet og returnere dette pr post, eller du kan registrere avlesningen på nett ved å bruke lenken under.

Når du skal registrere din avlesning på nett, bruker du avtalenummer og målepunktID som er oppgitt på avlesningskortet.

 

Lenke til skjema for elektronisk avlesning av vannmåler aktivires her i perioden det er tid for avlesning.

Her finner du skjema for avlesning av vannmåler