Informasjonsvideo fra lege og kommuneoverlege om koronasmitte og smitteforebygging

Klikk for stort bilde Informasjonsvideo fra kommunelegen og flere om koronasmitte og smitteforbygging. Vi oppfordrer ALLE til å se denne videoen.
 

Regjeringen vedtok et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune torsdag 19. mars. Kommunes kriseledelse har vedtatt at forbudet også gjelder de som har campingvogner plassert på våre campingplasser. Les mer om forbudet her.

Kriseledelsen holder fortsatt fast på at det ikke skal kjøres løyper på fjellet inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering før påske.

Kjenner du til naboer, venner eller familiemedlemmer som kan ha behov for hjelp eller annen form for støtte? Vi trenger at du ber dem ta kontakt med oss, eller at du hjelper dem med denne kontakten dersom de har behov for det. Har du selv et slikt behov, så ta kontakt du også!

Kjære lag og foreninger!

Nå som vi ikke kan møtes og gjøre de aktivitetene vi elsker å drive med i fritiden, håper vi dere fortsatt har godt MOT og planlegger å komme sterkere tilbake når samfunnet normaliserer seg!

Krødsherad kommune gir hvert år tilskudd til lag og foreninger, søknadsfristen og utbetaling av tilskudd er utsatt til høsten. Søknadsskjema og ny frist vil bli publisert på hjemmesida når det er klart.

I mellomtiden oppfordrer vi til å spre alternative øvelser og tips deres medlemmer kan utøve nå!

Informasjon fra apotekene i Modum kommune til beboerne i Krødsherad, Sigdal og Modum. 

Tiltak i apotekene: 

Apotek 1 Modum:

 • Maks 5 kunder om gangen
 • Vekter sørger for at dette overholdes
 • Ordinære åpningstider

Apotek 1 Vikersund:

 • Maks 5 kunder om gangen
 • Reduserte åpningstider: hverdager kl 10-16, lørdager kl 10-14 grunnet bemanningssituasjonen
 • Ordinære åpningstider fra mandag 30. mars. Ny bestyrer på plass.

Vitusapotek Vikersund:

 • Maks 3 kunder om gangen
 • Kundene hentes inn en og en av personalet
 • Reduserte åpningstider: hverdager kl 10-16, lørdager kl 10-14
 • Faste ansatte og vikarer delt inn i to lag som jobber på skift for å sikre mot stenging grunnet karantene/sykdom. Vurderes forløpende hvor lenge dette tiltaket skal opprettholdes.

NB! Følg oppmerkinger og personalets instrukser i apotekene for å redusere smitterisiko i størst mulig grad.

Vi oppretter nå en egen koronatelefon for spørsmål og andre henvendelser, for eksempel om smitte av viruset, karantene og isolasjon. Kontaktpersonen har helsefaglig bakgrunn og kan nås på telefon 92877089. 

Koronatelefonen vil være i drift fra onsdag 25.03.2020 og vil være betjent alle hverdager, mandag til fredag, i tidsrommet 09:00 - 15:00.

Ordfører i Krødsherad, Knut Martin Glesne, har idag 25.03.2020 følgende budskap til alle Kryllinger der ute.

 

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.

Noen av de viktigste tiltakene som videreføres til og med 13. april 2020 (kan bli forlenget)

 • De strenge hygienetiltakene fortsetter. Folk må holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken.
 • Ute i det offentlige rom, bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av de som er i familie eller i samme husstand. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand.
 • Alle landets barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter og andre utdanningsinstitusjoner holder stengt.
 • Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, fortsetter å få et tilbud i sin barnehage og skole.
 • Reglene om karantene og isolasjon etter kontakt med smittede (smittekarantene) videreføres. Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus, skal du være i karantene i 14 dager. Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. Dersom du har fått påvist eller testes for koronavirus, må du isoleres. Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Dersom testen er negativ, skal du fullføre karanteneperioden.
 • Reglene for karantene ved innreise til Norge fra utlandet (reisekarantene) videreføres med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.
 • Reglene om bortvisning av utenlandske statsborgere som ikke bor eller jobber i Norge ved grensen videreføres, med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.
 • Grensekontrollen på indre Schengen-grenser forlenges.
 • Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser, foreløpig ut april 2020.
 • Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt.
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand, holdes stengt.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland og liknende holder stengt.
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende holder stengt.
 • Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer opprettholdes.
 • Alle landets trafikkstasjoner holder stengt.
 • Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. 

Se hele oversikten over nasjonale tiltak (regjeringen.no) innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

 Gravferd, navnefest, konfirmasjon og vielse hos Human-Etisk Forbund

Mandag 23.mars kl.12.00 la fylkesrådet i Viken fram tiltak for å hjelpe nærings- og samfunnslivet i Viken gjennom de krevende tidene som følge av koronasituasjonen. 

 Som følge av koronapandemien ønsker mange å endre nedbetalingsvilkår på startlånet sitt. Husbanken får mange henvendelser fra startlånskunder som har vært i kontakt med kommunen, men blir vist videre til Husbanken. Det er kommunen som har gitt lånet som veileder startlånsmottaker og eventuelt henviser til låneforvalter, i Krødsherad kommune er dette Lindorff, for å søke betalings- eller avdragsutsettelse. Husbanken har ikke tilgang til å endre låntakers vilkår på startlånet.

Les alle infomeldinger her:

https://ekstranett.husbanken.no