bilde  - hallingdal renovasjon

1. juni begynner Hallingdal renovasjon å levere ut nye, praktiske trilledunker. Disse skal fra 1. september erstatte de gamle sekke- og sorteringsskapene. Inntil da bruker du det utstyret du har fra før.

De nye tidene er på vei til Hallingdal og Krødsherad. Vi skal bli enda bedre på kildesortering, og det er hjemme hos deg det begynner. Alt som handler om avfallshåndtering vil bli enklere, rensligere og bedre. Ut med tungvinte sekkeløsninger, inn med effektive og hygieniske plastdunker på hjul.

 

Les mer om tjenesten her

 

 

56kommunehus

Har du lyst til å lede en dyktig og fremoverlent stab og samarbeide med engasjerte politikere? Da ønsker vi at du skal lese videre.

Klikk på lenken nedenfor for å se søknadsteksten.

Rådmann i Krødsherad kommune

Langrennski mot Høgevarde

Sigdal og Krødsherad kommuner skal gjennomføre en felles reisemålsprosess for Norefjell, dvs. for området mellom Eggedal og Noresund, fra Tempelseter til Fossliseterelva. Reisemålsprosessen skal ende opp i et helhetlig rammeverk for videre utvikling, som kan legges til grunn for de to kommunenes videre arbeid med kommunedelplaner.

Utsikt Noresund Bringebær aug15

AKSJONSDAG Onsdag 10.mai 2017

 

Nå er våren her, og det er tid for rydding! Tradisjon tro inviterer vi til dugnad!

 

Vi har som tidligere, delt bygda inn i roder, og vi håper du er villig til å stille opp som rodeleder.

 

Vedlagt følger liste over rodelederne og oppsamlingsplass for søppel.

Det er ikke meningen at rodeleder skal utføre arbeidet alene. Andre som bor i samme rode skal være medhjelpere. Som rodeleder ber vi deg skaffe medhjelpere og ta ansvar for at din rode blir ryddet.

 

Til de rodeledere som har forretninger/servicesenter på sin strekning, vil vi opplyse om at disse selv får anmodning om å rydde på sitt eget område.

Liste over bedrifter som har fått slik anmodning følger vedlagt.

 

Vi vil i god tid sørge for at hver enkelt rodeleder får utdelt søppelsekker til sin rode.

 

Aksjonen må være avsluttet innen kl.22.00 om kvelden. Søpla blir ikke hentet før torsdag morgen. Hvis det ikke passer å plukke søppel den oppsatte dagen vi har bestemt, er det ikke noe i veien for at din rode kan utføre jobben en annen dag. Avfallet må da oppbevares forsvarlig og bringes til oppsamlingsplassen før kl.22.00 på aksjonsdagen.

 

Vi har også i år gjort avtale med Kjetil Jegleim AS som sørger for at det oppsamlede avfallet på oppsamlingsplassene blir hentet. Tusen takk for at du stiller opp i dette arbeidet!

 

Vi håper alle som er bedt om å trå til som rodeledere er villige til å hjelpe oss med å holde bygda ren.

 

Med vennlig hilsen

Krødsherad kommune

Norsk flagg m/norefjell i bakgrunn 1

Her finner du programmet for 17.mai i Krødsherad.

Obs! programmet starter i år 1 time tidligere.

 

 

vannlekkasje

Det er i dag, 9. mai, oppdaget en større vannlekkasje på Rikkhaugen på Krøderen.

 

 

 

Vinterlys, bil, vei, tåke foto AnneM

Med hjemmel i Vegtrafikklovens § 7 innføres telerestriksjoner på kommunale veger i henhold til vegliste for Krødsherad kommune fra mandag 20. mars 2017 kl 08:00.

 

 

Krødsherad kommune opphever aksellastrestriksjonene på alle kommunale veier fra og med Onsdag 3.Mai. Kl: 08:00

Eiendsomsskatt

Krødsherad kommunestyre har i møte 17. desember 2015 i sak 96/15 pkt 4 og 5 vedtatt innføring av eiendomsskatt for alle typer eiendommer etter eiendomsskattelovens § 3a. Dette betyr at alle eiendommer skal takseres. For verker og bruk som allerede har eiendomsskatt, er det foretatt en retaksering. 

Eiendomsskatt beregnes fra 01.01.2017.

Les mer om eiendomsskatt her

Svømmehall 3

Svømmehallen på Noresund har vært under rehabilitering en god stund. Etter påske vil den åpne for publikum.

Det vil bli avholdt en åpningsfest, hvor vi inviterer til åpen svømmehall den 18 og 20 April.

 

 

Se mer informasjon om svømmehallens åpningstider og priser her