Regjeringen har besluttet å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron. Alle nye nasjonale påbud og anbefalinger trer i kraft klokka 24 natt til torsdag 9. desember 2021. De varer i fire uker – men vil bli vurdert på nytt etter to uker.

Tiltakene baserer seg på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Kommunestyret var i kveld mandag 6. desember 2021 samla til møte om koronasituasjonen.

Formannskapets forslag til budsjett for 2022 og Økonomiplan 2022 – 2025 ligger ute til offentlig ettersyn

på kommunens hjemmeside fram til kommunestyrets behandling 16. desember 2021

 

Innstilling til kommunestyret i formannskapssak nr. 187/2021 er følgende:

Saken oversendes kommunestyre uten innstilling

Formannskapet møtes på kommunehuset 02.12.2021 kl.09:00. Møtet blir streamet og opptak vil bli lagt ut her når det er klart. 

Her finner du sakspapirer til møtet

Her kan du følge møte live

Har du lyst til å vite mer om det planlagte skoleanlegget på Noresund? Onsdag 1. desember fra kl. 18.00 får du denne muligheten ved å møte opp på samfunnshuset på Krøderen. Det vil bli orientert om tegninger, løsninger, kostnadsposter og videre prosess, og  det vil ikke minst bli mulighet til å stille spørsmål. Kommunedirektøren stiller på møtet sammen med sin prosjektgruppe.

Pr nå ser det dessverre ut til at covid-19 vil påvirke samfunnet og livene våre en stund til, og smitteforekomsten i regionen er økende. Det må tas forbehold om det er forsvarlig å gjennomføre arrangementet, og dette vil bli vurdert i lys av smittesituasjonen. Vi setter ut stoler med god avstand i mellom, og så tar du med deg din egen kaffe hvis du skulle ønske deg noe sånn.

Vel møtt!!

Bygdekinoen kommer til Krøderen samfunnshus torsdag 02.12.2021.

Fra kl. 18:00 kan du se Brillebjørn feirer jul, filmen er tillatt for alle - Kjøp billetter her

Fra kl. 20:00 vises Venom: Let There Be Carnage - Kjøp billetter her

 

Her finner du filminformasjon

 

 

Nå settes sesongens influensavaksiner også på de som ikke er i risiko gruppene. 

Du må ringe Noresund legekontor 32150900 og bestille time dersom du ønsker å vaksineres. Legekontoret har kapasitet gjennom hele dagen. Munnbind må benyttes. 

 

NB! Hvis du skal ta koronavaksinen, skal det være minst 1 uke mellom koronavaksinen og influensavaksinen.

Les mer om influensavaksine her

Her kan du lese om influensavaksine til risikogrupper  

Her kan du lese om influensavaksine til gravide

Her kan du lese om influensavaksine til helsepersonell

(Tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge, Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom.)

Om tilskuddsordningen

  • Beløp: Bevilgningen vil først bli avklart etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2022 i desember 2021. I forslag til statsbudsjett er det satt av om lag 550 mill. kroner. Opprettelsen av ny og sammenslått tilskuddsordning vil også framgå av budsjettvedtaket. Tilskuddsordningen utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.
  • Søknadsfrist: 17. desember 2021
  • Saksbehandlingstid: Informasjon om forventet saksbehandlingstid oppdateres i januar 2022.
  • Rapporteringsfrist: 31. januar 2023. Vær oppmerksom på at dette er en endring fra tidligere ordninger og gjelder fra og med tilskuddsmidler dere mottar for 2022 fra ny tilskuddsordning.

Formannskapet supplert med tillitsvalgte og verneombud ved skolene + leder av
ungdomsrådet er invitert til kommunestyresalen 22.11.2021 kl. 17:00 for å få innsikt i tilbudene nytt skoleanlegg på Noresund.


Kommunedirektøren anbefaler at møtet lukkes for offentlighet med bakgrunn i en antatt interesse hos formannskapets medlemmer om å få kjennskap til forskjellige deler av anbudene. Om det velges å holde møtet åpent vil det kun være totalsummen i anbudene som kan presenteres. Dette på bakgrunn av reglene som gjelder for offentlige anskaffelser og denne typen konkurranser.
 

Vi velger å legge ut teamslenke så man kan følge møte via teams, det er ikke sikkert lyden er helt optimal -  møtet lukkes dersom formannskapet vedtar dette - Klikk her for å delta i møtet

 

 Du finner sakspapirene her

Det blir tatt opptak fra møtet som legges ut på nettsiden vår i etterkant - du finner opptak fra møtet her