Ordfører Knut Martin Glesne hadde i dag gleden av å overrekke beviset for sertifisering som Miljøfyrtårn til Geir A. Finnevolden Taxi v/Geir Anders Finnevolden. Vi gratulerer med sertifiseringen. 

Geir A. Finnevolden Taxi er den første av transportørene i området som blir Miljøfyrtårn.

Med Krødsherad sin satsing på grønn mobilitet og mobilitetsløsninger for våre besøkende og innbyggere, er det gledelig at tilknyttede næringer også følger opp for være med og jobbe mot felles mål. Finnevolden Taxi er en sentral aktør i Krødsherad og vi er glad for at han nå er med å tar bevisste miljøvalg.

 

Kommunestyret møtes på teams 08.04.2021, møtet streames direkte fra kl.17:30.

Her finner du sakspapirer til møtet

Her kan du se opptak fra møtet

 

Våre infodager påsken og høsten 2020 ble vanskelig å gjennomføre pga. pandemien og dens restriksjoner. Før påsken 2021 var vi en gjeng som virkelig ønsket å komme ut med informasjon til våre innbyggere, både fritids- og fastboende. Vi har denne gangen laget et digitalt infomøte og håper å nå ut til så mange som mulig i løpet av påsken. Vi gleder oss til å møtes rundt bålpanna og kunne snakke om løst og fast, men akkurat nå var denne digitale utgaven det vi fikk til. Nøl ikke med å ta kontakt med oss, og følg linkene for å få mer informasjon om de ulike sakene.

Med hilsen Norefjell Turforening, Visit Norefjell og Krødsherad kommune.

Viken fylkeskommune er nærmest stengt ned før påske som følge av økt smittefare med mutasjoner av Covid 19. Hva gjør lokale nisjeleverandører og leverandører når kundene ikke kan komme og handle varene?

Testarena Norefjell har i samarbeid med nettbutikkløsningen og leveringstjenesten Pick App satt i gang bestilling og levering for Norefjellområdet til både fastboende og fritidsinnbyggere. Tjenesten ble satt opp rett før vinterferien og har nå vært i prøve noen uker, og er nå mer aktuell nå enn noen gang. 

Status i Krødsherad:

Pr. idag onsdag 24.03.2021 kl.09:00 er det totalt tatt 1516 tester av Covid-19 (Koronavirus) ved Noresund legekontor. Det er ikke meldt om nye smittetilfeller siden 12.03.2021.

Påskeuken står på trappene, og vi venter mange gjester og besøkende til kommunen vår de nærmeste dagene. Husk at i tillegg til nasjonale tiltak så er det i Krødsherad kommune, som alle andre Viken-kommuner, innført tiltaksnivå 5A (Særlig høyt tiltaksnivå), samtidig er det vedtatt en egen lokal forskrift med varighet t.o.m 18.04.2021 – Du finner mer informasjon her

Husk at hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og tiltakene i hjemkommunen er strengere enn våre lokale tiltak, bør du:

  • Følge anbefalingene og reglene som gjelder i hjemkommunen din.

 

Som en oppfølging av de nye nasjonale tiltakene har Kriseledelsen i dag, 24. mars 2021, vedtatt å gjøre noen endringer i vår midlertidig forskrift, som trer i kraft 25. mars 2021, kl. 08:00. Endringene innebærer i korte trekk at en-meteren nå blir til to-meteren, en presisering av krav om adgangskontroll i dagligvareforretninger og en ny bestemmelse om plikt til hjemreise ved sykdom og karantene.

Kriseledelsen fastsatte forskrift om endring av midlertidig forskrift den 17.03.2021, som trer i kraft 18.03.2021 kl.08:00 og gjelder til og med søndag 18.april.

Her finner du midlertidige forskrift i Krødsherad kommune gjeldende fra 18.03.2021 kl.08:00 i sin helhet (PDF, 180 kB)

Fra midnatt, natt til tirsdag 16.mars innførte regjeringen kapittel 5A i smittevernforskriften for alle kommuner i Viken - disse er gjeldende frem til søndag 11.april. 

Kriseledelsen vedtok onsdag 17. mars å presisere og skjerpe følgende to bestemmelser i den midlertidige forskriften:

§ 4 Forbud mot private sammenkomster med mer enn 2 gjester i hjem og hytter

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem og hytter med flere enn to personer til stede utover egen husstand, men likevel slik at det maksimalt er ti personer til stede.

§ 5 Forbud mot private sammenkomster utendørs med mer enn 10 personer til stede, inkludert egen husstand

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster utendørs, der det er mer enn ti personer til stede inkludert egen husstand. Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer.

Dette gjelder for eksempel i hager, verandaer, uteplasser og lignende i tilknytning til private hjem og hytter.

På de områdene vår midlertidige forskrift er strengere enn de regionale, vil den lokale forskriften være gjeldende. 

 

Krødsherad kommunestyre avholder møte 18.03.2021 fra kl.17:30. Møtet holdes via teams. 

Her finner du sakspapirene til møtet.

Under kan du se opptak fra møtet.

 

Det er sterkt økende smitte i våre nærområder, og stadig flere smittede blir innlagt på sykehus. For å forebygge overbelastning av blant annet sykehusene i Viken har regjeringen i kveld klokken 21:00 bestemt å innføre kapittel 5A i smittevernforskriften, de strengeste smitteverntiltakene i forskriften for alle kommuner i Viken. Tiltakene gjelder fra midnatt, natt til tirsdag 16. mars. De varer helt frem til og med søndag 11. april.

Det betyr blant annet:

  • Påbud med hjemmekontor for dem som kan, stengte butikker og gult nivå på barnehager og skoler.
  • Treningssentre, svømmehaller, biblioteker, museer og kinoer må holde stengt.
  • Serveringssteder må holde stengt, men kan tilby take away.
  • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.
  • Det er ikke tillatt å organisere idretts- og fritidsaktiviteter for voksne og unge.

Det gjøres unntak for utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år i grupper under ti personer, der alle er fra samme kommune. Unntaket er nytt på tiltaksnivå A.

– «Hensynet til barn og unge tilsier at det fremdeles bør være mulig for disse å opprettholde et visst aktivitetsnivå, selv når smittesituasjonen er så uavklart at det er nødvendig med svært inngripende smitteverntiltak», sier Høie.

Tiltakene varer til og med søndag 11. april. Se under for de nasjonale tiltakene.

Krødsherad kommune stiller seg bak situasjonsbeskrivelsen og tiltakene. Der vår egen midlertidige forskrift er strengere enn den nasjonale forskriften, er det vår forskrift som gjelder. Se forskrift under. I tillegg gjelder følgende her hos oss:

  • Samfunnshusene er stengt for alle
  • Noresund svømmehall er stengt for alle
  • Kommunehuset er stengt for fysiske møter. Servicetelefonen vil være åpen fra 09:00-14:00.  Alle henvendelser til kommunen og saksbehandlere gjøres på telefon, epost, eller som digitalt møte. Telefonnummer til vårt servicetelefon er: 32 15 00 00. E-postadresse til kommunen er: krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no.

En oversikt over våre ansatte finner du her.

Med hjemmel i Vegtrafikklovens § 7 innføres telerestriksjoner på kommunale veier i henhold til veiliste for Krødsherad kommune fra mandag 22. mars 2021 kl 08:00. 

Dyretransport, bergingsbiler som må bistå ved trafikkulykker, brannbiler, busser i rute, renovasjonsbiler og elverkets biler som må bistå ved feilretting, er unntatt fra restriksjonene. 

Sektor Teknisk Drift og Utbygging