ledig stilling

Modum, Sigdal og Krødsherad samarbeider i et regionalt prosjekt for å tilrettelegge for at velferdsteknologi skal bli en naturlig del av tilbudet innen helse- og omsorgstjenester innen 2020.

 

Stemmeurne 2

Stortingsvalget 2017 avholdes søndag 10.september og mandag 11. september 2017.

Mantallet til stortingsvalget er nå lagt ut på kommunehuset på Noresund. Mantallet for Sametingsvalget legges ut så snart dette er mottatt.

Stortingsvalget 2017

 
 
 
Kari Anita Brendskog 123

Kari Anita Brendskag har nå begynt i jobben som sektorleder for oppvekst, hun har overtatt etter tidligere leder Geir Waaler.

Kryllingen - torsdagsturer

Kaptein Knut inviterer til torsdagscruise med M/S Kryllingen hver torsdag fra 29. juni t.o.m 10. august.

Mer informasjon om turene finner du ved å klikke på vedlagt informasjonsskriv.

 

bilde av turistinformasjon - krødsherad

Turistinformasjonen vil holde åpent fra mandag 3 juli tom fredag 4 august.

 

Åpningstider:

Mandager fra kl. 11- 18

Tirsdag- fredag  fra kl. 11-17

 

Turistinformasjonen holder til ved siden av Norefjellporten, i sentrum av Noresund.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

The tourist informastion will be open from Monday 3 July until Friday 4 August.

Location: Next to Norefjellporten, int the center of Noresund.

Opening hours: Mondays 11-18 and Thusday - Friday 11-17

 


 
 

Eiendsomsskatt

Faktura for Eiendomsskatt: 1 termin vil bli sendt ut i uke 26, med forfall 15.07.17.  2. termin utsendes i oktober med forfall 15.11.17.

Les mer om eiendomsskatt her

 

Langrennski mot Høgevarde

Sigdal og Krødsherad kommuner skal gjennomføre en felles reisemålsprosess for Norefjell, dvs. for området mellom Eggedal og Noresund, fra Tempelseter til Fossliseterelva. Reisemålsprosessen skal ende opp i et helhetlig rammeverk for videre utvikling, som kan legges til grunn for de to kommunenes videre arbeid med kommunedelplaner.

Gustav takker av Rådmannen 7

Krødsherad kommunes Rådmann Anita Larsen har sagt opp sin stilling for å begynne som økonomisjef i Nordland fylkeskommune.

Ordfører Gustav Kalager benyttet anledningen etter kommunestyret den 14.06, til å takke for jobben som har blitt gjort i løpet av de 4 årene Larsen har sittet som rådmann for kommunen, og ønsket henne lykke til videre i ny jobb.

 

Eiendsomsskatt

Krødsherad kommunestyre har i møte 17. desember 2015 i sak 96/15 pkt 4 og 5 vedtatt innføring av eiendomsskatt for alle typer eiendommer etter eiendomsskattelovens § 3a. Dette betyr at alle eiendommer skal takseres. For verker og bruk som allerede har eiendomsskatt, er det foretatt en retaksering. 

Eiendomsskatt beregnes fra 01.01.2017.

Les mer om eiendomsskatt her

bilde  - hallingdal renovasjon

1. juni begynner Hallingdal renovasjon å levere ut nye, praktiske trilledunker. Disse skal fra 1. september erstatte de gamle sekke- og sorteringsskapene. Inntil da bruker du det utstyret du har fra før.

De nye tidene er på vei til Hallingdal og Krødsherad. Vi skal bli enda bedre på kildesortering, og det er hjemme hos deg det begynner. Alt som handler om avfallshåndtering vil bli enklere, rensligere og bedre. Ut med tungvinte sekkeløsninger, inn med effektive og hygieniske plastdunker på hjul.

 

Les mer om tjenesten her