Informasjonsvideo fra lege og kommuneoverlege om koronasmitte og smitteforebygging

Klikk for stort bilde Informasjonsvideo fra kommunelegen og flere om koronasmitte og smitteforbygging. Vi oppfordrer ALLE til å se denne videoen.
 

                                                                                                                             

Til foreldre/foresatte i barnehage og skoler   

                                                                                                 29.05.20

Det åpnes nå litt mer i barnehager og skoler for normalisere hverdagen. Blant annet kan avdelinger og klasser møtes som normalt, men ikke på tvers. For oss i Krødsherad betyr dette bare små endringer av nåværende organisering.

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. 

Det er fortsatt viktig med god håndhygiene og godt renhold, og det er fortsatt sånn at syke personer ikke skal være i barnehagen/skolen – hverken barn eller voksne. Alle skal ha en symptomfri dag hjemme før de kan komme vende tilbake. Man skal også fortsatt unngå fysisk kontakt mellom personer som håndhilsning og klemming.

For kommende uke, 2. til 5. juni, vil vi fortsette med samme organisering og åpningstid i barnehage og SFO som nå.

I løpet av kommende uke vil barnehager og SFO komme med informasjon om hvordan vi vil organisere oss fram mot sommerferien. Vi venter på en oppdatert smittevernveileder før vi kan avgjøre hvordan dagene konkret blir i barnehage og SFO.

 

Det vil i henhold til FHI sine anbefalinger bli endringer på besøksavtaler på Kryllingheimen og i Tjenester til funksjonshemmede.

Krødsherad kommune vil sammen med kommuneoverlegen utarbeide nye rutiner som vil bli kunngjort innen 5.6.  

Avtalt besøk utendørs er selvsagt mulig, men vi minner om de generelle smittevernreglene:

·         Vær hjemme hvis du er syk og/eller har luftveissymptomer

·         God håndhygiene

·         Host i albuen

Disse reglene er like viktige framover, ikke minst av hensynet til våre mest sårbare.

Nå kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.

Søknadsfristen er 1.september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere. Husk at alle som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Søknadsskjema og mer om ordningen finner du på www.lottstift.no    

 Krødsherad kommune er utrolig stolte over å ha en så flott kunstner og ei utrolig engasjert dame som Kristin Lindberg i vår kommune!

Dette stipendet hun nå får må sees på som en anerkjennelse av hennes mangeårige virke som tekstilkunstner, men også hennes engasjement for å gi andre tekstilkunstnere et opphold på gården hennes, Søndre Green. Gjennom Artists in Residence gir hun et meget attraktivt tilbud til kunstnere fra hele verden. I desember i 2019 mottok Kristin Lindberg fylkeskulturprisen i Buskerud for nettopp dette.

Kommunen vil gjerne gratulere Kristin Lindberg med denne store anerkjennelsen.

Her kan du lese mer om kunstnerstipendet og Kristin Lindberg sine verk. 

Mer informasjon om gården Kristin Lindberg bor på i Krødsherad – Søndre Green: https://www.sondregreen.no/

Modum O-lag tilbyr nå gratis turorientering på Norefjell. Kart og poster dekker området rundt Bøseter. Vi ønsker å bidra til at enda flere kommer seg ut i naturen med alle de helse- og trivselsfordeler dette innebærer. Med dette vil hyttefolket på Norefjell og kryllingene få en ny sommeraktivitet.

Kartet er tilgjengelig via nettstedet Turorientering.no.


Fra før har vi lagt ut turorientering på Skibrekåsen til gratis nedlasting.

Bygdekinoen snurrer film på Krøderen samfunnshus den 28.05.2020 fra kl 18:00.

Filmene som vises og kjøp av billetter finner du oversikt over her: 

Oppdatert oversikt over forestillinger på Krøderen samfunnshus

Husk av vi er pålagt å sørge for at de nasjonale smittekravene følges.

Her følger noen hovedpunkter :

  • Maks 50 besøkende per forestilling
  • 1 meter avstand mellom publikum
  • Familie kan sitte samlet
  • Minst en lokalt ansvarlig skal være til stede under forestillingen
  • Vask eller desinfisering mellom forestillinger

NB! husk at det kun selges billetter på nett - smittefritt og sporbart som myndighetene ønsker.

For scanning og kontroll av billetter

 

Perioden for salgs- og skjenkebevillinger i Krødsherad kommune går ut 30. september 2020.

Alle bevillingshavere i Krødsherad kommune er tilskrevet i eget brev.  Søknaden bør sendes så fort som mulig, slik at det ikke blir opphold i bevillingen.

Har dere spørsmål ta kontakt med Anne K. Jokerud – tlf. 93 20 09 68

Kommunestyret skal avholdes via teams den 14.05 kl.17:30. Møtet vil streames live, og du kan følge møtet her:

Se Kommunestyremøte live 14.05.20 her

Sakspapirene finner du her 

  

Årets 17.mai blir annerledes. Vi kan ikke samles slik vi pleier, men årets 17.mai-komitè har virkelig stått på for at vi kryllinger og besøkende i bygda vår skal få ha en fin og minnerik dag med et koronatrygt arrangement.  

I år blir det å bruke bygda gjennom rebusløp rundt krøderfjorden, på veien vil det bli godbiter å få kjøpt, utdeling av is og brus, og ellers vil du nok også finne noen overraskelser. Tidlig morgen blir det flaggheising med korpsmusikk både på Krøderen skole og på Kryllingheimen. Loddsalg vil det også bli, digitalt via vipps. 

Se 17.mai programmet nedenfor for detaljert info om tid og sted for de ulike aktivitetene. 

Følg med på facebooksiden vår fra kl 08:00, her kan du se og høre ordførerens tale for dagen, hilsen fra regndråpene og ungdomskoret, og 17.mai samling med Con Brio. 

17.mai komiteen og vi i kommunen ønsker dere alle en riktig flott og minnerik 17.mai feiring.