Plakat med informasjon om filmene

Bygdekinoen kommer til Krøderen samfunnshus torsdag 02.02.23. 

Kl.18:00 - Nøff (Tillatt for alle) - Kjøp billetter her

Kl.20:00 - M3GAN - (15 år) - Kjøp billetter her

 

Hele filmprogrammet finner du her

Invitasjon og program

Forebyggende helse, Krødsherad skole og Fau legger sammen til rette for foredragskveld med Simen Almås, på Krøderen samfunnshus 8.mars kl.18:00 - 10:30. Psykisk helse, livsmestring og identitet står i fokus. 

 

Befaring av ett eldre hus

Viken fylkeskommune har startet opp en ny ENØK-satsning på eldre bygg i hele fylket! Eldre hus er bygget med andre materialer og metoder, og energieffektivisering bør ta hensyn til dette. Satsningen er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Buskerud bygningsvernsenter, Murbyen Oslo, Fortidsminneforeningen, Bygg og bevar og Akershus bygningsvernsenter.

Sole Gjestegård

Mandag den 13.02.2023 er det møte i infrastrukturfond Norefjell på Sole Gjestegård. Møtestart er kl.18.00.

Møtedokumenter publiseres her når de er klare

Her finner du informasjon om infrastrukturfondet

Hund i snø

Det innføres ekstraordinær båndtvang for hunder i hele Krødsherad kommune fra og med mandag 23. januar 2023.

Bilder av skiløyper på Norefjell

Norefjell turforening skriver i sin pressemelding av 20.01.2023, at de er stolte av å kunne presentere et nytt og spennende tilbud for besøkende på Norefjell.

 

Fra i morgen tidlig, 20.01.2023, ca kl.08:00, vil det foregå graving på Klokkarplassen, på Noresund, på kommunens vann- og avløpsnett. Dette vil kunne føre til redusert fremkommelighet i perioder på den kommunale veien.

Årsaken er en uforutsett situasjon som må løses raskt.

SMS sendes ut til husstander i området. 

Ved spørsmål ta kontakt med servicetorget på tlf: 32150000, eller epost: post@krodsherad.kommune.no

Informasjonsplakat om filmvisning

Torsdag 19.01.23 snurres det film på Krøderen samfunnshus.

Kl. 18:00 - Myke poter, skarpe klør (6 år) - kjøp billett på nett her

Kl. 20:00 - Operation Fortune  (15 år) - Kjøp billett på nett her

Her finner du hele filmprogrammet

Illustrasjonsbilde

Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner i prisområder med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. Mottakere får dekket 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen. I de tidligere søknadsrundene har kompensasjonsgraden vært 80 prosent.

For desember kan også Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) søke om støtte. Her kan du se oversikt over hvilke områder som er omfattet av ordningen.