Informasjonsvideo fra lege og kommuneoverlege om koronasmitte og smitteforebygging

Klikk for stort bilde Informasjonsvideo fra kommunelegen og flere om koronasmitte og smitteforbygging. Vi oppfordrer ALLE til å se denne videoen.
 

Sommerferien nærmer seg slutten for de fleste av oss. Vi har fortsatt en pågående pandemi og ser nå en økning i lokale utbrudd rundt i landet. I den forbindelse ønsker vi å be dere alle være ekstra oppmerksomme på symptomer, enten dere har vært på ferie i utlandet, hatt Norgesferie eller vært på arrangementer o.l. med mange mennesker samlet. Alle med symptomer på Covid-19 må umiddelbart ta kontakt med fastlege for rask testing, og vi oppfordrer alle som kan ha vært i kontakt med potensielle smittebærere/smittemiljøer om å teste seg. Legekontoret på Noresund har god testkapasitet.

 

Kommunen, etter råd fra kommuneoverlegen, besluttet den 31.07.2020 at pårørende som i sommer har vært i utlandet, eller steder der avstandsreglene har vært vanskelig å overholde, skal avvente med å besøke nære og kjære på Kryllingheimen før det har gått 10 dager etter hjemkomst. Dette tiltaket gjør vi nå for å fortsette arbeidet med å beskytte våre mest sårbare innbyggere mot smitte av Koronavirus.

Det opplyses samtidig om at når dere som pårørende og besøkende tar kontakt er helsepersonell pålagt å kartlegge og stille spørsmål før besøk kan gjennomføres.

Vi håper bygdas befolkning og pårørende har forståelse for denne avgjørelsen, og krysser fingrene for fortsatt smittefritt sykehjem.

Til eiere av fritidseiendommer i Krødsherad kommune.

Sommeren 2020 er en annerledes sommer, også når det gjelder renovasjon. Hytter og fritidsboliger er fylt opp med glade feriegjester i en annen grad enn tidligere sommere. Da blir det også et større press enn vanlig på renovasjonspunktene i hytteområdene i kommunen.

Krødsherad kommune har mottatt et planinitiativ for detaljregulering av Olbergsmoen på Noresund. Forslagsstiller er BoligPartner AS. Området det varsles oppstart for omfatter totalt ca. 56 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse,ca. 30 boenheter fordelt på eneboliger, tomannsboliger og flermannsboliger.

Kommunestyret sluttbehandlet og vedtok kommuneplanens samfunnsdel i sitt møte 18. juni 2020.

Dermed har Krødsherad fått på plass et etterlengtet og viktig politisk og administrativt styringsdokument for de nærmeste 12 årene. Dette plandokumentet beskriver de overordnede målene vi i fellesskap må strekke oss mot for å få til den utviklingen vi ønsker oss for kommunen vår.  Samtidig peker planen på viktige veivalg som må gjøres for å nå disse målene. Den vedtatte samfunnsdelen skal nå legges til grunn og gi føringer for øvrige planer og strategier som skal utarbeides.

Følg denne linken til kommuneplanens samfunnsdel.

Kommunen har snakket med entreprenøren tidligere i dag og veien over Bjøreskauen blir åpent for trafikk i morra onsdag 1. juli. Det vil fortsatt pågå arbeid på og langs veien, så en må påregne nedsatt hastighet. 

På lørdag klippet kulturministeren snora til Kryllingparken! Gratulerer så mye til Krøderen vel, dugandsgjengen med Geir Bottolfs i spissen og alle barn og unge som nå kan ta i bruk den nye parken! Dere har gjort en fantastisk jobb! Vi gleder oss med dere!

Skal du ut på eventyr i sommer, da er det verdt å ta en titt innom Visit Norefjell, siden er spekket med eventyrlige opplevelser i Norefjellregionen. 

Bilde av Krødsherad tatt fra Norefjell


Gjør risikovurdering og lag plan for gjennomføring før arrangementer

Fra og med 15. juni 2020 er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement regnes ikke som en del av deltakerantallet ved arrangementet.

Alle arrangement i Krødsherad som involverer opptil 200 deltagere må, i henhold til statlige retningslinjer, lage en risikoanalyse og plan for å overholde smittevernreglene. Denne planen skal godkjennes av kommuneoverlegen før arrangementet kan gjennomføres.

Her finner du/dere hjelp i et skjema for vurdering av risiko, samt en sjekkliste for godt smittevern når arrangementet skal finne sted

Risikovurdering av arrangementer (PDF, 409 kB)

Sjekkliste for godt smittevern ved arrangementer (DOCX, 23 kB)

Epost til kommuneoverlege: beate.smetbak@modum.kommune.no

 

Med arrangement menes:

1. Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert trening eller treningskamper

2. Kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, treninger og prøver

3. Andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.

4. Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. I tillegg gjelder samme forhold ved arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

5. De som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.

Ved arrangement av private sammenkomster med inntil 20 personer bør det også gjøres en risikovurdering om smitteverntiltakene kan gjennomføres tilfredsstillende.

 BARNEHAGERUTA  2020/2021

August

Krøderen barnehage planleggingsdag mandag 03.08.20  -STENGT, åpner tirsdag 04.08.20

Noresund barnehage planleggingsdag mandag 10.08.20  -

STENGT, åpner mandag 03.08.20.

September

 

Oktober

 

November

Planleggingsdag fredag 20.11.20 – STENGT

Desember

Siste åpningsdag tirsdag 22.12.20

Planleggingsdag onsdag 23.12.20 –STENGT

Juleferie tom mandag 04.01.21 – STENGT

Januar

Planleggingsdag mandag 04.01.21 – STENGT

Første åpningsdag  tirsdag 05.01.21

Februar

 

Mars

Påskeferie f.o.m. mandag 29.03.21  t.o.m.  mandag 05.04.21

April

Åpningsdag etter påskeferien: tirsdag 06.04.21

Mai

STENGT torsdag 13.05.21 – Kristi Himmelfartsdag

STENGT fredag 14.05.21 – Planleggingsdag

STENGT mandag 17.05.21 – Grunnlovsdag

STENGT mandag 24.05.21 – 2. pinsedag

Juni

 

Juli

Sommerferie uke 29, 30 og 31

August

Oppstart 09.08.21