Detaljregulering Hovden-Haslerudseter

Offentlig ettersyn av utbyggingsavtale

Utbyggingsavtale for etablering og finansiering av felles infrastruktur for utbygging iht. detaljreguleringsplan for Hovden-Halserudseter – planId 3318-108 legges ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er 16.08.2024

Avtalen beskriver bl.a. ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (VA-infrastruktur, returpunkt for kildesortert avfall) som detaljreguleringsplanen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området.

Dokumentene finnes her (PDF, 165 kB).

Dokumentet kan tilsendes ved henvendelse til Krødsherad kommune.

Merknader til utbyggingsavtalen sendes til Krødsherad kommune, Ringnesveien 10, 3536 Noresund, eller på e-post til post@krodsherad.kommune.no.

Frist for merknader er 16.08.2024