Formannskapet møtes 09.06.2022 kl.09:00. Møtet avholdes på kommunehuset. 

Her finner du sakspapirene

Her kan du følge møte direkte

Her kan du finne opptak fra møte

Sivilforsvaret tester flyalarmene i Norge 8. juni.

To ganger i året, i januar og i juni, tester Sivilforsvaret varslingsanleggene (flyalarmene), for å sjekke at de virker og for å reparere de som er defekte. Onsdag 8. juni klokken 12.00 tester de varselet «Viktig melding – søk informasjon», i alle kommuner som har varslingsanlegg.

Signalet

Signalet blir sendt i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

Flyalarmene

Norge har 1 250 flyalarmer rundt om i landet, som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, og signalene kan høres av cirka halvparten av befolkningen. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fredstid og i krig.

 Sommerferie ved Noresund legekontor 2022 

  • Dr. Olga Mikalsen avvikler sin ferie i uke 24, 30, 35 og 36 
  • Dr. Sasha Nedeljkovic avvikler sin ferie i uke 29, 30, 31 og 32 

I uke 30 (25.07-29.07) er Noresund legekontor helt stengt pga ferieavvikling. Det er da Flå legekontor som har vakt for oss, slik at ved behov for lege disse dagene kan man ringe dit på Nr: 32 05 36 27. De har åpent fra kl. 08:30-15.00. Ved behov for legehjelp utenom denne åpningstiden, ring legevakt på 116 117. Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 113. 

Resepter på faste medisiner og forlengelser av sykemeldinger må man ha i orden før sin fastlege går i ferie. 

I uke 30 vil det ikke bli besvart på henvendelser sendt til kontoret via helsenorge.no 

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

 Den 2.juni signerte Ringeriksregionens ordførere Osloregionens nye ordførererklæring for Klima og Miljø i Oslo Rådhus. Vår egen ordfører, Knut Martin Glesne, er en av over 50 ordførere i Osloregionen som uttrykker at Osloregionen skal være Europas ledende hovedstadsregion innenfor Klima og miljø. 

Erklæringen er en tydelig erkjennelse av at norske kommuner spiller en sentral rolle for å begrense den globale oppvarmingen. Ordførerne som signerer erklæringen er tydelige på at de både vil sette seg ambisiøse, tallfestede og forpliktende klimamål, følge disse opp med konkrete tiltak og være en pådriver for at staten gir kommunene nødvendige verktøy for å kunne nå målene.

Bygdekinoen er på plass på Krøderen torsdag 2.juni.

Fra kl.18:00 kan du se Clifford: Den store røde hunden - kjøp billett på nett her

Fra kl.20:00 kan du se Top Gun Maverick - kjøp billett på nett her

 

Her finner du filminformasjon fra bygdekinoen

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige organisasjoner i 2022. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.  

Det er åpnet for søknader og søknadsfrist er 1.september.

Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen. Frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å kunne søke. Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1.september 2022. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid. 

Merk: Sentralledd har egne frister for rapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonen sine nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for mer informasjon.

Det kan søkes etter to modeller: Forenklet modell og dokumentert modell. Minstegrensen for å søke etter forenklet modell er 100 000 kroner i søknadsgrunnlag, og etter dokumentert modell er det 7000 kroner i faktiske merverdiavgiftskostnader. Grensene gjelder ikke for underledd.

Her finner dere mer informasjon om ordningen og søknadsskjema: Momskompensasjon på varer og tjenester - Lottstift

 

I morgen onsdag 25. mai er det møte i formannskapet kl. 09.00. Møtet avholdes på kommunehuset.

 

  ​​​​​​

Sakspapirene finner du her

Du kan følge møtet direkte her

Etter møtet finner du opptaket her

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Det er åpnet for søknader og søknadsfristen er 13. Juni, klokken 13.00.

Det er frivillige lag og organisasjoner og kommunale fritidsklubber eller ungdomshus som kan søke tilskudd. Idrett og fysisk aktivitet kan være både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv.

Tiltakene skal rette seg mot målgruppene for ordningen:

  • Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
  • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, og jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særskilte barrierer.
  • Personer med funksjonsnedsetting. Denne målgruppen er ikke aldersavgrenset.
  • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsetting eller personer med minoritetsbakgrunn.

Les mer om regelverket for ordningen på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.

Her finner du lenke til søknadsskjema