Etter en ordinær runde med vannprøver i Noresund denne uken, er det avdekket avvik på drikkevannskvaliteten. I den forbindelse innfører kommunen kokevarsel for abonnenter tilknyttet Noresund vannverk, med forsyningsområde nord for Gren og Bjøreelva, inkludert Norefjell. Kommunen vil samtidig presisere at vannprøvene tatt på Krøderen vannverk ikke viser noen avvik.

 

Det er påvist den minste målbare mengde E-coli bakterier. Normal prosedyre ved slike funn er å iverksette oppfølgingsprøve, overvåke nettet, starte kloring og iverksette kokevarsel. Dette er gjort. På tross av den svært lave mengden bakterier tar kommunen likevel funnet på alvor, og velger å varsle befolkningen etter føre var prinsippet.

 

Nye prøver er tatt og sendes til laboratorium for analyse i dag fredag 14.juni. Svar på disse er ventet i løpet av helgen. Nytt varsel til abonnenter vil komme fra kommunen så snart prøveresultatene foreligger.

 

For mer informasjon om hva man bør gjøre ved kokevarsel, se Folkehelseinstituttet sine nettsider.

https://www.fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel/

Bygging av ny gang - og sykkelvei er igang på strekningen fra Kiwi og oppover langs Nedre Rudsvei. Gang - og sykkelveien vil bli asfaltert og belyst.

 

Arbeidet vil pågå i noen uker fremover, og det vil bli redusert fremkommelighet både langs eksisterende grusvei og hovedveien.

 

Krødsherad kommune ber om forståelse for dette under anleggsperioden.

 

Merk at møte i kommunestyret den 13.06 har møtestart kl 14:00.

 

 

Her finner du saksdokumentene

 

Her kan du se møtet live: 

 

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefales du til å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivit jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene.

 

Svømmehallen på Noresund holder stengt torsdag den 30.05.19 og i perioden fra 01.06.2019 - 01.09.2019.

 

 

 

 

Kjøkkenet på Kryllingheimen lager nydelig mat som blir kjørt ut på bygda, for tiden hver mandag, onsdag, fredag og søndag.

For å klare å opprettholde dette tilbudet søker vi frivillige som kunne tenke seg en trivelig og meningsfull oppgave.

Målsetningen er å ha 6 frivillige som kan ta ansvar for middagskjøringen, og da ha denne oppgaven hver 6 uke. Det vil da være lettere å kunne bytte internt dersom behov.

Det vil selvfølgelig bli betalt ut kilometergodtgjøring, og man vil få en porsjon middag hver gang man kjører middagsruta!

Håper du ønsker å bidra til dette!

Ta gjerne kontakt med:

Geir Haukeland på tlf: 46 44 41 35 eller

Henrik Kristiansen tlf: 92 04 43 43( kjøkken)

Årets invitasjon til sommerGØY 2019 er spikret.

SommerGØY er ett aktivitetstilbud for barn og ungdom født f.o.m 2003 t.o.m 2010,

Tilbudet er gratis  og starter opp i uke 32.

Bli med å ha det GØY da vel!

Ved spørsmål: ta kontakt med Randi T. Raaen: 47898689

 

Telerestriksjonene er opphevet med virkning fra 6.mai 2019. 

 

Med hjemmel i Vegtrafikklovens § 7 innføres telerestriksjoner på kommunale veger i henhold til vegliste for Krødsherad kommune fra mandag 1. april 2019 kl 08:00. 


Dyretransport, bergingsbiler som må bistå ved trafikkulykker, brannbiler, busser i rute, bokbussen, renovasjonsbiler og elverkets biler som må bistå ved feilretting, er unntatt fra restriksjonene. 


Sektor Teknisk Drift og Utbygging

Informasjon til vann- og avløpsabonnenter om fakturering av gebyr etter vannmålerinnføring

Noresund 09.05.2019

Vann- og avløpsgebyrene består av fastledd og forbruksledd.

Fastleddene vil fortsatt bli fakturert fire ganger i året som før.

Abonnenter som fra tidligere har hatt vannmåler har avlest denne til nyttår, og hele årsforbruket for det siste året er blitt fakturert i januar/februar året etter. Etter hvert som de gamle målerne skiftes ut til nye fjernavleste målere vil de nye målerne bli fjernavlest ved utgangen av hvert kvartal, og forbruket faktureres da på neste kvartal. Dette for å unngå en stor faktura i januar/februar på hele siste års forbruk.

For de abonnenter som ikke har hatt vannmåler er forbruket blitt beregnet ut fra bruksarealet på bygningen (Antall m2 x 1,3). Stipulert forbruk har vært fakturert hvert kvartal. Dette gebyret stoppes med virkedato samme som monteringsdato for ny vannmåler hos den enkelte abonnent. Dersom vannmåler monteres i siste halvdel av en termin, som allerede er fakturert, vil tilgodehavende beløp bli trukket fra på neste termin. Forbruk basert på ny måler vil deretter bli fakturert på hver termin basert på avlesning ved utgangen av hvert kvartal.

Vi vil anbefale alle abonnenter til å følge med på eget forbruk.

 

Velkommen til åpen dag.

11.30

Søndre Green åpner for besøkende.

Parkering på parkeringsplass eller på jordet.

12.00

Velkommen til Søndre Green.

Kristin Lindberg, tekstilkunstner og eier av Søndre Green, ønsker velkommen og presenterer gården.

Kristin Sæterdal, styreleder for Norske tekstilkunstnere, forteller om prosjektet

«AiR Green - Artist in Residence at Sondre Green / Kunstneropphold på Søndre Green”.

Kristin Sæterdal presenterer årets kunstnere: Nadie Borggreve (Nederland), Sara Elggren (Sverige),  Rosanna Vibe (Norge) og  Kathleen Vaughan (Canada)

12.30

Åpne atelier.

Publikum kan vandre rundt og bli kjent med kunstnerne og gården.

Kafé med salg av hjemmebakt brød med egg og syltetøy fra gården. Te og kaffe.

Vipps/kontant.

14.00

Artist talk i «Høytørka», prosjektrommet på låven.

Kristin Lindberg samtaler med kunstnerne om deres kunstneriske prosjekter og om oppholdets betydning.

Publikum kan stille spørsmål til kunstnerne.

15.30

Avslutning