Krødsherad kommune skal i år revidere sin trafikksikkerhetsplan. I den forbindelse ønsker vi å høre fra dere, hvilke tanker dere har om trafikksikkerheten i kommunen.

Bygdekinoen kommer til Krøderen samfunnshus torsdag 2.mars. 

Fra kl.18:00 vises Asterix & Obelix i Dragens Rike (6 år) - Kjøp billett på nett

Fra kl. 20:00 vises Ant-Man and the Wasp: Quantumania (12 år) - Kjøp billett på nett

Filminformasjon fra bygdekinoen

I uke 9 er det vinterferieuke i kommunen vår. Det er redusert bemanning i administrasjonen og noe lenger saksbehandlingstid må påregnes. 

Servicetorget på kommunehuset er åpent mandag - torsdag fra kl.09:00 - 14:00.  Fredag den 3.mars er servicetorget stengt. 

Kontaktinformasjon til ansatte

Viktige telefonnummere utenom ordinære åpingstider

 

 

 

Eiendomsskattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn.  Skatteseddel sendes ut hvert år innen 1 mars, og vil nå bli sendt ut fortløpende. 

Skattelister 2023 - uten fritak

Skattelister 2023 - fritak

Uformelle plasser der folk kan komme sammen er viktige. Det er sosialt, det er hyggelig og det bygger fellesskap. Det er bra for helsa vår.

Med stor velvilje fra Krøderbanen, åpner nå Frivilligsentralen et møtested på Krøderen stasjon. Med det 150 år gamle venterommet som historisk ramme, inviterer vi til formiddagskaffe og trivelig samvær. Vi åpner dørene annenhver tirsdag klokka 11.00 og har i første omgang åpent til klokka 13.00. Datoer finner i tabellen under.

Kunngjøring vedtak

Kommunestyret vedtok i kommunestyremøte 09.02.2023 detaljreguleringsplan for Olbergsmoen, PlanId 3046-105, jf. Pbl § 12-12.

Avgjørelsen kan påklages etter pbl § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Ev. klage skal framsettes skriftlig og sendes til Krødsherad kommune, Ringnesveien 10, 3536 Noresund, eller på e-post til post@krodsherad.kommune.no.

Klagefrist er 12.03.2023.

Kunngjøring av utbyggingsavtale - Olbergsmoen

Utbyggingsavtale for Olbergsmoen med bakgrunn i gjeldende reguleringsplan Olbergsmoen, PlanID 3046-105 kunngjøres herved jf. Pbl. § 17-4.

Avtalen beskriver bl.a. ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vei, gang/sykkelvei, VA-infrastruktur, returpunkt for kildesortert avfall) som detaljreguleringsplanen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området.

___________________________________________________________________________

Med appen Helt Frem Norefjell kan du bestille transport med minibuss mellom Noresund, Norefjell Skisenter og Norefjell Ski & Spa hver dag i hele vinterferien. Fredag og lørdag kan du også bestille om Djupsjøen.

Helt Frem Norefjell er en bestillingstjeneste for persontransport, der du deler bussen med andre reisende som skal samme vei.

1-7 klasse:

Aking og ski på Vengarsjordet fra kl. 15:00 - 17:30

  • Det serveres grillpølser og saft. 

8-10 klasse

Åpen ungdomsklubb fra kl. 17:00 - 20:00

  • Det serveres pizza og saft, med muligheter for å kjøpe brus.

 

 

Bygdekinoen kommer til Krøderen samfunnshus torsdag 16.februar. 

Fra kl. 18:00 - Mumier på eventyr (6 år) - Kjøp billett på nett

Fra kl. 20:00 - Magic Mike`s Last Dance (9 år) - Kjøp billett på nett

Filmprogrammet