Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskapning, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skog.

Her finner du mer informasjon om de ulike tilskuddsordningen i skogbruket.

 Del 2 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2019 kan leveres fra og med 1. oktober 2019, som er telledato. Søknadsfristen er 15. oktober 2019. Søknadsfristene i 2019 vil bli praktisert mer fleksibelt, det er derfor mulig å levere søknad opptil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si fram til og med 29. oktober.

Ved del 2 kan både foretak med husdyrproduksjon og foretak med planteproduksjon søke tilskudd.

Les mer her

Lørdag 5. oktober inviterer Krødsherad kommune sammen med Norefjell Destinasjon alle sine fritidsinnbyggere  til infodag på Skistua. Her blir det informasjon, aktiviteter, markedsboder og mulighet for å kjøpe seg kaffe.

Det er felles informasjon kl 13.00, ellers er vi å treffe på stand.

Ordfører Gustav Kalager vil være til stede sammen med ansatte i administrasjonen. Vi håper å møte deg denne dagen, og høre hvordan du trives som fritidsinnbygger hos oss.

 

Partinavn Antall stemmer %-vis oppslutning Endring siste kommunestyrevalg Endring siste stortingsvalg
Nye Bygdelista 452 41,4% 41,4 pp 41,4 pp
Arbeiderpartiet 393 36,0% -13,1 pp 6,0 pp
Høyre 246 22,5% 8,8 pp 3,0 pp

 

Her finner du oversikt over kommunestyremedlemmer for perioden 2019-20023

Her finner du flere detaljer rundt valgresultatet for kommunestyrevalget Krødsherad

 

 

8 - 9.september er det kommunestyre - og fylkestingsvalg.

 

Valglokalenes åpningstider er:

Søndag, 8. september kl. 16.00 – 20.00
Mandag, 9. september kl. 09.00 – 17.00

Valglokaler er på Noresund samfunnshus og Krøderen samfunnshus.

Her finner du mer informasjon om valget. 

 

Svømmehallen på Noresund åpner igjen etter feriestenging den 05.september 2019.

Alle badeglade gjester ønskes velkommen.

Her kan du se info om åpningstider og priser

Vi er nå i gang med arbeidet med kommuneplan samfunnsdel og for at denne planen skal bli det strategiske styringsverktøyet den er ment å være, er en bred forankring viktig. I det videre arbeidet vil kommunen derfor legge til rette for arenaer der innbyggerne kan få gi sine tanker og innspill til de overordnede temaene og til fokusområdene, målene: "Slik vil vi ha det" og strategiene: "Slik vil vi gjøre det"

Det inviteres til workshops basert på temaene i prosjektplanen:

  • BO: Mandag 19. august kl. 18 – 20 på Noresund samfunnshus
  • LEVE: Mandag 26. august kl. 18 – 20 på Noresund samfunnshus
  • ARBEIDE: Mandag 2. september kl. 18 – 20 på Noresund samfunnshus
  • SKAPE: Mandag 16. september kl. 18 – 20 på Noresund samfunnshus

Les mer om arbeidet med planen her.