Dekorativt bilde

Ved jul og romjul har vi avvikende åpningstider for flere kommunale tjenester.

 

Bilde av  planområde Olbergsmoen

Offentlig ettersyn Utbyggingsavtale - Olbergsmoen

Utbyggingsavtale for etablering og finansiering av felles infrastruktur for utbygging iht. detaljreguleringsplan for Olbergsmoen – planId 3046-105 legges ut til offentlig ettersyn

Avtalen beskriver bl.a. ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vei, gang/sykkelvei, VA-infrastruktur, returpunkt for kildesortert avfall) som detaljreguleringsplanen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området.

Dokumentene i saken finnes på her (PDF, 169 kB) eller fås tilsendt ved henvendelse til Krødsherad kommune.

Merknader til utbyggingsavtalen sendes til Krødsherad kommune, Ringnesveien 10, 3536 Noresund, eller på e-post til post@krodsherad.kommune.no

Frist for å sende inn merknader til utbyggingsavtalen er 17.01.2023.

___________________________________________________________________________

Fra Venstre: Nina Gjervik – Regionleder i Trygg Trafikk Viken, Guro Dæhlen – Koordinator for trafikksikkerhet i Krødsherad kommune, Knut Martin Glesne – Ordfører i Krødsherad kommune, Anders Havdal – Spesialrådgiver i Trygg Trafikk sentralt.

Fredag 9. desember hadde Krødsherad kommune grunn til å glede seg over at 2 milepeler er nådd. Ordfører, Knut Martin Glesne, fikk æren av å ta imot det synlige beviset på at Kommunehuset i Krødsherad er blitt godkjent som et Miljøfyrtårn. Tidligere på dagen var han med på sertifiseringsmøtet der kommunen ble re-godkjent som Trafikksikker kommune.

På grunn av vedlikehold og oppgradering av vår skjemaløsning vil alle digitale skjemaer være utilgjengelig tirsdag 13.12.2022. Vi beklager ulempen. Dersom du skal fylle ut ett skjema, og det haster, ring oss på telefon 32150000, så finner vi en løsning. 

Krødsherad skole har gleden av å invitere til julemarked, torsdag 15.12.22 kl. 16:00-19:00. 

Velkommen til julemagi.

 

Frist for vannmåleravlesning og innsending av skjema er 31.12.

Avlesningskort for vannmåler er nå sendt ut. På kortet er det forklart de ulike måtene å registrere målerstanden på. Du kan velge å fylle ut avlesningskortet og returnere dette pr post, eller du kan registrere avlesningen på nett ved å bruke lenken under.

Når du skal registrere din avlesning på nett, bruker du avtalenummer og målepunktID som er oppgitt på avlesningskortet.

 

Lenke til skjema for elektronisk avlesning av vannmåler aktivires her i perioden det er tid for avlesning.

Her finner du skjema for avlesning av vannmåler

Hold meg, slipp meg brosjyrebilde.

Sigdal og Krødsherad inviterer til kurs for familier med barn i tenårene.

  • Tenåringen får mulighet til å få fortalt foreldre hvordan det er å være seg i familien og andre ting som er viktig.

  • Foreldre lærer mer om å være foreldre når ungen skal bli mer selvstendig.

  • Rett og slett får familier mulighet til å forstå hverandre bedre, snakke mer åpent med hverandre, og få færre store og vonde uenigheter!

  • Kurset er prøvd ut i Nesodden kommune for godt over 100 familier siden kursopplegget ble omarbeidet fra USA til Norge.

  • I dag er det ventelister på familier som vil delta!

  • Se film om kurset på YouTube

 

papir, temperaturmåler og nesespray

....egenomsorg eller legebesøk?

Sliter du med med luftveisinfeksjoner? Da er du ikke alene. Mange er smittet. Og epidemiene av covid-19, influensa og RSV-infeksjoner øker sannsynligvis i omfang fremover mot jul. Dette har medført svært stor pågang hos både fastlegene og ved legevakten.