Informasjonsvideo fra lege og kommuneoverlege om koronasmitte og smitteforebygging

Klikk for stort bilde Informasjonsvideo fra kommunelegen og flere om koronasmitte og smitteforbygging. Vi oppfordrer ALLE til å se denne videoen.
 

Besøkende som har vært i smitteområdene for koronasmitte (ref. informasjon fra Folkehelseinstituttet, fhi.no) skal ikke besøke beboere før de har vært hjemme i 14 dager og fortsatt er symptomfrie. Alle som har forkjølesessymptomer bør avstå fra å besøke beboere grunnet generell smittefare.

Kommuneoverlegen. 

Link til Folkehelseinstituttet finner du her.

Det er sendt ut skattesedler til eiere av fritidseiendommer for 2020 den 28.02.20. Disse sendes ut digitalt og skulle da vært tilgjengelig hos Altinn.

Dessverre har det skjedd en feil hos Altinn. Det blir sendt ut varselmeldinger, men det er ikke mulig for mottakere å få tilgang til dokumentene. Det jobbes med saken, og om ikke skattesedlene kan distribueres digitalt i løpet av dagen, vil de bli printet og sendt pr post.  

Vi anbefaler å følge Folkehelseinstituttes oppdateringer om koronaviruset.
Du kan følge deres nettsider ved å trykke på denne linken.

Under er det oppsummert enkelte tips for å unngå viruset, og hvordan du bør forholde deg hvis du tror at du er smittet. 

Koronaviruset

Hvordan forebygge smitte

Klikk for stort bilde 

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset?

Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse:

 • ring fastlegen din eller
 • legevakt på telefon 116117

Det er stor pågang på nødtelefon 113, ikke ring dette nummeret med mindre det er fare for liv og helse. 

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:

 • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.
Hvordan smitter luftveisinfeksjoner?

Luftveisinfeksjoner smitter ved at virus eller bakterier overføres fra luftveiene hos en syk eller smittet person til en annen person. Munnen og slimhinnene i øyne og nese er vanlige inngangsporter.  

Når en syk eller smittet person snakker, men spesielt hoster eller nyser, slynges dråper med smittestoff ut i luften. Personer som står i nærheten vil kunne puste inn luft med smittestoffer i, eller få smittestoff på ansikt eller hender og deretter videre til munn, nese eller øyne. Denne formen for smitte kalles dråpesmitte. Dråpene vil, om de ikke treffer noen eller noe, oftest falle ned på bakken innen en meter fra den som hoster/nyser. Ved noen luftveisinfeksjoner har smittestoffet egenskaper som gjør at det inntar en så liten størrelse at det holder seg svevende i luften og fraktes over lenger avstander. Dette kalles luftsmitte, og gjør smittestoffet mer smittsomt.

Kontaktsmitte er også en vanlig smittevei ved luftveisinfeksjoner. Da overføres smittestoffet ved fysisk kontakt mellom den syke og andre personer, eller indirekte ved at smittestoffene overføres til inventar og utstyr, eksempelvis ved hosting og nysing, og at andre deretter tar på gjenstandene og får smittestoffene på hendene som føres til munn og slimhinner.

Råd fra kommunelegen til foreldre med barn i barnehage eller skole

Barn og unge som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus og som har fått forkjølelses/luftveissymptomer innen 14 dager etter hjemkomst, så må foresatte ringe fastlegekontor for oppfølging.Barn og unge som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus og som ikke har symptomer kan være på skole/barnehage som normalt.

Barn og unge som har vært i utlandet i andre land enn de som er definert som smitteområde kan være på skolen ved lette forkjølelsesymptomer. Barn som har feber, redusert allmenntilstand skal være hjemme til feberfri og til allmenntilstanden er normalisert.

Skatteseddelen for 2020 blir sendt ut i disse dager. Der får du opplyst hva som er skattetakst på din eiendom, og hva som er årlig skatt.

Klageadgangen er i perioden 01.03-12.04.2020.

Skattelistene finner du her

På grunn av spyling av hovedvannledningen i  Byåsen-Krøderen, må vi dessverre stenge vannet. Gjelder hele Byåsen, samt to eiendommer langs Krøderfjordveien v/Hagen Bil & Karosseri.

Det vil bli redusert vanntrykk og misfarget vann med mulighet for helt bortfall i perioden.

Vannet stenges onsdag, 26. Februar.

Fra ca. kl. 8.00. og frem til ca. kl. 12.00

Det anbefales å stenge egen stoppekran før kl.08.00.

Når vannet er tilbake bør det tappes i en enkelt kran, utekran el.l. (ikke blandebatteri) til å begynne med for å spyle ut grums og luft som kan forekomme etter avstenging.

Vi beklager de ulempene dette medfører.

Krødsherad kommuneTeknisk sektor, Drift.

 

Epost kan være en usikker kanal for sensitiv post. Det kan også være en omvei for post som skal inn i kommunens arkivsystem. Ved å ta i bruk eDialog åpner vi for sikker, rask og effektiv håndtering av post inn til Krødsherad kommune.

Du kan bruke eDialog hvis du skal:

 • Sende dokumenter til saksbehandling eller journalføring
 • Sende sensitiv post med konfidensielle opplysninger
 • Sende dokumenter til eksisterende sak

Du trenger ikke bruke eDialog hvis:

 • Kommunen har eget elektronisk skjema til formålet. Søknadskjema finnes på sidene til de ulike tjenestene.
 • Du har generelle henvendelser eller spørsmål. Da kan du ta kontakt på telefon, eller sende epost til krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no

Hvordan mottar vi post du sender inn med eDialog?

Krødsherad kommunes arkivtjeneste via sak/arkivsystem mottar din innsending og videreformidler til rett person/saksbehandler samme dag eller neste dag. Svar sendes til din elektroniske postboks. (Altinn, Digipost el. eBoks).

Send inn post her


 

   

   Den 19.02.20 ble det i regi av kommunen, Design og arkitektur Norge, Nordic Edge og innovasjon Norge, arrangert samskapingsworkshop på Norefjell, som ett ledd i innovasjonskonkurransen «Norefjell-grønn og sømløs mobilitet for besøkende å fastboende».

   Ca 120 næringslivsaktører, og andre aktører møtte opp for å få bedre innsikt i våre problemstillinger og behov for å bedre mobilitetsløsningene i kommunen.

   Vi takker alle fremmøtte, DOGA, Nordic Edge og Innovasjon Norge for ett flott arrangement, som gir oss mange muligheter for videre samarbeid på tvers av sektorer og fag.

    

   Her finner du detaljert konkurranseprogram og søknadsinformasjon

    

   Vi har gleden av å presentere en ny selvbetjeningstjeneste for våre innbyggere i Krødsherad kommune. Er du ikke innbygger, men allikevel fakturamottaker hos oss, ja da er denne løsningen til for deg også.

   Ved å logge deg på "Min side" på nettsiden vår kan du se dine egne fakturaer, ubetalte fakturaer og fakturahistorikk. Det er også mulig å se selve fakturaen som en PDF.

   Løsningen har i tillegg en funksjon for å få tilgang til detaljer og eventuelle eksterne vedlegg samt funksjon for automatisk betalingsutsettelse.

   For å få tilgang til tjenesten må du logge deg inn med MinID.

   MinID gir tilgang til offentlige tjenester på mellomhøyt sikkerhetsnivå.
   Her kan du finne informasjon om hva MinID er og hvordan det brukes.

    

   Logg deg inn på "min side" her

    

   Pr nå så er det kun fakturatjeneste og "min profil" som ligger tilgjengelig, men vi vil jobbe videre med å implementere andre løsninger etterhvert. 

    

    

   Det er klart for årets første kommunestyremøte. Møtestart er kl 19:00. 

   Her finner du sakspapirene til møtet

   Her kan du følge kommunestyret live

     Noresund svømmehall stenges fra og med mandag 10.februar for all bruk.

   Det er skrevet en sak til kommunestyret til 13.februar vedrørende sakens anledning. Kommunen beklager ulempene dette medfører, og vil så snart som råd komme tilbake med mer informasjon.

   Her finner du informasjon om svømmehallen