Skatt, gebyr og avgifter

Viktig melding

Digital post til kommunen

Vi ønsker at både innbyggere og andre aktører benytter våre elektroniske løsninger når det skal sendes brev til kommunen, så langt dette er mulig.

Følgende digitale løsninger kan benyttes når du skal sende brev til til oss:

 

Åpningstid Kommunehuset

Døra til kommunehuset er åpen fra 08.00-15.30 og servicetelefonen er åpen fra 08:15 - 15:15. 

Fysiske møter med saksbehandlere skal være avtalt på forhånd. Dette for at saksbehandler får stilt forberedt til møte.

E-postadresse til kommunen er: post@krodsherad.kommune.no.

En oversikt over våre ansatte finner du her.