Skatt, gebyr og avgifter

Viktig melding

Digital post til kommunen

Vi ønsker at både innbyggere og andre aktører benytter våre elektroniske løsninger når det skal sendes brev til kommunen, så langt dette er mulig. Følgende digitale løsninger kan benyttes når du skal sende brev til til oss:

Kommunens åpningstider er mellom kl.09:00 og 14:00.

Møter med saksbehandlere og kommunens øvrige ansatte avtales på forhånd.

Kontaktinfo

Wivi Braathen
Økonomisjef
E-post
Mobil 951 84 893
Kjersti Aasen
HR Rådgiver
E-post
Mobil 959 18 889
Natalia Panfilova Trommald
Økonomirådgiver
E-post
Mobil 915 18 308