Viktige telefonnummere

Her finner du viktige telefoner og telefonnummer ved akutt hjelp utenom ordinære åpningstider. 

Legevakt - Øyeblikkelig hjelp  
Noresund Legekontor (dagtid 8-15) 32 15 09 00
Legevakt 116117
Medisinsk nødmeldetjeneste 113
   
Brann  
Brannvarsling 110
Drammensregionens brannvesen IKS 32 04 44 00
   
Politi  
Politi 02800
Nødnummer 112
   
Teknisk vakttelefon vann og avløp 95161682
   
Veterinær  
Midtfylke veterinærtjeneste (trykk på linken)  
   
E-verk  
Krødsherad everk 32 14 94 77
   
Akutte tjenester  
Alarmtelefonen for barn og unge 116111