Viktige telefonnummere

Her finner du viktige telefoner og telefonnummer ved akutt hjelp utenom ordinære åpningstider. 

Vakttelefoner utenom ordinær åpningstid 
Legevakt og øyeblikkelig hjelp 
Noresund Legekontor (dagtid 8-15)32 15 09 00
Legevakt116117
Medisinsk nødmeldetjeneste113
Nødetater 
Brannvarsling110
Drammensregionens brannvesen IKS32 04 44 00
Politi02800
Nødnummer112
Teknisk vakttelefon vann og avløp95161682
Veterinær 
Midtfylke veterinærtjeneste (trykk på linken) 
E-verk 
Krødsherad everk32 14 94 77
Akutte tjenester 
Alarmtelefonen for barn og unge116111