Hytterenovasjon

Hytterenovasjon er et samlebegrep for renovasjon for hytter, fritidsboliger/leiligheter og støler.

Abonnenter på hytterenovasjon i Krødsherad leverer avfallet sitt til returpunkt eller containerpunkt.

I tillegg kan alle abonnenter levere alle typer avfall til det lokale avfallsmottak Slettemoen, uten ekstra kostnad.

 

Her er oversikt over kommunens hentepunkter for hytterenovasjon - du må velge Hva og/eller hvor vil du kildesortere

 

Her kan du besøke Hallingdal Renovasjon for mer informasjon

 

Kontaktinfo

Heidi Thorsdalen Hartz
Teknisk saksbehandler
E-post
Telefon 906 33 869