Hytterenovasjon

Hytterenovasjon er et samlebegrep for renovasjon for hytter, fritidsboliger/leiligheter og støler.

Abonnenter på hytterenovasjon i Krødsherad leverer avfallet sitt til returpunkt eller containerpunkt.

I tillegg kan alle abonnenter levere alle typer avfall til det lokale avfallsmottak Slettemoen, uten ekstra kostnad.

 

Her er oversikt over kommunens hentepunkter for hytterenovasjon - Du må velge hva og/eller hvor du vil kildesortere

 

Her kan du besøke Hallingdal Renovasjon for mer informasjon

 

Kontaktinfo

Krødsherad kommune
E-post
Telefon 32 15 00 00